Volejbal

Volejbal patrí do skupiny odrážacích športových hier s veľkou popularitou na celom svete. Je hrou sieťovou a kolektívnou. Popularita volejbalu vyplýva zo zaujímavého a pestrého obsahu hry, z činností, pri ktorých hráč musí spolupracovať so spoluhráčmi a neprichádza do osobného - priameho kontaktu so súperom.

Volejbal je vlastne boj dvoch družstiev, pričom obidve sa snažia realizovať základné úlohy v hre, ktoré rozhodujú o víťazstve. Táto činnosť je charakterizovaná tým, že hráči sa snažia loptu vrátiť do poľa súpera, aby ju súper nemohol spracovať a vrátiť ponad sieť dovoleným počtom odbití. Hráči sa usilujú o dotyk lopty s hracou plochou súpera. Pokiaľ sa to niektorému z tímov podarí, výmena končí a víťazný tím získava bod. Táto činnosť sa realizuje v zápase. V priebehu boja dvoch kolektívov sa strieda útok a obrana. Jedno družstvo útočí a druhé sa bráni, respektíve prechádza do protiútoku. Útočiaci tím sa snaží položiť loptu na súperovu hraciu plochu a obranný tím sa tomu snaží zabrániť. Obranou sa rozumie blokovanie útočiaceho hráča a nasleduje obrana v poli. Hráči sú v poli rozostavení tak, aby zamedzili dotyku lopty s palubovkou. Obrana je postavená tak, aby sa dotyk lopty s palubovkou nikdy nemohol realizovať, avšak najmä v mužskom volejbale končí takmer každá výmena bodom. To robí tento šport zaujímavý nielen z diváckeho hľadiska ale aj taktizovania samotných hráčov.

Našim cieľom v povinnej i výberovej telesnej výchove je, aby sa študenti zdokonalili v jednotlivých herných činnostiach (prihrávka, nahrávka, útočný úder, blok, podanie) a pochopili základné herné systémy. Chceme tým dosiahnuť, aby ste mali z hry radosť, vzrušenie, uspokojenie a aby Vám hra umožnila sebarealizáciu. Stavba hodiny je diferencovaná podľa výkonnosti poslucháčov. Najpríťažlivejšou formou cvičenia je samotná hra. V rámci študijnej skupiny dochádza k rozdeleniu do družstiev.