Posilňovňa

Posilňovňa na FEI STU sa náchádza na I. poschodí v priestorochTechnologického inštitútu športu na bloku "T" FEI STU. Na relatívne malej ploche sa podarilo zhromaždiť všetko potrebné na precvičenie celého tela. Začiatočníci, ale aj pokročilí vyznávači fitnessu resp. zdravého spôsobu života, každý si tu nájde čo mu vyhovuje. Po počiatočnom zahriatí na cardiostrojoch najvyššej kvality akými sú spinningové bicykle či veslársky trenažér značky Concept II, cez rozcvičku s expandermi či najnovším hitom pomôckou TRX. Posilňovňu mimo vyučovania telesnej výchovy spravuje Oddiel fitness VŠK FEI (v prípade záujmu o členstvo v oddieli kontaktujte Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk).

Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Kontakt na správcu: Mgr. Martin Májek, e-mail: martin.majek@stuba.sk 

Posilňovňu môžu navštevovať iba členovia Fitnesoddielu VŠK FEI STU. Do Fittness klubu môže vstúpiť každý, kto uhradí klubove členské. 

ČLENSTVO VO FITNESODDIELI VŠK FEI STU

Členstvo vo Fitnesoddieli VŠK FEI STU sa priznáva na základe prihásenia sa do rezervačného systému a zaplatenia členského poplatku. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen Fitness oddielu po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory posilňovne v časoch vyhradených pre oddielu. Úhradu členského príspevku je možné platiť prevodom na účet (č.ú. SK2465000000000020308715, poznámka pre príjmateľa napíšte slovo "fitness") alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na sekretariáte TIŠ FEI STU  9:00 do 13:00). Oddielový členský príspevok je platný odo dňa zaplatenia na obdobie určené jeho výškou. Do dĺžky tohto obdobia sa nezarátavajú vianočné sviatky (24.12. až 1.1.) a mesiace júl, august. V týchto termínoch je posilňovňa uzavretá. O platbe je nevyhnutné informovať Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk).

POSILŇOVŇA BUDE SPRÍSTUPNENÁ OD 1.10.2013
HODINYv posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu

Členský príspevok oddiel:

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
ročný 70,- € ročný 110,-€
polročný 40,- € polročný 60,-€
štvrťročný 22,- € štvrťročný 35,-€

UPOZORNENIE!

Podmienkou pre vstup do posilňovne je:

- mať so sebou uterák, čistú športovú obuv, športové oblečenie

Fotogaléria

Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa