Plávanie

TIŠ disponuje 25 m bazénom, v ktorom priebeha výčba plávania pre I.ročnik FEI a FIIT STU. Cieľom je naučiť sa a zdokonaliť plavecké štýly kraul, prsia a znak. Obrátky, štartový skok a záchrana topiaceho sú tiež súčasťou metodiky pedagógov vyučujúcich na plavárni. Poslucháči I. ročníka majú plávanie ako povinnú TK a musia preukázať plaveckú gramotnosť (preplávať 50 m), pokiaľ sú  napr. z dôvodu reprezentácie SR v ľubovoľnom športe "oslobodení" z povinných hodín TK . Poslucháči , ktorí nevedia plávať majú vyhradený bazén pre hodiny neplavcov.

Študenti vyšších ročníkov sa môžu v rámci povinnej a dobrovoľnej TK prihlásiť na plávanie. Cieľom hodín plávania je zdokonaliť svoje plavecké zručnosti.

Veľmi dobrí plavci majú možnosť reprezentovať FEI a FIIT v rámci VŠ ligy prebiehajúcej medzi bratislavskými fakultami.

Prevádzkové hodiny pre verejnosť nájdete TU.
Fotogaléria

Plávanie Plávanie Plávanie Plávanie Plávanie Plávanie Plávanie Plávanie Plávanie Plávanie