Plavecký oddiel

ČLENSTVO V PLAVECKOM ODDIELE VŠK FEI STU

Členstvo sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku za objekt "Plaváreň". Práva a povinnosti členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU a prevádzkový poriadok. 

Po zaplatení členského príspevku má člen možnosť využívať priestory plavárne v časoch určených pre VŠK.


Akékoľvek pripomienky, návrhy a sťažnosti ohľadne chodu plavárne posielajte na adresu : pavel.lackovic@stuba.sk (Mgr. Pavel Lackovič, PhD.).

Vstup do bazéna FEI STU je zakázaný pre deti do 3 rokov a deťom s plienkami!

Fotogaléria

Plavecký oddiel