Oddiel fitness

Posilňovňu môžu navštevovať iba členovia Fitnesoddielu VŠK FEI STU. Do Fittness klubu môže vstúpiť každý, kto uhradí klubove členské. 

INFO k spusteniu REZERVAČNÉHO SYSTÉMU a info kedy sú hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu

ČLENSTVO VO FITNESODDIELI VŠK FEI STU

Členstvo vo Fitnesoddieli VŠK FEI STU sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen Fitnesoddielu po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory posilňovne v časoch vyhradených pre oddiel. Platbu členského príspevku je možné platiť prevodom na účet (č.ú. SK2465000000000020308715), správa pre príjmateľa napíšte slovo "fitness") alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na TIŠ FEI STU č.d. 104 od 9:00 do 13:00).  Z technických príčin nie je možné platiť členský príspevok na obdobie 6 a 12 mesiacov. Oddielový členský príspevok je platný odo dňa zaplatenia na obdobie určené jeho výškou. Do dĺžky tohto obdobia sa nezarátavajú vianočné sviatky (24.12. až 1.1.). V mesiacoch júl, august je možné cvičiť v doobedných hodinách. O platbe je nevyhnutné informovať Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk), do prílohy je nevyhnutné dať PrtSc platby vykonanej internet bankingom alebo odfotený doklad o zaplatení. 

Členský príspevok (štvrťročný - 3 mesiace): 

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
22,- € 35,-€

  UPOZORNENIE!

Podmienkou pre vstup do posilňovne je:

- mať so sebou uterák, čistú športovú obuv, športové oblečenie

Hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu 

Ako funguje Rezervačný systém 
Registrácia nových členov do Rezervačného systému 
Prihlasenie platných členov do Rezervačného systemu (rezervácia konkrétneho termínu)

Prevádkové hodiny po skončení LS 2018/19, JÚL - AUGUST

Pondelok 7:00-9:00 9:00-11:00 ------------- 12:00 - 14:00 ------------- ------------- ------------- -------------  -------------
Utorok 7:00-9:00 9:00-11:00 ------------- 12:00 - 14:00 ------------- ------------- -------------  -------------  -------------
Streda  7:00-9:00 9:00-11:00 ------------- 12:00 - 14:00 ------------- ------------- -------------  -------------  -------------
Štvrtok 7:00-9:00 9:00-11:00 ------------- 12:00 - 14:00 ------------- ------------- -------------  -------------  -------------
Piatok 7:00-9:00 9:00-11:00 ------------- 12:00 - 14:00 ------------- ------------- -------------  -------------  -------------