Oddiel jogy

Členstvo v Oddieli joga, aerobik VŠK FEI STU sa priznáva na základe prihlášky a zaplatenia členského príspevku. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen oddielu joga, aerobik  možnosť zúčastňovať sa cvičení v stredu a piatok.

Členské príspevky je možné platiť v HOTOVOSTI na sekretariáte TIŠ u pani Márie Dobrotovej v pracovných dňoch od 9:00 -14:00 alebo prevodom  na účet klubu (č.ú. 0020308715/6500, do správy pre prijímateľa napíšte slovo "joga- aerobik"

Do oddielu joga, aerobik sa môžete prihlásiť u predsedu oddielu Mgr. Aleny Suttnerovej, prostredníctvom emailu alena.suttnerova@gmail.com , kde môžete smerovať aj Vaše otázky.

Cvičenia:

Streda:   15.00 - 16.00    Aerobik, Fit lopty.