Kontakt

Ako sa s nami spojíte

adresa: TIŠ FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
tel.: 02/60291860, 02/60291850
e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk

FEI STU má 4 vchody (vrátnice), "A", "E", "TIŠ" a "bazén". Príjazd k našej vrátnici TIŠ je medzi budovami FEI a FIIT STU alebo k nej prídete, ak budovu FEI STU obídete dookola buď z jednej alebo druhej strane po Ilkovičovej. Vrátnica TIŠ má oblú striešku, kúsok pod ňou, cca 60 m dole "kopcom" je vrátnica na bazén (úzke schodište).

Kde nás nájdete