Feikárska Makačka úspešne za nami (správa)

FEIkárska MAKAČKA – medziuniverzitné podujatie

Feikárska Makačka sa konala 25.4. 2023 v priestoroch Technologického inštitútu športu FEI STU. Zámer bol uskutočniť medziuniverzitné podujatie, avšak napriek reklame a propagácii cez vyučujúcich na rôznych fakultách STU a UK, najpočetnejšie zastúpenie z 31 súťažiacich mala  FEI STU. „Makačka“ bol cvičebný maratón v celkovom trvaní 3 hodiny. 
Cvičitelia boli piati, traja porotcovia, didžej, celého podujatia sa zúčastnili ešte dvaja pomocní organizátori, ktorí pomáhali s prípravou, organizáciou súťažiacich,  tvorbou záznamova riaditeľ TIŠ FEI STU.
V prestávkach boli žrebovaní výhercovia tomboly a na konci podujatia boli sčítaním bodov od 3 porotcov vyhlásení víťazi:
1. Miesto Ema Ševčíková
2. Miesto Erik Môcik
3. Miesto Tsoni Vitkov
Podujatie sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom u súťažiacich, organizátorský tím TIŠ FEI STU ho hodnotí ako vydarené a plánuje ho opakovať minimálne raz ročne, ak nie raz za semester.

Fotogaléria

Feikárska Makačka úspešne za nami (správa) Feikárska Makačka úspešne za nami (správa) Feikárska Makačka úspešne za nami (správa) Feikárska Makačka úspešne za nami (správa)