ROZVRH - elektronické zapisovanie ZS 2020/21

!!!! NA ZÁKLADE POŽIADAVKY ZO STRANY ZÁSTUPCOV ŠTUDENTOV FEI STU 
A NARIADENIA P. PROREKTORKY PRE VZDELÁVANIE, MOBILITU A STAROSTLIVOSŤ O ŠTUDENTOV BUDE ZAPISOVANIE TK PRE ZS 2020/21 REALIZOVANÉ LEN ELEKTRONICKOU FORMOU, CEZ AIS !!!