Oddiel fitness

Posilňovňu môžu navštevovať iba členovia Fitnesoddielu VŠK FEI STU. Do Fittness klubu môže vstúpiť každý, kto uhradí klubove členské. 

INFO k spusteniu REZERVAČNÉHO SYSTÉMU a info kedy sú hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu

ČLENSTVO VO FITNESODDIELI VŠK FEI STU

Členstvo vo Fitnesoddieli VŠK FEI STU sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen Fitnesoddielu po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory posilňovne v časoch vyhradených pre oddiel. Platbu členského príspevku je možné platiť prevodom na účet (č.ú. SK2465000000000020308715), správa pre príjmateľa napíšte slovo "fitness") alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na TIŠ FEI STU č.d. 104 od 9:00 do 13:00).  Z technických príčin nie je možné platiť členský príspevok na obdobie 6 a 12 mesiacov. Oddielový členský príspevok je platný odo dňa zaplatenia na obdobie určené jeho výškou. Do dĺžky tohto obdobia sa nezarátavajú vianočné sviatky (24.12. až 1.1.). V mesiacoch júl, august je možné cvičiť v doobedných hodinách. O platbe je nevyhnutné informovať Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk), do prílohy je nevyhnutné dať PrtSc platby vykonanej internet bankingom alebo odfotený doklad o zaplatení. 

Členský príspevok (štvrťročný - 3 mesiace): 

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
22,- € 35,-€

  UPOZORNENIE!

Podmienkou pre vstup do posilňovne je:

- mať so sebou uterák, čistú športovú obuv, športové oblečenie

Hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu 

Ako funguje Rezervačný systém 
Registrácia nových členov do Rezervačného systému 
Prihlasenie platných členov do Rezervačného systemu (rezervácia konkrétneho termínu)

Prevádkové hodiny počas LS 2018/19  Hodiny v posilke pre VSK-LS 2019.pdf

Pondelok 7:00-8:30 8:30-10:00 ------------ ----------- ------------ 16:30-18:00
max. 10 os.
18:00-19:30 19:30-21:00  -------------
Utorok 7:00-8:30 ------------- 11:00-12:30 ------------- ------------ 16:30-18:00 18:00-19:30  19:30-21:00  -------------
Streda  ------------- 9:00-10:30 ------------- ------------- ------------- 17:00-18:00
max. 10 os.
18:00-19:30  19:30-21:00  -------------
Štvrtok ------------- ------------- ------------- 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30  19:30-21:00  -------------
Piatok 7:30-8:30 ------------- 10:30-12:00 12:30-14:00 14:00-15:30 15:30-17:00 17:00-18:00  -------------  -------------