POZOR!!! Druhá TK v LS 2020/21

Milí študenti,

tí z Vás, ktorí máte zapísané dve TK si vyberáte jednu rozvrhovú akciu. Následne na prvej online hodine oznámite svojmu vyučujúcemu, že v LS 2020/21 mate dve TK.