Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON

PROPOZÍCIE 2019
TIŠ FEI STU organizuje pri príležitosti osláv 17. Novembra (Deň študenstva kedysi, dnes Deň boja za slobodu a demokraciu ) priateľský zápas vo štvorhre medzi študentmi a učiteľmi a zamestnancami FEI STU v bedmintone. Príďte poraziť učiteľov. 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Usporiadateľ: Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, 
Termín: 19. nov. 2019; (utorok)
Miesto: Malá telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičová č. 3, 812 19 Bratislava; 
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, o 08:30 hod.
Otvorenie súťaže: 19.11.2019 o 08.45 hod v malej telocvični FEI STU; 
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení sútaže; 
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Vladimír Pajkoš, vladimir.pajkos@stuba.sk 
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860; 
Prihlášky: sútažiaci sa prihlasujú počas prezentácie od 08:30; 
Podmienka účasti: študenti a doktorandi FEI a FIIT STU proti zamestnancom FEI STU; 
Ceny: víťaz získava diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa;

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel bedmintonu;
Kategórie: štvorha muži, ženy alebo mix 
Systém súťaže: bude určený na základe počtu prihlásených hráčov;

III. ZÁVEREčNÉ USTANOVENIA 
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia zúčastnia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci sútaži.

Výsledky 2019 , Vysledky_PRIATEĽSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS_plagatik 2019.pdf
Výsledky 2018 
Vysledky_PRIATEĽSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI vs ZAM 2018.pdf, viac fotiek nájdetet nižšie v galérii

Výsledky 2017

V priateľskej atmosfére sa odohrali zápasy medzi študentmi a zamestnancami FEI STU na všetkých troch našich kurtoch. Milým poteším a spestrením bola tohtoročná účasť žien, keďže v minulých ročníkoch to boli väčšinou mužské súboje. Na dvoch kurtoch sa odohrali štvorhry MIX a na jednom to bol boj čiste v mužskom zastúpení. Za zamestnancov nastúpili Miroslav Pánik + Zuzana Šedová, Miroslav Belan + Mária Budejovská Dominik Sopiak + Vladimír Pajkoš. Oproti nim sa postavili dvojice študentov v zložení Jakub Machovec + Veronika Klaciková, Vladimír Michalec + Petra Halupková Lukáš Rajkovič + Lukáš Gdovin. Odohrali sa teda tri priateľské zápasy. Hralo sa podľa pravidiel bedmintonu na 2 víťazné sety. Úspešnejší boli tentoktrát zamestnanci. Priebeh výsledkov si môžete pozrieť v tabuľke nižšie. Všetkým zúčastneným ďakujeme, že si našli čas podporiť toto športové podujatie a víťazom srdečne BLAHOŽELÁME. Tešíme sa na budúci ročník tohoto podujatia organizovaného pri príležitostí osláv 17. NOVEMBRA. 

   Pánik + Šedová  Belan + Budejovská  Sopiak + Pajkoš
 Machovec + Klaciková  14 : 21 / 10 : 21 --- --- 
Michalec + Halupková   ---  12 : 21 / 15 : 21  --- 
 Rajkovič + Gdovin --- ---  18 : 21 / 21:19 / 8:21 

 
  

Výsledky 2016
Opäť sme sa zišli v priateľskej atmosfére pri príležitosti osláv 17.NOVEMBRA. Je to "deň študenstva", a tak sa na kurty proti zamestnancom postavili študenti. Hrali sa štvorhry. Za zamestnancov prijali pozvanie dvojice Jaroslav Kováč + Dominik Sopiak a Miroslav Pánik + Miroslav Belan. Proti nim sa postavili študentské dvojice Martin Novotný + Jakub Smetanka, Erik Petrinec + Peter Maťaš a Alena Bednáriková + Milan Myslík. Stihlo sa odohrať 5 priateľských zápasov. Hralo sa na 2 víťazné sety. Výsledky konkrétnych zápasov nájdete v tabuľke nižšie. 

   Miroslav Pánik + Miroslav Belan  Jaroslav Kováč + Dominik Sopiak
 Martin Novotný + Jakub Smetanka  21:13 / 21: 19 (2 : 0)  21:18 / 2110 (20)
 Erik PetrinecPeter Maťaš  19:21 / 14: 21 (0 : 2) 14:21 / 17: 21 (0 : 2) 
 Alena Bednáriková + Milan Myslík 13:21 / 16: 21 (0 : 2)  --- 

 Najlepšie skóre, bez prehry = absolutní víťazi: študentská dvojica Martin Novotný a Jakub Smetanka. BLAHOŽELÁME!!!

  
Viac fotiek nájdete nižšie v galérii (aj z minulých ročníkov).

Výsledky 2015

Tentokrát to vyšlo na tri priateľské zápasy medzi zamestnancami a študentami. Hrali sa teda tri štvorhry a odmenený bol víťaz každého zápasu. Po rozlosovaní nastúpili na kurty proti sebe dvojice:
J. Jahič, G. Kerekeš (št.) - M. Belan, M. Pánik (zam.)   2:0 pre zamestnancov 15 : 21 / 17 : 21
B.Nerušil, M.Molnár (št.) - V. Pajkoš, J. Kováč (zam.) 2:0 pre zamestnancov 17 : 21 / 12 : 21
T. Jánoška, L. Slobodník   - B. Kociánová, V. Baláž (zam.) 2:1 pre študentov  21 : 14 / 14 : 21 / 21 : 12

VÝSLEDKY ZÁPASOV 2014

Tento rok sa akcie zúčastnili 4 zamestnanecké a 4 študenské dvojice. Každá dvojica odohrala 2 zápasy (náhodny výber, pridelenie súpera) a na základe skóre sa určil víťaz medzi študentami a taktiež víťaz medzi zamestnancami.

Študenské dvojice: Boris Puterka + Dominik Hatvany, Michal Podveský + Marek Bratka, Dominik Sopiak + Marek Varchola, Jakub Jahič + Gabriel Kerekeš
Zamestnanecké dvojice: Miroslav Belan + Juraj Packa, Soňa Kováčová + Jaroslav Kováč, Pavol Michniak + Dominik Behúň, ondrej Szabo + Erik Bartaloš (študent)

Zápasy:

  Belan +Packa Kováč + Kováčová Michniak + Behúň Szabo + Bartaloš
Puterka + Hatvany  21 : 19, 21 : 16 21 : 19, 21 : 9  ---  --- 
Podveský + Bratka  --- ---  21 : 12, 21 : 8   21 : 8, 21 :7
Sopiak + Varchola  --- ---  21 : 5, 21 : 6  21 : 7, 21 :8 
Jahič + Kerekeš  2 : 21, 9 : 21 20 : 22, 17 : 21  ---   ---

Víťazi v kategórii študentov bez prehry a s najlepším skóre (najmenej košíkov od súpera) Dominik Sopiak + Marek Varchola
Víťazi v kategórii zamestnancov a s najlepším skóre Miroslav Belan + Juraj Packa

BLAHOŽELÁME!!!

 

VÝSLEDKY ZÁPASOV 2013

Na zápas sa prihlásilo 10 hráčov, z toho 6-sti študenti  a 4-ria zamestnanci. Hrali sa štvorhry systémom, že každá študentská dvojica hrali s oboma zamestnaneckými dvojicami. Víťazom sa stala dvojica s najlepším skóre.

Dvojice hráčov: 

ŠTUDENTI: Dominik Mráz + Roman Pikna, Matúš Kyseľ + Boris Puterka, Erik Bartaloš + Martin Krajčír
ZAMESTNANCI: Peter Miklovič + Barbora Kociánová, Vladimír Pajkoš + Miroslav Belan 

Priebeh zápasov:

  Dominik Mráz + Roman Pikna Matúš Kyseľ + Boris Puterka Erik Bartaloš + Martin Krajčír
Peter Miklovič + Barbora Kociánová  10 : 15, 15 : 12, 15 : 8  15 : 13, 15 : 11  15 : 3, 15 : 4
Vladimír Pajkoš + Miroslav Belan  15 : 8, 15 : 5  15 : 0 , 15 : 8  15 : 1, 15 : 5

Víťazom sa stala zamestnanecká dvojica bez prehry jediného setu Pajkoš + Belan.  Blahoželáme a tešíme sa ďalší ročník v 2014. 

VÝSLEDKY ZÁPASOV milulého ročníka , dec 2012

Do súťaže sa prihlásili dve zamestnanecké dvojice a dve študenské dvojice. Za zamestnancov nastúpili Mrg. Peter Miklovič, PhD. spolu s Ing. Miroslavom Pánikom a PeadDr. Vladimír Pajkoš spolu s Ing. Jurajom Packom, PhD. Farby študentov hájili dvojice Boris Puterka hrajúci s Dominikom Janisom a Róbert Titka hrajúci spolu s Jakubom Bohušom. Aj keď boli zápasy pomerne vyrornané, úspešnejší boli tentokrát študenti. Hralo sa na dva vyhraté sety. Set = bod. Výsledky a víťazi sú uvedení nižšie v tabuľke. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

  Miklovič, Pánik Pajkoš, Packa
Puterka, Janis  16:21, 21:17, 21:18  19:21, 17:21
Bohuš, Titka 21:11, 21:17  23:21, 21:14 

Bodové umiestnenie:

dvojice  prvý zápas druhý zápas celkové body
Miklovič, Pánik 1 0 1
Pajkoš, Packa 0 2 2
Puterka, Janis 2 0 2
Bohuš, Titka 2 2

4
VÍŤAZI

V galérii sú fotky minimálne z posledných dvoch ročníkov.

Fotogaléria

Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON Priateľský zápas študenti vs. zamestnaci - BEDMINTON