ROZVRH - elektronické zapisovanie ZS 2020/21

!!!! NA ZÁKLADE POŽIADAVKY ZO STRANY ZÁSTUPCOV ŠTUDENTOV FEI STU 
A NARIADENIA P. PROREKTORKY PRE VZDELÁVANIE, MOBILITU A STAROSTLIVOSŤ O ŠTUDENTOV BUDE ZAPISOVANIE TK PRE ZS 2020/21 REALIZOVANÉ LEN ELEKTRONICKOU FORMOU, CEZ AIS !!!

 

Mgr.Pavel Lackovič,PhD. NEUČÍ VŠETKY KRÚŽKY, JE LEN GARANTOM PREDMETU TK. PROSÍME VÁS, ABY STE KONTAKTOVALI SVOJHO CVIČIACEHO V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK PODĽA UVEDENÉHO ROZVRHU NA ZS 2020/21