Poldňová cyklotúra v Malých Karpatoch

Máš chuť na cyklotúru? Pridaj sa a poď si zabikovať do Karpát. Akcia je dobrovoľná, avšak vhodná pre tých, čo majú vymeškané hodiny TK a potrebujú si docvičiť :-). Kto sa zúčastní dostane náhradu za jednu vymeškanú TK. 
Termín konania: 16.05.2017 (štvrtok)
Zraz účastníkov o 9:30 parkovisko pod Mostom Lafranconi (Bratislavský breh Dunaja pri FTVŠ UK)

Trasa: Lafko – Železná studnička – Kačín – popod Hrubý vrch – tretí kameňolom – Dolný Červený kríž – popod Piesky na Biely kríž – Štefánikovou magistrálou na rázcestie Pekná cesta Sporiská – tretí kameňolom – Kamzík. Z Kamzíka buď dole na Kolibu alebo Kramáre alebo aj popod Kamzík po žltej do Karsňan, resp. každý svojou cestou .   Cca 40 km striedavo do kopca a z kopca, miestami po rovinke.

Predpokladaný koniec túry cca o 13 – 14:00 hod.

Potrebné vybavenie: vlastný pojazdný horský alebo trekový bicykel, prilba, občiansky preukaz, karta poistenca.

Odporúčame: nealko nápoj + niečo na jedenie a veci do dažďa, resp. na prezlečenie, malé vreckové na prípadné občerstvenie. 

V prípade záujmu je potrebné vopred nahlásiť svoju účať PeadDr. Vladimírovi Pajkošovi ( vladimir.pajkos@stuba.sk ). Pokiaľ nebude mailom potvrdená účasť, tak akcia sa nemusí konať. Minimálny počet účastníkov je 5, inak sa akcia neuskutoční. 
Prehlasenie_cyklo_2019_MK.pdf