Technologický inštitút športu FEI STU

História TIŠ FEI STU sa začala písať 1.októbra 1952. Vznikla z Ústavu pre telesnú výchovu a šport na vysokých školách a prvým jej vedúcim bol J. Štancel. Bola to spoločná katedra pre všetkých študentov SVŠT. Vnútorne sa členila na jednotlivé oddelenia, kde učitelia boli zadelení k jednotlivým fakultám. Ich prácu sťažoval fakt, že hodiny telesnej výchovy boli organizované v prenajatých priestoroch a vyučovalo sa po celej Bratislave. Študenti a zamestnanci sa v tomto období významne podieľali na výstavbe štadióna na Mladej Garde.

viac >>Pripravované podujatia


Aktuality