Rozvrh

DOCVIČOVANIE VYMEŠKANÝCH HODÍN TK po skončení LS bude umožnené v nasledovných termínoch:
UTOROK (15.5.) v čase 9:00 - 10:15 POSILŇOVŇA  
ŠTVRTOK (17.5.) v čase 9:00 - 10:15 POSILŇOVŇA  
PIATOK (18.5.) v čase 11:00 - 12:15, Joga, Malá telocvična


ODKAZY súvisiace s rozvrhom hodín TK
 Kde je telocvičňa MLADOSŤ?  Docvičovanie vymeškaných hodín TK   NAŠLI ste si v AISe "FX","FN" z TK? Voľné termíny na prenájom telocviční
Konzultačné hodiny pedagógov + kontakty  Podmienky absolvovania predemetu Telesná kultúra  Športové aktivity na TIŠ FEI STU  

Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa.


ROZVRH NA LETNÝ SEMESTER 2017/18
 

*ŠPORTOVÁ STREĽBA
 
streľnica FEI ,
blok "A" suterén pod dekanátom

 Pondelok
14:00-15:30
Jurkovič

 ***NEPLAVCI
 
Plaváreň

Pondelok
20:00-21:00
Jurkovič 

     **VŠ liga PLÁVANIE
 
Plaváreň

 Pondelok
20:00-21:00
Jurkovič

*(prvé stretnutie pred vrátnicou TIŠ), Zásady_TIŠ_streľba.pdf , ** Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf

Rozvrh hodín  LS 2017/18
 
Zásady_TIŠ_telocvičňa.pdf , Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf , Zásady_TIŠ_posilovňa.pdf , Zásady_TIŠ_lezecka stena.pdf
Červenou je oznáčený posun začiatku/konca hodiny , biele pozadie = I.ročník
 PONDELOK 7:30 - 8:50 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 obed 13:00 - 14:30 15:00 -16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
 ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_4)
Lamošová
 BASKETBAL
Lamošová
 ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_83) 
Lamošová
   JOGA
Suttnerová
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
     ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_5)
Májek
   ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FEI)
Dariusová
 VOLEJBAL
Dariusová
 POSILŇOVŇA    POSILŇOVANIE
Lackovič
     POSILŇOVANIE
Jeleň
 POSILŇOVANIE
Jeleň
 PLAVÁREŇ
 PLÁVANIE I.roč.
8:15 - 9:30
Májek
 PLÁVANIE
9:30-10:45
Májek
       
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA
    FUNKČNÝ TRÉNING
Lackovič
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
UTOROK   7:30 - 8:50  9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
  ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FEI)
Jeleň
ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FEI)
Májek
 ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FEI)
Májek
  ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FEI)
Lamošová
 BASKETBAL
Lamošová
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
   BEDMINTON
Pajkoš
 FUTBAL
Dunajčík
   ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč FEI)
Dariusová
 
 POSILŇOVŇA     POSILŇOVANIE
Jeleň
  POSILŇOVANIE
Pajkoš
    POSILŇOVANIE
Dunajčík
 
 PLAVÁREŇ
 PLÁVANIE I.roč.
8:15 - 9:30 
Dunajčík
 PLÁVANIE
9:30-10:45
Dunajčík
    PLÁVANIE I.roč.
14:00 - 15:00
Pajkoš
  PLÁVANIE
15:00-16:00
Dariusová
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
     KRAVMAGA
Jurkovič
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 STREDA  7:30 - 8:50  9:00 - 10:30 11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
  STOLNÝ TENIS
7:00-8:15
Lamošová
   ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč.) 
Dunajčík
   ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč.) 
Dariusová
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FEI)
Pajkoš
BASKETBAL  BEDMINTON
Pajkoš
  FLORBAL
Dunajčík
 BODYFORMING
Jeleň
 POSILŇOVŇA

 POSILŇOVANIE
Jeleň

 POSILŇOVANIE
Lackovič
     POSILŇOVANIE
Jeleň
 
 PLAVÁREŇ
  PLÁVANIE  I.roč.
10:00 - 11:00
     PLÁVANIE I.roč.
14:00 - 15:00
Jurkovič
PLÁVANIE  I.roč.
15:00 - 16:00
Jurkovič
 LEZ. STENA     ŠP. LEZENIE
Pajkoš
       
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
    FUNKČNÝ TRÉNING
Jeleň
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 ŠTVRTOK  7:30 - 8:50 9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

 ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_2) 
MIklovič
  ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_82)
Miklovič
 ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_1) 
Miklovič
   ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_7) 
Dunajčík
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
  ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_6)
Lamošová
 FUTBAL
Dunajčík
 ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FIIT_81)
Dunajčík
     
 POSILŇOVŇA   POSILŇOVANIE
Pajkoš
  POSILŇOVANIE
Pajkoš
       
PLAVÁREŇ
   PLÁVANIE I.roč.
9:00 - 10:00
Jurkovič
 PLÁVANIE
10:00-11:00
Jurkovič
     
 LEZ. STENA      ŠP. LEZENIE
Pajkoš
     
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
    FUNKČNÝ TRÉNING
Jurkovič
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
PIATOK   7:30 - 8:50 9:00 -10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
   STOLNÝ TENIS
9:15-10:40
       
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
 ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FEI) 
Májek
ŠPORTOVÉ HRY
(1.roč. FEI)
Jeleň
JOGA
Suttnerová
     
 POSILŇOVŇA     POSILŇOVANIE
Lackovič
  POSILŇOVANIE
Jeleň
     
 PLAVÁREŇ
           
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           


Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa. 

Našli ste si v AIS "FX" ALEBO "FN" z Telesnej kultúry? Kontaktujte učiteľa, ku ktorému ste chodili na TV, nie toho, kto Vám FX zapísal! Ak ste splnili podmienky účasti, potom vám ten, ku komu ste chodili prepíše FX na "Z". FX vám učiteľ udelil na základe toho, že vás mal v zozname a VY ste k nemu nechodili a neinformovali ste ho, že chodíte inde.                                                                                                                                         TOP

Docvičovanie vymeškaných hodín TK 

Ak z rôzných neospravedlniteľných príčin vymeškáte hodinu TK, je vašou povinnosťou si túto hodinu docvičiť do 2 týždňov od vymeškania. Nenechávajte si docvičovanie na záver semestra. 

1. Nájdite si okno vo vašom  osobnom rozvrhu, kedy by ste  sa mohli zúčastniť nahdradenej hodiny.

2. Pozrite si v tom čase rozvrh v objektoch KTV http://elfsport.sk/stranky/rozvrh.html 

3. Vyberte si hodiny, kde by ste si chceli docviciť a  skôr než na hodinu prídete, tak KONTAKTUJTE daného vyučujúceho (stačí 10 min pred hodinou OSOBNE, alebo ešte lepšie deň vopred), či vás tam učiteľ zoberie (musí vám to povoliť). Ak o tom nebude vedieť, že si docvičujete,a len tak sa zjavíte na jeho hodine, pošle vás z hodiny preč! Ak je na hodine príliš veľa ľudí, tak vás môže aj odmietnuť, preto je dobre dohodnúť si termín včas vopred.  Dohodnuť si termín dovcičenej hodiny TK môžete aj emailom. Kontakty na vyučujúcich nájdete TU. Pokiaľ vám nepríde odpoveď emailom, potom musíte prísť osobne pred hodinou.

4. Po docvičení, si vypýtajte potvdrenie, že ste odcvičili a to doneste vášmu učiteľovi kam chodievate na hodiny TK.  
       
Ak vás môžeme poprosiť, pokiaľ je to možné, tak nás kontaktujte z iných adries ako je ....@IS.stuba.sk. Ďakujeme, je to čiste len kvôli technickej veci nakoľko, ak máme odpovedať na adresu ...@IS.stuba.sk, musíme sa nalogovať na webmail stuba, aby vám odpoveď došla. Väčšina z nás pracuje s gmailom (vrátane konta ...@stuba.sk) , či outlookom alebo mobilnou aplikaciou, ktorú IS stuba neakceptuje.

              TOP

Voľné termíny na prenájom telocvičníkontakt: martin.majek@stuba.sk

VEĽKA TELOCVOČŇA = VT, MALÁ TELOCVIČŇA = MT 

Pondelok: VT --- , MT ---
Utorok: VT ---, MT ---
Streda: VT ---, MT ---
Stvrtok: VT ---, MT ---
Piatok: VT 15.00 - 20.00, MT 17.00 -22.00

Po dohode možný prenájom aj cez víkendy (minimálne 3 hodiny), kontakt martin.majek@stuba.sk a 0905744045

Telocvičňa Mladosť sa nachádza v Mlynskej doline (Staré Grunty) medzi Manželskými internátmi a Št. domovom Ľ. Štúra. Od zástavky 39 smerom hore vľavo ako vedie chodník k internátom Mladosť a Manželským internátom, miniete po pravej strane tenisové kurty a hore vpravo za nimi smerom k Št. domovu Ľ.Štúra nájdete telocvičnu MLADOSŤ. 


ANDROID SÚRADNICE 

http://goo.gl/maps/OUUnC                                                                                                                                                                                   
TOP