OZNAM linky k dištančnej výučbe LS 2021/22

Milí študenti,

 

V LS 2021/22 bude prebiehať výuka TK dištančnou formou.

Výuka bude jednotná pre všetky programy 1.,2. a 3. ročníka. Študenti prvého ročníka  sa zapisujú do rozvrhovej akcie označenej TK 2. Študenti druhého a tretieho  ročníka do rozvrhovej akcie  TK 4,6.  Prosíme Vás o výber konkrétneho termínu TK pri zápise. Meno vyučujúceho, ako aj termín Vami zvolenej rozvrhovej akcie /deň a hodina / bude následne potrebný pre výber správneho linku na google meet. 

 

Linky na Google Meet LS 2021/22 nájdete v .pdf. Ich platnosť začína 14.2.2022.

TK 2.pdf sú študenti FEI STU 

TK4,6.pdf sú druháci a tretiaci FEI STU

FIIT.pdf sú študenti Fakulty informatiky a informačných technológií