Basketbalový oddiel

ČLENSTVO V BASKETBALOVOM ODDIELE VŠK FEI STU

Členstvo sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku za objekt "Basketbal". Pokiaľ v rezervačnom systéme daný objekt nefiguruje, znamená to, že dočasne nie je možné stať sa členom daného oddielu. Práva a povinnosti členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU a prevádzkový poriadok.

Basketbal ako výberová telesná kultúra.

Družstvo tvorí 12 - 18 poslucháčov z rôznych ročníkov , s rôznym študijným zameraním. Je to vlastne reprezentačné družstvo našej fakulty v basketbale. Družstvo je zapojené do dlhodobej súťaže vo vysokoškolskej lige v Bratislave.

Skladá sa z hráčov, ktorí sa už pred príchodom na vysokú školu venovali basketbalu v organizovanej forme buď v rámci strednej školy alebo v športových kluboch. V tomto výberovom družstve nastáva nepravidelná výmena hráčov. Tí, ktorí končia štúdium, samozrejme odchádzajú a družstvo sa dopĺňa hráčmi z nižších ročníkov.

Pre viac informácii o výberovej telesnej kultúre kontaktujte PaedDr. Janu Lamošovú, PhD.: jana.lamosova@stuba.sk