Oddiel fitness

Posilňovňu môžu navštevovať iba členovia Fitnesoddielu VŠK FEI STU. Do Fittness klubu môže vstúpiť každý, kto uhradí klubove členské. 

INFO k spusteniu REZERVAČNÉHO SYSTÉMU a info kedy sú hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu

ČLENSTVO VO FITNESODDIELI VŠK FEI STU

Členstvo vo Fitnesoddieli VŠK FEI STU sa priznáva na základe registrácie do rezervačného systému a úhrady členského príspevku. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen Fitnesoddielu po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory posilňovne v časoch vyhradených pre oddiel. Platbu členského príspevku je možné platiť prevodom na účet (č.ú. SK2465000000000020308715), správa pre príjmateľa napíšte slovo "fitness") alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na TIŠ FEI STU č.d. 104 od 9:00 do 13:00). Oddielový členský príspevok je platný odo dňa zaplatenia na obdobie určené jeho výškou. Do dĺžky tohto obdobia sa nezarátavajú vianočné sviatky (24.12. až 1.1.) a mesiace júl, august. V týchto termínoch je posilňovňa uzavretá. O platbe je nevyhnutné informovať Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk).

POSILŇOVŇA BUDE SPRÍSTUPNENÁ OD 1.10.2013

Členský príspevok oddiel:

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
ročný 70,- € ročný 110,-€
polročný 40,- € polročný 60,-€
štvrťročný 22,- € štvrťročný 35,-€

  UPOZORNENIE!

Podmienkou pre vstup do posilňovne je:

- mať so sebou uterák, čistú športovú obuv, športové oblečenie

Hodiny v posilňovni vyhradené pre členov Fitness oddielu cez ZS 2017/18 
Upratovanie posilňovne: 11:00 - 12:00.

Ako funguje Rezervačný systém
Registrácia nových členov do Rezervačného systému

Prihlasenie platných členov do Rezervačného systemu (rezervácia konkrétneho termínu)

Pondelok 07:00 - 08:30 ------------ UPRATOVANIE -------------- ----------- ---------- 16:30-18:00  18:00-19:30  19:30-21:00
Utorok 07:00 - 08:30 ------------- UPRATOVANIE ------------- ---------- 15:00-16:30 16:30-18:00  18:00-19:30  19:30-21:00
Streda  ------------- ------------- UPRATOVANIE -------------- ----------- ---------- 17:00-18:00  18:00-19:30  19:30-21:00
Štvrtok ------------- -------------- UPRATOVANIE ------------- ----------- 15:00-16:30 16:30-18:00  18:00-19:30  19:30-21:00
Piatok 07:00 - 08:30 ------------ UPRATOVANIE ------------ 14:00-15:30 15:30-17:00 17:00-18:00