Linky na výučbu počas dištančnej formy

Linky na výučbu počas doby trvania dištančnej formy v ZS 2020/21

V odkaze na fakultnej stránke sú preklepy v názve predmetu     

posilňovňaUT011     má byť      posilňovňaUT013                                                  link je funkčný

API13,14_STR13      má byť      API 3,4_STR13                                                    link je funkčný

posilňovňaPIA09     má byť      FunkčnýtréningPIA09                                         link je funkčný

EME/ EN2_PIA14     má byť      AM3/ENE2_PIA14                                                link je funkčný

ET1 + ET2_PIA09    má byť       ET1 + ET2_STV09                                                link je funkčný

Florbal_STR_11         má byť      Florbal_STR_09                                                    link je funkčný


AK SA VYSKYTNÚ INÉ CHYBY V NÁZVOCH PREDMETU/DEŇ/ČAS, TAK SI, PROSÍME VÁS, OTVORTE ROZVRH NA NAŠEJ STRÁNKE. TENTO ROZVRH PLATÍ.

Mgr.Pavel Lackovič,PhD. NEUČÍ VŠETKY KRÚŽKY, JE LEN GARANTOM PREDMETU TK. PROSÍME VÁS, ABY STE KONTAKTOVALI SVOJHO CVIČIACEHO V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK PODĽA UVEDENÉHO ROZVRHU NA ZS 2020/21