Plavecký oddiel

Členom Plaveckého oddielu VŠK FEI STU sa môže stať každý, stačí vyplniť prihlášku, zaplatiť členský príspevok (podľa platného cenníka, vid. nižšie) a zaslať informačný mail na mailovú adresu: maria.dobrotova@stuba.sk , pričom do poznámky uveďte slovo „plaváreň“. Plavecký oddiel VŠK FEI STU pôsobí  na Plavárni FEI STU na Ilkovičovej 3, v Bratislave. Krytá plaváreň na FEI STU sa nachádza v priestoroch Technologického inštitútu športu v bloku "T" budovy FEI STU. Plavecký bazén je 25 m dlhý a 12,5 m široký, má  5 plaveckých dráh so štartovacími blokmi a rozdielnu hĺbku. Bazén je pri blokoch 1,6 m hlboký a na náprotivnej strane dosahuje hĺbku 1,2 m. Steny bazéna sú pokryté bazénovou fóliou pričom odtokové žľaby bazéna sú na úrovni  podlažia. Bazén je v prevažnej miere využívaný na výučbu plávania štyroch fakúlt STU (FEI, FIIT, FCHPT, SjF) a dvoch fakúlt UK (PriF, MatFyz), no je možné si ho aj prenajať na komerčné účely. Plaváreň mimo hodín výuky TK spravuje Plavecký oddiel VŠK FEI STU.

Časy vyhradené pre VŠK FEI STU (verejnosť):

Pondelok

 06:15 - 07:15, (4 dráhy) , 16:00 – 17:00 (4 dráhy)

Utorok

 06:15 - 07:15 (3 dráhy)

Streda

 06:15 - 07:15 (celý bazén)

Štvrtok

 06:15 - 07:15 (3 dráhy)

Piatok

 06:15 - 07:15 (4 dráhy) , 15:30 – 16:30 (celý bazén)

Členské príspevky do Plaveckého oddielu VŠK FEI STU pre školský rok 2017/18

Mesiac

IX.

X.

XI.

XII.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

 Zamestnanci FEI STU

12€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

 Dospelí (mimo FEI STU)

21,5€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

39€

 Učitelia ITIC

12€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

 Študenti (15-26 rokov) ISIC 

12€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

 Deti

12€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

 Seniori  nad 60 rokov

12€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

22€

 

Platiť môžete na číslo účtu VŠK FEI STU (č.ú. SK2465000000000020308715, správa pre prijímateľa napíšte slovo "plaváreň") alebo v hotovosti na sekretariáte TIŠ FEI STU u p. tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (na č. dv. 104 v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 13:00). 

Po zaplatení prevodom prosím pošlite informáciu o platbe na e-mail maria.dobrotova@stuba.sk v nasledovnom tvare:

Priezvisko
Meno
Rok narodenia
Zaplatená suma

V priebehu 24h bude vrátnica na plavárni upovedomená o vašej platbe. V prípade záujmu o prenájom bazéna na komerčné účely a hodín pre verejnosť kontaktujte:  Mgr. Libor Jurkovič, PhD., e-mail: libor.jurkovic@stuba.sk

Akékoľvek pripomienky, návrhy a sťažnosti ohľadne chodu plavárne posielajte na adresu : pavel.lackovic@stuba.sk (Mgr. Pavel Lackovič, PhD.).

POTVRDENIE O KVALITE VODY (rozbor vodyHygiena 2017.pdf

Plaváreň na FEI STU je sprístupnená verejnosti od 11.9.2017 do 29. 6. 2018. Záštitu nad Plavárňou mimo času určeného na pedagogiku preberá Plavecký oddiel Vysokoškolského športového klubu FEI STU.

Vstup do bazéna FEI STU je zakázaný pre deti do 3 rokov a deťom s plienkami!

Fotogaléria

Plavecký oddiel Plavecký oddiel Plavecký oddiel Plavecký oddiel