Oddiel športového lezenia

ČLENSTVO V ODDIELE ŠPORTOVÉHO LEZENIA

Členstvo sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku za objekt "Lezecká stena". Práva a povinnosti členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU a prevádzkový poriadok. 

Po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory lezeckej steny v časoch vyhradených pre oddiel.


 

 

 

 

 

Fotogaléria

Oddiel športového lezenia Oddiel športového lezenia Oddiel športového lezenia