Posilňovňa

Posilňovňa na FEI STU sa náchádza na I. poschodí v priestorochTechnologického inštitútu športu na bloku "T" FEI STU. Na relatívne malej ploche sa podarilo zhromaždiť všetko potrebné na precvičenie celého tela. Začiatočníci, ale aj pokročilí vyznávači fitnessu resp. zdravého spôsobu života, každý si tu nájde čo mu vyhovuje. Po počiatočnom zahriatí na cardiostrojoch najvyššej kvality akými sú spinningové bicykle či veslársky trenažér značky Concept II, cez rozcvičku s expandermi či najnovším hitom pomôckou TRX. Posilňovňu mimo vyučovania telesnej výchovy spravuje Oddiel fitness VŠK FEI (v prípade záujmu o členstvo v oddieli kontaktujte Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk).

Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Kontakt na správcu: Mgr. Martin Májek, e-mail: martin.majek@stuba.sk 

Posilňovňu môžu navštevovať iba členovia Fitnesoddielu VŠK FEI STU. Do Fittness klubu môže vstúpiť každý, kto uhradí klubove členské. 

Info pre ČLENSTVO VO FITNESODDIELI VŠK FEI STU

PRAVIDLÁ PRE VTUP DO POSILŇOVNE
- VSTUP POVOLENÝ LEN PO REZERVÁCII V REZERVAČNOM SYSTÉME NA PRESNE STANOVENÝ ČAS.

10 MIN PRED REZERVOVANÝM TERMÍNOM ČAKAŤ PRED VCHODOM NA TIŠ FEI STU. VRÁTNIK OTVORÍ A VYZVE CVIČIACICH, ABY SI VYDEZINFIKOVALI RUKY A ZAPÍSALI SA DO KNIHY NÁVŠTEV.

- PRI VSTUPE DO BUDOVY JE POVINNÉ MAŤ RÚŠKO, KTORÉ PREKRÝVA NOS A ÚSTA. RÚŠKO JE POVINNÉ PRI POHYBE PO CHODBÁCH FAKULTY. V POSILŇOVNI A V SPRCHÁCH RÚŠKO NIE JE NUTNÉ.
 
- PO UKONČENÍ CVIČENIA JE POVINNOSŤ VYSTRIEKAŤ DEZINFEKČNÝM PROSTRIEDKOM DOTYKOVÉ PLOCHY NÁČINIA. DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK BUDE ULOŽENÝ NA VIDITEĽNOM MIESTE V POSILŇOVNI. 

15 MIN PRED UKONČENÍM REZERVOVANEJ HODINY JE NUTNÉ PRIESTOR POPSILŇOVNE OPUSTIŤ A PREMIESTNIŤ SA DO ŠATNI A SPRCHÁRNI. ZATIAĽ VRÁTNIK VYDEZINFIKUJE KĽUČKY A DOTYKOVÉ PLOCHY A ZABEZPEČÍ VYVETRANIE PRIESTOROV.

- PO OSPRCHOVANÍ (15 MIN PO CVIČENÍ) VRÁTNIK OTVORÍ VRÁTNICU A VYPUSTÍ CVIČIACICH Z BUDOVY.


Fotogaléria

Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa Posilňovňa