Oddiel fitness

ČLENSTVO VO FITNESODDIELE VŠK FEI STU

Členstvo vo Fitnesoddieli VŠK FEI STU sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku za objekt posilňovňa. Práva a povinnosti členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU a prevádzkový poriadok.

Po zaplatení členského príspevku má člen možnosť využívať priestory posilňovne a kardiofitness v časoch určených pre VŠK.


UPOZORNENIE!

Podmienkou pre vstup do posilňovne je:

- mať so sebou uterák, čistú športovú obuv, športové oblečenie

Fotogaléria

Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness Oddiel fitness