Oddiel fitness

Pozor! Počas júla 2022 budú všetky športové objekty z dôvodu revízie mimo prevádzky. Nové platby možné od augusta cez rezervačný systém.
Ďakujeme za pochopenie.

ČLENSTVO VO FITNESODDIELI VŠK FEI STU

Členstvo vo Fitnesoddieli VŠK FEI STU sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku za objekt posilňovňa. Práva a povinnosti členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU a prevádzkový poriadok.

Po zaplatení členského príspevku má člen možnosť využívať priestory posilňovne a kardiofitness v časoch určených pre VŠK.


UPOZORNENIE!

Podmienkou pre vstup do posilňovne je:

- mať so sebou uterák, čistú športovú obuv, športové oblečenie

Fotogaléria

Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness