VÝSLEDKY PODUJATÍ

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH  PODUJATÍ usporiadaných KTV FEI STU alebo inými subjektmi
BEH DEVÍN - BRATISLAVA 2017, 70. ročník  

VŠ LIGA FUTBAL

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV v STREETBALLE 2016

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV v BEDMINTONE 2016

FOTKY z akcie VIANOČNÝ KAPOR 2016

VIANOČNÝ TURNAJ VO FUTSALE 2016

VIANOČNÝ TURNAJ VO FLORBALE 2016

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - BASKETBAL 2016

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - VOLEJBAL 2016

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - BEDMINTON 2016

Športové hry FEI STU 

FOTO NEUSIEDLER SEE 2016

Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2016 , FOTKY

Majstrovstvá FEI a FIIT v BEDMINTONE 2016 , FOTKY

FEI-karskí pavúci 2016 , FOTKY

Majstrovstvá FEI a FIIT v STREETBALE 2016 , FOTKY

Majstrovstvá FEI STU v stolnom tenise 2016

BEH DEVÍN - BA, 69. ročník - poradie tímov , FEI 15.miesto, FIIT 55.miesto zo 142 tímov. Blahoželáme! :-) FOTKY

Majstrovstvá STU o Pohár rektora v BASKETBALE 2016  , FOTO z akcie

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV V BEDMINTONE 2015

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - VOLEJBAL 2015 

PRIATELSKÝ ZÁPAS ŠTUDENTI VS, ZAMESTNANCI - BEDMINTON 2015 

Športové hry FEI STU

Letný turnaj zamestnancov FEI a FIIT v bedmintone 2015

Majstrovstvá študentov FEI a FIIT v BEDBINTONE 2015

BEH DEVÍN - BRATISLAVA 2015 (68.ročník) , FOTKY z behu DEVÍN - BRATISLAVA TÍM FEI STU

Majstrovstvá STU o Pohár rektora v basketbale 2015 , 

BASKETBALOVÝ TURNAJ O POHÁR DEKANA MEDZI ÚSTAVMI 2014

VIANOČNÝ TURNAJ ZAMESTNANCOV V BEDMINTONE 2014

Priateľský zápas študenti - zamestnanci pri príležitosti osláv 17. NOVEMBRA 2014 BASKETBAL

Priateľský zápas študenti - zamestnanci pri príležitosti osláv 17. NOVEMBRA 2014 BEDMINTON

Letný turnaj zamestnancov FEI a FIIT v bedmintone 2014

Majstrovstvá STU o Pohár rektora v basketbale 2014 

Majstrovstvá študentov STU v STOLNOM TENISE 2014

Majstrovstvá študentov FEI a FIIT v STREETBALE 2014

UMIESTNENIE FEI-károv na 67. ročníku medzinárodného behu Devín - Bratislava , FOTKY z behu D-B

Majstrovstvá študentov FEI a FIIT vo FLORBALE 2014

Majstrovstvá študentov FEI a FIIT v stolnom tenise 2014

66. ROČNíK NÁRODNEHO BEHU DEVíN BRATISLAVA 2013

ŠPORTOVÉ HRY FEI STU - ZÁRUBY

FOTKY MEDZINÁRODNÉHO BEHU DEVÍN BRATISLAVA