O nás

Ak vás môžeme poprosiť, pokiaľ je to možné, tak nás kontaktujte z iných adries ako je ....@IS.stuba.sk. Ďakujeme, je to čiste len kvôli technickej veci nakoľko, ak máme odpovedať na adresu ...@IS.stuba.sk, musíme sa nalogovať na webmail stuba, aby vám odpoveď došla. Väčšina z nás pracuje s gmailom (vrátane konta ...@stuba.sk) , či outlookom alebo mobilnou aplikaciou, ktoré odoslanie na IS.stuba neakceptujú, t.j. mail vám nepríde, ak odpovedáme inak ako z webmailu.

Mária Dobrotová 
Sekretárka TIŠ FEI STU 
tel.: 02/60291860, 02/60291850 
e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.sk , pokiaľ možte, tak z inej adresy.
Mgr. Pavel Lackovič, PhD.
Riaditeľ TIŠ FEI STU
Špecializácia: lyžovanie, vodné športy, plávanie, fitnes 
Kancelária: č.105, sekretariat TIŠ, konzultačné hodiny: 
Po.  09:00 - 10:00
Ut.   10:15 - 11:15
Str.  09:00 - 10:00
Štv.  10:15 - 11:15
e-mail: pavel.lackovic@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.

Mgr. Zlatica Dariusová
 

Špecializácia: volejbal, basketbal 
Kancelária: č. 111, konzultačné hodiny: 
Po. 14:00 - 15:00
Str. 10:30 - 11:30
----
e-mail: zlatica.dariusova@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.

PaedDr. Aleš Dunajčík
 

Zástupca riaditeľa TIŠ 
Špecializácia: futbal, ZTV, tenis, fitnes, florbal
Kancelária: č. 108, konzultačné hodiny: 
Po. 08:00 - 09:00
Štv. 08:00 - 09:00
----
e-mail: ales.dunajcik@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.
Mgr. Michal Jeleň, PhD. 
Špecializácia: kondičný tréner vo vrcholovom a výkonnostnom športe, športový diagnostik
Kancelária: č. 112, konzultačné hodiny: 
Ut. 10:30 -11:30
Str. 10:30 - 11:30
----
e-mail: michal.jelen@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.

 

 


Mgr. Peter Miklovič ,
Tajomník FEI STU
Špecializácia: karate, sebaobrana, športové lezenie
Kancelária: č. 105, konzultačné hodiny: 
..........
..........
e-mail: peter.miklovic@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.


Mgr. Martin Májek
Tajomník TIŠ FEI STU
Špecializácia: volejbal, stolný tenis, florbal
Kancelária: č. 106, konzultačné hodiny:
Str. 11:00 - 12:00
Pi. 10:30 - 11:30
-----
e-mail: martin.majek@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.


PaedDr. Jana Lamošová, PhD. 

Špecializácia: basketbal, volejbal
Kancelária: č. 111, konzultačné hodiny:
Po. 12:30 - 13:00
Ut. 16:30 - 17:30
Str. 09:00 - 09:30 
e-mail: jana.lamosova@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.

PaedDr. Vladimír Pajkoš

Špecializácia: lyžovanie, športy v prírode, bedminton, fitnes
Kancelária: č. 107, konzultačné hodiny:
Ut. 13:00 - 14:00
Str. 09:30 - 10:30
----, 
e-mail: vladimir.pajkos@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.

Mgr. Alena Suttnerová
 
Vedúca oddelenia TVa športu
Špecializácia: joga, aerobic, ZTV, fitnes
Kancelária: č. 109, konzultačné hodiny: 
Po. 10:00 -11:00
Štv. 14:30 - 15:30
e-mail: alena.suttnerova@stuba.sk  Prosím, nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.

Mgr. Libor Jurkovič, PhD.

Špecializácia: plávanie, sebeobrana, streľba

Kancelária: č. 110,
k
onzultačné hodiny: 
Po. 15:30 - 16:00
Ut. 07:30 - 08:00, 10:00 - 11:00
e-mail: libor.jurkovic@stuba.sk  Prosím,  nepíšte mi z ....@is.stuba.skpokiaľ možte, tak z inej adresy.