Športové hry zamestnancov FEI STU 2017

Nechce sa nám veriť, ale je to už VI. ročník ŠH FEI STU, ktorý máme úspešne za sebou. Uskutočnil sa v dňoch 12.-13.9. 2017. Ako sa stalo zvykom, tak aj tento krát bol charakter ŠH odlišný od predošlých ročníkov. Princíp súťaživosti a spolupráce tímov však ostal. Sú to TÍMOVÉ hry, kde je veľmi dôležitá spolupráca. Menia sa len úlohy a disciplíny. Ostali sme pri dvojdňovej schéme hier ako to máme zaužívané posledné roky, dva dni a jedna noc. ŠH sa uskutočnili v Bratislave a okolí. Oficiálny úvod hier bol o 11:00 v bývalom CO kryte na TIŠ FEI STU, kde sme privítali jednotlivé tímy, rozdali občerstvenie a adresy kam sa má daný tím premiestniť. Súťažiaci do poslednej chvíle nevedia, čo ich čaká, kde budú súťažiť, kde budú nocovať... Cez deň sa museli jednotlivé tímy presunúť na rôzne stanovištia v Bratislave, kde ich čakali kompetentné osoby, ktoré im predstavili jednotlivé hry. Cez deň to boli tzv. "Escape rooms", virtuálna realita a "Divná" Bratislava. Polovica hier v jeden deň medzi 12:30 - 21:00 a druhá polovica v nasledujúci deň medzi 8:00 - 16:00. Zopár viet k spomínaným súťažiam pre lepšiu predstavu, o čo vlastne šlo. 
O hrách typu Escape room: Tímy absolvovali niekoľko hier tohto typu. Tímy mali za úlohu v čo najkratšom čase uniknúť z dvoch karavanov, z bytu dôstojníka ŠTB, z izby čarodejníka, zo strašidelného domu a z väzenia.  V každej hre zisťoval tím na základe indícií skrytých v priestore kódy od číselných zámkov, ktoré mu umožnili nájsť ďalšie a ďalšie indície, až nakoniec tím našiel kľúč od miestnosti.
O hre Divná Bratislava: Tímy putovali historickým centrom Bratislavy. Každý tím postupne získaval informácie, ktoré ho nasmerovali na ďalšie a ďalšie miesta v historickom centre, až nakoniec dorazil do cieľa. Súčasne sa tím dozvedal zaujímavé informácie o vybraných lokalitách v historickom centre Bratislavy. 
Virtuálna realita: Členovia tímov si vyskúšali virtuálnu realitu. Spoznávali podmorský svet, prechádzali sa po okraji mrakodrapu a v súťažnej úlohe sa snažili samurajskými mečmi nasekať čo najviac lietajúceho ovocia.

  

Prvý večer po ukončení naplánovaných hier (úloh) dostali všetci indíciu, aby sa presunuli na večer na Bratislavskú Kolibu ako je bobová dráha, kde mali večeru - guláš, ktorý poctivo pol dňa varili zamestnanci TIŠ FEI STU. Postupne poprichádzali všetky tímy a po výdatnej večeri nedočkavo pátrali, čo bude nasledovať, keďže zo skúsenosti vedia, že nemáme vo zvyku nechať ich len tak vyspať sa. Hry bývajú náročné, čo sa týka spánku a je pravidlom, že musí byť aj nočná hra. Tento krát to bol nočný trek z Marianky do Bratislavy na FEI-ku. O 22:10 sme súťažiacim oznámili, že na parkovisku ich čaká autobus, ktorý ich niekam odvezie. Až keď ich vyloží (stále nevedeli kde), dostane každý šéf tímu obálku, kde si prečíta ďalšie zadanie. A to bolo prejsť pešo v čo najkratšom čase po červenej turistickej značke z Marianky až na FEI STU. Cestou spraviť povinné foto CELÉHO tímu v PLAVKÁCH na vrchu SEKYL. Okrem kontroly, či je na fotke celý tím, sme hodnotili aj kreativitu a vtipnosť fotiek. Za najvtipnejšiu fotku bolo možné získať slušný počet bonusových bodov. Tri tímy boli takto odmenené. Víťaznú fotku tímu UMIKT však neuverejňujeme, nakoľko na určitých partiách tela plavky chýbajú :-). O tom, že si treba priniesť plavky boli súťažiaci informovaní prostredníctvom pokynov, ktoré zasielame pred cestou.  Na ďalšom stanovišti, Kačín, uprostred noci čakali súťažiacich zamestnanci TIŠ, ktorí skontrolovali kompletnosť tímov a pripravili im nočné frisbee na cieľ, ktorým bol kamenný oblúk na odpočívadle Kačín. Každý tím mal 8 pokusov a za každý tanier, ktorý preletel „oknom“ alebo sa doň doplazil získal tím body. Odtiaľ pokračovali naši borci tmavým lesom plným divej zvery až na FEI-ku. Cestou boli videné diviaky, srny, líšky a dokonca viacerí videli jazvecov.   Posledné metre v meste už boli náročné avšak nakoniec možno práve oni rozhodli o poradí tímovNa vrátnici FEI privítali súťažiacich opäť zamestnanci TIŠ a povedali im, kde majú „lôžka“ , ukázali sprchy a oznámili kedy je budíček Až na zopár jednotlivcov, ktorí mali akési „poruchy“ v orientácii, boli takmer všetci do 03:00 v telocvični v spacákoch uložení na krátky spánok. O 7:00 boli pripravené raňajky v bufete FEI STU, po ktorých pokračovali na stanovištia v Bratislave, kde absolvovali hry v Escepových izbách a v Divnej Bratislave. O 16:00 mali po všetkom a premiestnili sa na FEI, kde bolo vyhodnotenie ŠH 2017.  Po krátkom zhrnutí boli vyhlásené výsledky a najlepším bol odovzdaný víťazný pohár. Veľká vďaka všetkým zúčastneným a veľká vďaka všetkým z TIŠ, ktorí pomáhali pri organizácii tohtoročných hier (J.Lamošová, M. Dobrotová, A. Dunajčík, M. Jeleň, P. Lackovič a V. Pajkoš). A samozrejme veľká vďaka pánom Zachovi a Karacsonymu z tzv. „Divnej Bratislavy“, ktorí s nami spolupracovali na tomto ročníku ŠH FEI STU a spoľahlivo koordinovali priebeh denných aktivít. Veríme, že aj tieto hry sa svojou atmosférou radia k tým úspešným akciám, ktoré kolektív TIŠ pripravuje svojim kolegom, zamestnancom FEI STU. Tešíme sa na rok 2018 :-). Výsledky všetkých hier nájdete nižšie. Fotky nižšie v galérii. Víťazom, tímu UE pod taktovkou Mikuláša Bitteru srdečne blahoželáme a tímu UJFI, ktorí skončil na 3. mieste sa ospravedlňujeme, že pri vyhlasovaní sme nechtiac omylom na tretie miesto posunuli tím UIM 2. Chvíľkami to pripomenulo vyhlasovanie Oscarov 2017,  kde si pár sekúnd slávi za najlepší film užívali iní a až potom ich réžia opravila, že je to omyl. V našom prípade šlo o 3 miesto, takže pohár ostal víťazovi, ale aj tak nás to mrzí a ospravedlňujeme sa. Bolo to náročné a únava sa prejavila. :-)

 

Tím /veliteľ foto foto+ frisbee night tour divný DOM divná BA divný PRÍVES ŠTB Divná BASA Divné DUPä Vir. realita Jackov PRÍVES SÚČET bodov
Dekanát/A.Holič  0  0  10  0  4  1  6  1  8  7  4  7  48
 UIM 1/M.Čavojský  10  0  10  50  6  3  4  2  3  4  1  8  101
 UIM 2/T.Fabšic  10  10  10  40  3  5  3  7  6  8  7  6  115
 UEF 2/E.Vavrinský  0  0  10  0  2  6  2  4  2  2  2  4  34
 UEF 1/M.Donoval  0  0  0  30  1  2  1  5  5  1  5  5  55
 UE /M.Bittera  10  20  10  80  8  8  8  8  4  3  6  3  168
 UJFI / T.Iliť  10  0  10  60  7  7  7  3  1  6  8  1  120
 UMIKT/Z.Brunclíková  10  30  10  70  5  4  5  6  7  5  3  2  157

Zoznam zúčastnených (bez titulov):

ÚE - Mikuláš Bittera, Martin Mierka, Lukáš Sroba, Gabriel Války, Marek Vimpeľ, Tereza Nováková.
ÚIM 2 - Tomáš Fabšic, Štefan Balogh, Zuzana Šeďová, Juraj Mažári.
ÚIM 1 - Maroš Čavojský, Dominik Sopiak, Vladek Novák, Martin Drozda.
ÚEF 1 - Martin Donoval, Peter Miklovič, Peter Telek, Ján Šubjak, Martin Daříček.
ÚEF 2 - Erik Vavrinský, František Horínek, Pavol Michniak, Martin Predanocy. 
ÚJFI -  Tomáš Iliť, Martin Petriska, Martin Oravkin, Dorotka Flamíková.
Dekanát - Andrej Holič, Filip Morvay, Alena Marková, Tomás Tomčo.
 
ÚMIKT - Zuzana Brunclíková, Juraj Londák, Radoslav Vargic, Ivan Minárik.

Fotogaléria

Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017 Športové hry zamestnancov FEI STU 2017