Oddiel fitness

Posilňovňu môžu navštevovať iba členovia Fitnesoddielu VŠK FEI STU. Do Fittness klubu môže vstúpiť každý, kto uhradí klubove členské. 

INFO k spusteniu REZERVAČNÉHO SYSTÉMU a info kedy sú hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu

ČLENSTVO VO FITNESODDIELI VŠK FEI STU

Členstvo vo Fitnesoddieli VŠK FEI STU sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen Fitnesoddielu po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory posilňovne v časoch vyhradených pre oddiel. Platbu členského príspevku je možné platiť prevodom na účet (č.ú. SK2465000000000020308715), správa pre príjmateľa napíšte slovo "fitness") alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na TIŠ FEI STU č.d. 104 od 9:00 do 13:00). Oddielový členský príspevok je platný odo dňa zaplatenia na obdobie určené jeho výškou. Do dĺžky tohto obdobia sa nezarátavajú vianočné sviatky (24.12. až 1.1.). V mesiacoch júl, august je možné cvičiť v doobedných hodinách. O platbe je nevyhnutné informovať Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk), do prílohy je nevyhnutné dať PrtSc platby vykonanej internet bankingom alebo odfotený doklad o zaplatení. 

Členský príspevok

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
štvrťročný (3 mesiace) = 29,- € štvrťročný (3 mesiace) = 45,-€
polročný (6 mesiacov) = 55,- € polročný (6 mesiacov) = 80,- €
ročný (12 mesiacov) =100,- € ročný (12 mesiacov) = 145,- €

  UPOZORNENIE!

Podmienkou pre vstup do posilňovne je:

- mať so sebou uterák, čistú športovú obuv, športové oblečenie

Hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu 

Ako funguje Rezervačný systém 
Registrácia nových členov do Rezervačného systému 
Prihlasenie platných členov do Rezervačného systemu (rezervácia konkrétneho termínu)

Prevádkové hodiny v ZS 2019/20, od 30.9. 2019
Z DôVODU INOVÁCIE A REKONŠTRUKCIE PRIESTOROV POSILŇOVNE JE POSILŇOVŇA OD 2.12. 2019 AŽ DO ODVOLANIA ZATVORENÁ!!!

Pondelok ------------- 9:00 - 10:30 ------------- ------------- ------------- 16:30 - 18:00 18:00 - 19:30 19:30 - 21:00  -------------
Utorok 7:00-8:30 upratovanie ------------- ------------- ------------- 16:30 - 18:00 18:00 - 19:30  19:30 - 21:00  -------------
Streda  ------------- ------------- ------------- ------------- 15:00 - 16:30 ------------- 18:00 - 19:30  19:30 - 21:00  -------------
Štvrtok 7:00-9:00 ------------- ------------- 13:30 - 15:00 15:00 - 16:30 16:30 - 18:00 18:00 - 19:30  19:30 - 21:00  -------------
Piatok 7:00-9:00 ------------- upratovanie 12:30 - 14:00 14:00 -15:30 15:30 - 17:00 17:00 - 18:00  -------------  -------------