Bedminton

Bedminton 
sa stal v posledných rokoch veľmi obľúbeným, vyhľavaným kolektívnym športom. Dôvodov je viac. Bedminton je dostupný rovnako ženám ako aj mužom, nie je naň nikdy neskoro, aj jedinec, ktorý bedminton predtým nikdy nehral sa ho dokáže veľmi slušne naučit. Pravidlá bedmintonu nie sú komplikova a rýchlo sa osvoja. Bedminton je lahôdkou pre tých, ktorí si chcú let tak zľahka odbíjať a rovnako pre tých, ktorí potrebujú zo seba vydať značné množstvo energie. Pri zápasoch s vysokým nasadením človek spáli viacej kalórii ako pri tenise, v posilovni alebo iných športových hrách. Rovnako má táto hra pozitívny vplyv na naše zdravie, pričom sa výrazne posilňuje srdcovo - cievny systém a zlepšuje sa pohybový aparát jedinca. Samozrejme, že je to aj výborná aktivita na schudnutie.
V telovýchovných objektoch (malá telocvična) TIŠ FEI sa nachádzajú tri bedmintonové ihriská, spĺňajúce kritéria rovnako pre dvojhru a štvorhru. Znamená to, že na jednej vyučovacej hodine môže hrať v rovnakom čase dvanásť hráčov. TIŠ má k dispozícii pre študentov rakety pre 12 hráčov, stojany a siete na všetky ihriská. Košíky doporučujeme používať vlastné.
Už pravidelne organizujeme súťaže pre študentov aj zamestnancov FEI a FIIT. V ZS sú to tzv. Priateľské zápasy študenti vs. zamestnanci pri príležitosti osláv 17.NOV a pre zamestnancov po ukončení ZS organizujeme Vianočný turnaj
V LS sú organizujeme študentom Májstrovstvá a zamestnacom Letný turnaj


Zaujímavé odkazy:

http://www.bedminton.sk

Pravidlá bedmintobu BEDMINTOM_prav2010.doc

Trochu z histórie bedmintonu.

Bedminton pochádza z detskej hry navanej " Battledore and shuttlecock". Korene tejto hry siahajú pravdepodobne až do starovekého Grécka, do obdobia spred 2000 rokov. Odtiaľto sa rozšírila na východ do Číny, Japonska, Indie a Siamu. Hrala sa aj v Anglicku a od konca 16. storočia sa stala populárnou detskou hrou. V 17.storočí "Battledore" bola obľúbenou zábavou vyššej vrstvy v mnohých krajinách Európy.
"Battledore and shuttlecock bola jednoduchá hra, v ktorej dvaja hráči odbíjali košík jednoduchou raketou toľkokrát, koľkokrát sa to darilo bez toho, aby sa košík dotkol zeme. Rekordom roku 1830 bolo 2117 úderov rodiny Somersetovej.  
vod košíka je nejasný, jedna z teórií hovorí, že "cocks" /korky/ boli používané na uloženie pierok, používaných na rôzne účely, napr. pre brká na písanie. Vznikol tak výsledný predmet, ktorý sa stal vhodným objektom pre prvý hod, potom pre prvý úder.  
Názov "bedminton" je odvodený z názvu sídla v Gloucestershire - Badminton House, odkiaľ vyšla nová verzia "battledoru" koncom 50-tych rokov 19. storočia. / Isaac Spratt, obchodník s hračkami z Londýna vydal v roku 1860 brožúrku "Badminton Battledore - nová hra", bohužiaľ sa nezachoval ani jeden výtlačok. /  
Kedy sa "Battledore" stal "Badmintonom" nevieme presne, ale prvé pravidlá hry boli napísa v Poone v Indii Britmi v roku 1873. Hra bola populárna aj v Anglicku počas 70-tych a 80-tych rokov 19. storočia, ale skôr ako zábava než šport. V roku 1883 bolo v časopise "Lown Tennis, Croquet, Racquets" 10 strán venovaných Bedmintonu, kde autor popisuje bedminton ako tenis hraný opereným košíkom namiesto loptičky.  
Britskí dôstojníci vracajúci sa z Indie do Anglicka zvýšili úrov a vážnosť hry a ľudia ju začali br vážnejšie. V roku 1893 sa konala prvá súťaž bedmintonových klubov v Southsea v Hampshire. Čoskoro nato bola založená Bedmintonová asociácia a 14 najvyspelejších klubov sa dohodlo na jednotných pravidlách. V marci 1898 sa konal prvý otvorený turnaj v Guildforde a prvé majstrovstvá Anglicka sa konali nasledujúci rok.  
Nasledovníkmi vo vyznávaní tejto hry sa v 30-tych rokoch 20. storočia sa stali Dánsko, USA a Kanada. V roku 1934 bola založená medzinárodná bedmintonová federácia. Zakladajúcimi členmi boli Anglicko, Wales, Írsko, Škótsko, Dánsko, Holandsko, Kanada, Nový Zéland a Francúzsko. India sa zúčastnila ako pridružený člen. Hra sa stala populárnou v Malajzii, Indonézii a Austrálii. Prvý plne profesionálny otvorený turnaj sa uskutočnil v Albert Hall v Londýne v roku 1979.  
Bedminton bol pridružený ako plne medailový šport na program olympijských hier XXV. olympiády v Barcelóne v roku 1992.

Fotogaléria

Bedminton Bedminton Bedminton Bedminton Bedminton Bedminton Bedminton