Majstrovstvá FEI a FIIT STU v stolnom tenise 2016

MAJSTROVSTVÁ FEI a FIIT STU V STOLNOM TENISE , VYSLEDKY

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA:

Usporiadateľ:  Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
Termín:18. APRíL 2016 (streda)
Miesto:   Malá telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T),
Otvorenie: 18. apríl 2016 o 8.45 hod. v telocvični
Prezentácia a losovanie: 18. apríl 2016 od 8.30 hod. v telocvični
Riaditeľ súťaže:  Mgr. Martin Májek Email: martin.majek@stuba.sk 
Prihlášky:  sútažiaci sa prihlasujú e-mailom martin.majek@stuba.sk  alebo  počas   prezentácie do  8.30
Podmienky účasti: študenti všetkých foriem štúdia na FEI a FIIT STU,

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Miesto: telocvičňa FEI STU,
Systém súťaže: Hrá sa podľa pravidiel Medzinárodnej stolnotenisovej federácie ITTF

Systém súťaže:
1. zápasy v skupinách každý s každým
2. systém turnaja bude určený na základe počtu  prihlásených hráčov, hrá sa podľa platných pravidiel stolného tenisu.

Konečné poradie v skupine: O poradí v skupine rozhoduje: – počet bodov, počet vyhratých setov,
Súťažné kategórie: Dvojhra mužov a žien. Hráči umiestnení na 1.- 4. mieste majú právo štartu na Majstrovstvách STU (prví štyria v poradí z FEI-károv, prví štyria v poradí z FIIT-károv).
Časový program: 8.00 – 8,30 hod. prezentácia, 9,00 hod. – Otvorenie M – FEI STU
Lopty: hrá sa s loptami zn.- Stiga (zabezpečí usporiadateľ)
Povinnosti hráča : dostaviť sa včas na zápas, sledovať aktuálne oznamy na tabuli, byť počas celého turnaja k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže s prihliadnutím na počet prihlásených hráčov. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú M - STU na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.

Výsledky 2016 M-FEI st.tenis 2016.pdf

Výsledky 2014 M-FEI st.tenis 2014 Vysledky.pdf

 1. Hassel - Vargovčíková    3:0
 2. Frčo  - Petrík                 3:0
 3. Hatvany    - Puterka       3:1
 4. Valach   - Loffler            1:3
 5. Vargovčíková - Loffler     2:3
 6. Puterka - Valach            3:0
 7. Petrík - Hatvany            0:3
 8. Hassel - Frčo                 0:3
 9. Frčo - Vargovčíková        3:0
 10. Hatvany - Hassel           1:3
 11. Valach - Petrík               0:3
 12. Loffler - Puterka             0:3
 13. Vargovčíková - Puterka    2:3
 14. Petrík - Loffler                3:0
 15. Hassel- Valach               3:0
 16. Frčo - Hatvany                3:1
 17. Hatvany - Vargovčíková   3:1
 18. Valach - Frčo                  0:3
 19. Loffler - Hassel               2:3
 20. Puterka - Petrík              1:3
 21. Vargovčíková - Petrík       0:3
 22. Hassel - Puterka             1:3
 23. Frčo - Loffler                  3:0
 24. Hatvany - Valach            3:0
 25. Valach - Vargovčíková     0:3
 26. Loffler - Hatvany            0:3
 27. Puterka - Frčo                 3:2
 28. Petrík - Hassel                3:1

Semifinále:

Hatvany – Petrík              3:0          
Frčo – Puterka                  3:0

O 3 . miesto

Puterka – Petrík              3:0

Finále:

Frčo  – Hatvany               1:3

Celkové poradie:             1.Hatvany Dominik 2. Frčo Miloš 3. Puterka Boris 4. Petrík Richard

 

Výsledky MS 2013

Majstrovstvá FEI v stolnom tenise priniesli veľa zaujímavých a dramatických stretnutí. Celkovo sa nám prihlásilo 11 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Do súťaže žien sa nám bohužiaľ prihlásila iba jedna štartujúca, takže v tejto kategórii sa stretnutia neodohrali a na M-STU postupuje bez boja M. Vargovčíková. V súťaži mužov dominoval tak ako minulý rok Pavol Panek.

Skupina A                                                    Skupina B

Vozár - Löffler    1:3                     Petrík  - Hassel  3:0                  

Potisk  - Vargovčíková  1:3            Chovanec - Frčo 0:3                  

Pištek - Panek  0:3                      Hassel - Chovanec   3:0      

Vozár - Potisk  0:3                       Puterka - Petrík 1:3                  

Vargovčíková - Pištek 0:3             Chovanec - Puterka 0:3                  

Panek - Löffler 3:0                      Frčo - Hassel 3:0                  

Potisk - Löffler 3:1                      Puterka - Frčo 1:3

Vozár - Pištek 0:3                       Petrík - Chovanec 3:0

Panek - Vargovčíková  3:0            Hassel - Puterka 0:3

Potisk - Pištek 3:1                       Frčo - Petrík   2:3

Vozár - Panek 0:3

Vargovčíková - Löffler 2:3

Potisk - Panek  0:3

Vargovčíková - Vozár 3:0

Pištek - Löffler 2:3

 

Semifinále

Petrík - Potisk 3:2       Panek - Frčo 3:1

O 3. miesto

Frčo - Potisk  3:2

Finále

Panek  - Petrík  3:0