Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke.

Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke.

Dňa 11.októbra na pozvanie prof. Mgr. Eriky Zemkovej, PhD., navštívil Technologický inštitút športu FEI STU Federico Gori  zastupujúci  firmu Microgate /Taliansko/. Táto firma sa zaoberá vývojom prístrojov zameraných na testovanie športovcov a pacientov po rôznych poraneniach. Oboznámil nás s produktmi ako Gyko systém, určený predovšetkým na meranie silových, rovnováhových schopnosti a rozsahu pohybu. Prezentoval  fotobunky WITTY na testovanie agility, rýchlosti a kognitívnych schopnosti, ktoré sme v spolupráci so študentmi aj   prakticky odskúšali . Taktiež OptoGait na testovanie nielen odrazových schopností, ale aj rýchlosti reakcie na podnet, frekvenčnej rýchlosti a laterality končatín. Každé zo spomenutých zariadení meria s presnosťou 1 ms a je výsledkom spolupráce so špičkovými odborníkmi z neurológie, rehabilitácie, uznávanými trénermi z NBA, NFL, NHL. Široké spektrum využitia je najmä v tom, že možno ich použiť, nie len na športovú diagnostiku, ale aj ako tréningové pomôcky, ktorými možno precízne riadiť a posudzovať aktuálny stav organizmu pri rozvoji pohybových schopnosti (rýchlosť, vytrvalosť, sila). 

 

 

  

Fotogaléria

Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke. Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke. Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke. Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke. Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke. Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke. Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke. Profesionálna diagnostika športovcov na FEI- ke.