Volejbal

Volejbal

Volejbal je olympijský šport, v ktorom dve družstvá oddelené vysokou sieťou a pomocou svojich rúk, ramien a (zriedka) aj iných častí trupu udierajú do lopty a snažia sa ju premiestniť na opačnú stranu siete. Volejbal sa zrodil na sklonku 19. storočia v USA. V roku 1895 profesor telesnej výchovy v Holyoku W. G. Morgan rozdelil telocvičňu tenisovou sieťou, ponad ktorú žiaci odbíjali basketbalovú loptu. Rozpracoval prvé základné pravidlá hry a dal jej názov minonette. Prvý raz sa minonette hral pred divákmi v Springfielde v roku 1896. Až neskôr nazvali túto hru volejbalom (odvodené od „to volley the ball“ – odraziť loptu).Prostredníctvom vojakov USA bojujúcich počas prvej svetovej vojny vo Francúzsku sa volejbal dostáva na európsky kontinent v roku 1917. Po úprave pravidiel Medzinárodnou volejbalovou federáciou FIVB sa volejbal zo širokej výkonnostnej základne rýchlo stal vrcholovým športom, ktorý dosahuje veľa významných medzinárodných úspechov. Volejbal patrí do skupiny odrážacích športových hier s veľkou popularitou na celom svete. Je hrou sieťovou a kolektívnou. Popularita volejbalu vyplýva zo zaujímavého a pestrého obsahu hry, z činností, pri ktorých hráč musí spolupracovať so spoluhráčmi a neprichádza do osobného - priameho kontaktu so súperom. Volejbal je vlastne boj dvoch družstiev, pričom obidve sa snažia realizovať základné úlohy v hre, ktoré rozhodujú o víťazstve. Táto činnosť je charakterizovaná tým, že hráči sa snažia loptu vrátiť do poľa súpera, aby ju súper nemohol spracovať a vrátiť ponad sieť dovoleným počtom odbití. Táto činnosť sa realizuje v zápase. V priebehu boja dvoch kolektívov sa strieda útok a obrana. Jedno družstvo útočí a druhé sa bráni, respektíve prechádza do protiútoku. Tieto ucelené časti hry nazývame fázami hry. Obidve základné fázy v hre - útok a obrana - majú rovnaký význam. Každý zápas sa delí na sety. Jednotlivé časti, ktoré začínajú podaním a končia chybou niektorého z družstiev, nazývame rozohrami.

Volejbal na FEI STU:

a)   Začiatočníci 1. ročník   - nácvik základných herných činností jednotlivca
1. činnosť hráča bez lopty
2. základné spôsoby odbíjania lopty
3. podanie
4. nahrávka
5. útočný úder
6. blok
7. prihrávka
8. pravidlá

b)   Pokročilí, 2. až 4. ročník a inžinierske štúdium
1. zdokonaľovanie herných činností jednotlivca
2. nácvik jednoduchých útočných a obranných kombinácií
3. nácvik jednoduchých herných systémov
4. realizácia útočných kombinácií, obranných kombinácií a herných systémov v hre
c)   Výkonnostní hráči - reprezentanti FEI a FIIT  
- príprava formou tréningového procesu  
- súťaže vysokoškolskej ligy a ostatné akademické súťaže

Zaujímavé odkazy:

www.volejbal.sk

www.svf.sk

www.fivb.org

www.cev.lu