Oddiel fitness

ČLENSTVO VO FITNESODDIELI VŠK FEI STU

Členstvo vo Fitnesoddieli VŠK FEI STU sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému (spúšťa sa 1.5. 2022) a úhrady členského príspevku za objekt posilňovňa . Informácie k spusteniu REZERVAČNÉHO SYSTÉMUPráva a povinnosti členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU a prevádzkový poriadok.

Po zaplatení členského príspevku má člen možnosť využívať priestory posilňovne a kardiofitness v časoch určených pre VŠK.

Platbu členského príspevku je možné zatiaľ platiť aj prevodom na účet (č.ú. SK2465000000000020308715), správa pre príjmateľa napíšte "fitness". Oddielový členský príspevok je platný odo dňa zaplatenia na obdobie určené jeho výškou. Do dĺžky tohto obdobia sa nezarátavajú vianočné sviatky (24.12. až 1.1.). V mesiacoch júl, august je možné cvičiť aj v doobedných hodinách. O platbe je nevyhnutné informovať Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk), do prílohy je nevyhnutné dať PrtSc platby vykonanej mobile/internet bankingom alebo odfotený doklad o zaplatení. Členské príspevky je možné dočasne platiť aj v HOTOVOSTI na sekretariáte TIŠ u pani Márie Dobrotovej v pracovných dňoch od 9:00 -14:00.

Členský príspevok

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
štvrťročný (3 mesiace) = 29,- € štvrťročný (3 mesiace) = 45,-€
polročný (6 mesiacov) = 55,- € polročný (6 mesiacov) = 80,- €
ročný (12 mesiacov) =100,- € ročný (12 mesiacov) = 145,- €

  UPOZORNENIE!

Podmienkou pre vstup do posilňovne je:

- mať so sebou uterák, čistú športovú obuv, športové oblečenie

Hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu 

 

Prevádkové hodiny od 24.2. 2022 

Pondelok ------------- ------------- ------------- ---------- -------------

-------------

--------------- 

 

 

Utorok ------------- ------------- 15,00 - 16,00 16,00 - 17,00 -------------

19,00 - 20,30

20,30 - 21,30   

 

Streda  ------------- ------------- 15,00 - 16,00 16,00 - 17,00 17,00 - 18,30 -------------

20,30 - 21,30

 

 

Štvrtok ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

-------------

20,00 - 21,30   

 

Piatok ------------- ------------- 15,00 - 16,30 16,30 - 18,00 18,00 - 19,30

19,30 - 21,00

---------------   

 

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria

Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness