Lezenie

Bouldering
Ľudia mali od nepamäti snahu dostať sa vyššie, byť rýchlejší a silnejší. Popri klasických loptových a silových športoch smerovali aktivity na KTV aj k rozvoju športového lezenia a jeho odvetvia boulderingu. Katedra telesnej výchovy spočiatku využívala prenajímané priestory v jednom z bratislavských boulderingových centier, no pre veľký záujem študentov sa vedenie katedry rozhodlo za pomoci študentov vybudovať vlastnú boulderovku, ktorá by slúžila pre potreby výučby telesnej výchovy ako aj možnosť osobného tréningu členov oddielu športového lezenia


TROŠKA Z HISTÓRIE BOULDERINGU

Bouldering sa spočiatku používal ako zložka tréningového plánu horolezcov za cieľom náročnejších výstupov v horách. Priekopníkmi boulderingu sa stali Briti v 80. rokoch 19. storočia. Od roku 1998 je bouldering zaradení do série pretekov Svetového pahára pod hlavičkou UIAA. V začiatkoch sa pretekalo na prírodných kameňoch, neskôr sa rozšírilo pretekanie na umelých štruktúrach. Ako už z názvu vyplýva, základným terénom pre bouldering sú balvany a menšie skalky. Boulderingom sa dá nazvať aj traverzovanie v malých bezpečných výškach. Extrémnou formou boulderingu je štýl free solo, čo je lezenia bez istenia vo výškach presahujúcich až desiatky metrov.

HISTÓRIA STENY

Prvé sny o postavení steny boli vyrieknuté na neoficiálnej schôdzi vtedy ešte len vznikajúceho oddielu športového lezenia koncom roka 2009. Za veľkej pomoci vtedajšieho dekanátu sa tento sen stal realitou. Partia nadšencov sa začala stretávať a vymýšľať možnosť realizácie. Samotná stavba následne prebiehala medzi 6. januárom a 20. februárom 2010. Neoficiálne sa stena začala využívať letným semestrom 2009/2010 začatím výučby lezenia na tejto stene. Oficiálne otvorenie prebehlo 14. marca 2010 za prítomnosti vedenia STU a FEI pri príležitosti 1. ročníka boulderových pretekov.

PREVÁDZKOVÉ HODINY LEZECKEJ STENY

Fotogaléria

Lezenie