VÝSLEDKY PODUJATÍ

VÝSLEDKY A SPRÁVY Z JEDNOTLIVÝCH  PODUJATÍ

usporiadaných TIŠ FEI STU alebo s účasťou študentov, či pracovníkov FEI STU

Streetball turnaj 2023

FEIkárska MAKAČKA 2023

STOLNOTENISOVÁ LIGA O POHÁR TIŠ FEI STU 2023

STREETBALL 2022

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV v BEDMINTONE 2019

VIANOČNÝ TURNAJ VO FLORBALE ŠTUDENTOV FEI  a FIIT STU 2019

VIANOČNÝ TURNAJ VO FUTBALE ŠTUDENTOV FEI  a FIIT STU 2019

Vysokoškolská liga v BASKETBALE 2019

Stolnotenisová liga FEI/FIIT STU ZS 2019

Priateľský zápas študenti vs. zamestnanci FEI/FIIT STU v BASKETBALE 2019

Priateľský zápas študenti vs. zamestnanci FEI/FIIT STU v BEDMINTONE 2019

Športové hry FEI STU

Majstrovstvá STU o Pohár rektora v basketbale zamestnancov 2019

Letný turnaj zamestnancov FEI a FIIT STU v bedmintone 2019

ARCO JOGA - fotky

Majstrovstvá FEI a FIIT v stolnom tenise o Pohár dekana FEI STU 2019

Turnaj trojíc vo florbale 2019

Stolnotenisová liga o POHÁR TIŠ FEI STU 2019

Majstrovstvá FEI a FIIT v bedmintone 2019

Majstrovstvá FEI a FIIT v streetballe o Pohár dekana FEI STU 2019

BEH DEVÍN - BRATISLAVA 2019, 72. ročník  

Majstrovstvá STU v BASKETBALE 2019

Majstrovstvá STU v STOLNOM TENISE 2019

Majstrovstvá STU v BEDMINTONE 2019

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV v BEDMINTONE 2018

VŠ LIGA FUTBAL

STOLNOTENISOVÁ LIGA O Pohár TIŠ FEI STU  2018 , fotky

Priateľský zápas študenti vs. zamestnanci FEI/FIIT STU v BASKETBALE 2018

Priateľské zápasy študenti vs. zamestnanci FEI/FIIT STU v BEDMINTONE 2018

Obrovský úspech  študentov FEI na Majstrovstvách sveta v silovom trojboji

Športové hry FEI STU

Cyklotúra okolo jazera Balaton

Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2018 , FOTKY

Majstrovstvá STU 2018 o Pohár rektora  v basketbale  ŠTUDENTI

Majstrovstvá FEI a FIIT STU v stolnom tenise o Pohár dekana 2018

BEH DEVÍN - BRATISLAVA 2018, 71. ročník  

Majstrovstvá FEI/FIIT STU v Streetbale 2018 (študenti)

Majstrovstvá FEI/FIIT STU v Bedmintone 2018 (študenti)

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV v BEDMINTONE 2017

Stolno tenisová "liga" FEI a FIIT ZS 2017

Priateľský zápas študenti vs. zamestnanci v BASKETBALE 2017 , foto

Priateľské zápasy študenti vs. zamestnanci v BEDMINTONE 2017

Výsledky stolnotenisovej ligy FEI/FIIT 2017 (študenti)

Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2017 , FOTKY

VŠ LIGA V BASKETBALE - feikári + fittkári 3.miesto

Majstrovstvá STU, apríl 2017

Majstrovstvá FEI  a FIIT STU v BEDMINTONE  2017 (študenti)

Majstrovstvá FEI  a FIIT STU v STREETBALE  2017 (študenti)

Majstrovstvá STU o Pohár rektora vo FUTBALE pre študentov 2017

Majstrovstvá STU o Pohár rektora v BASKETBALE (zamestnanci) 2017

Majstrovstvá STU o Pohár rektora  v BASKETBALE,  ŠTUDENTI 2017

VŠ liga VOLEJBAL 2017

BEH DEVÍN - BRATISLAVA 2017, 70. ročník  

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV v STREETBALLE 2016

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV v BEDMINTONE 2016

FOTKY z akcie VIANOČNÝ KAPOR 2016

VIANOČNÝ TURNAJ VO FUTSALE 2016

VIANOČNÝ TURNAJ VO FLORBALE 2016

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - BASKETBAL 2016

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - VOLEJBAL 2016

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - BEDMINTON 2016

Športové hry FEI STU 

FOTO NEUSIEDLER SEE 2016

Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2016 , FOTKY

Majstrovstvá FEI a FIIT v BEDMINTONE 2016 , FOTKY

FEI-karskí pavúci 2016 , FOTKY

Majstrovstvá FEI a FIIT v STREETBALE 2016 , FOTKY

Majstrovstvá FEI STU v stolnom tenise 2016

BEH DEVÍN - BA, 69. ročník - poradie tímov , FEI 15.miesto, FIIT 55.miesto zo 142 tímov. Blahoželáme! :-) FOTKY

Majstrovstvá STU o Pohár rektora v BASKETBALE 2016  , FOTO z akcie

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV V BEDMINTONE 2015

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - VOLEJBAL 2015 

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - BEDMINTON 2015 

Letný turnaj zamestnancov FEI a FIIT v bedmintone 2015

Majstrovstvá študentov FEI a FIIT v BEDBINTONE 2015

BEH DEVÍN - BRATISLAVA 2015 (68.ročník) , FOTKY z behu DEVÍN - BRATISLAVA TÍM FEI STU

Majstrovstvá STU o Pohár rektora v basketbale 2015 , 

BASKETBALOVÝ TURNAJ O POHÁR DEKANA MEDZI ÚSTAVMI 2014

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV V BEDMINTONE 2014

Priateľský zápas študenti - zamestnanci pri príležitosti osláv 17. NOVEMBRA 2014 BASKETBAL

Priateľský zápas študenti - zamestnanci pri príležitosti osláv 17. NOVEMBRA 2014 BEDMINTON

Letný turnaj zamestnancov FEI a FIIT v bedmintone 2014

Majstrovstvá STU o Pohár rektora v basketbale 2014 

Majstrovstvá študentov STU v STOLNOM TENISE 2014

Majstrovstvá študentov FEI a FIIT v STREETBALE 2014

UMIESTNENIE FEI-károv na 67. ročníku medzinárodného behu Devín - Bratislava , FOTKY z behu D-B

Majstrovstvá študentov FEI a FIIT vo FLORBALE 2014

Majstrovstvá študentov FEI a FIIT v stolnom tenise 2014

66. ROČNíK NÁRODNEHO BEHU DEVíN BRATISLAVA 2013

ŠPORTOVÉ HRY FEI STU - ZÁRUBY

FOTKY MEDZINÁRODNÉHO BEHU DEVÍN BRATISLAVA