Malá telocvičňa

Malá telocvičňa na FEI STU sa náchádza na I. poschodí v priestorochTechnologického inštitútu športu na bloku "T" FEI STU. Hracia plocha je palubovka s rozmermi 17 x 21 m, strop má výšku 8 m. Na ploche sú vyznačené basketbalové, volejbalové a 3 x bedmintonové ihriská. Objekt prioritne slúži na výučbu telesnej výchovy, no je možné si ho aj prenajať. Jeho súčasťou je 6 basketbalových košov, volejbalové stĺpy so sieťou, 10 žineniek, 4 drevené lavice, 9 rebrín, dve florbalové brány a 2 švédske bedne. V prípade potreby sa dá zapožičať ozvučenie.
Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Kontakt na správcu: Mgr. Martin Májek, e-mail: martin.majek@stuba.sk

Voľné termíny na prenájom telocviční

Fotogaléria

Malá telocvičňa Malá telocvičňa Malá telocvičňa Malá telocvičňa Malá telocvičňa Malá telocvičňa Malá telocvičňa Malá telocvičňa Malá telocvičňa Malá telocvičňa