Turistický oddiel

ČLENSTVO V TURISTICKOM ODDIELE VŠK FEI STU

Členstvo sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku za objekt "Turistika". Pokiaľ v rezervačnom systéme daný objekt nefiguruje, znamená to, že dočasne nie je možné stať sa členom daného oddielu. Práva a povinnosti členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU a prevádzkový poriadok. 

Hviezdicový pochod_sprava_2023.pdf