Rozvrh

 Možnosť docviciť si vymeškané hodiny TK za ZS 2017 je v nasledovných termínoch:
13.12. 2017, streda 7,30- 9.00 posilňovňa 
14.12. 2017 štvrtok 8.30 - 10.00 posilňovňa

ODKAZY súvisiace s rozvrhom hodín TK
 Kde je telocvičňa MLADOSŤ?  Docvičovanie vymeškaných hodín TK   NAŠLI ste si v AISe "FX","FN" z TK? Voľné termíny na prenájom telocviční
Konzultačné hodiny pedagógov + kontakty  Podmienky absolvovania predemetu Telesná kultúra  Športové aktivity na TIŠ FEI STU  

Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa.


ROZVRH NA ZIMNÝ SEMESTER 2017/18
 

   
 
 KRAV MAGA  
 
Úpolová telocvičňa

 ŠT:11:00 - 12:30
  Jurkovič 

*ŠPORTOVÁ STREĽBA
 
streľnica FEI ,
blok "A" suterén pod dekanátom

 PO: 14:00 - 15:30
 Jurkovič 

 

 

 ***NEPLAVCI
 
Plaváreň
 PO: 20:00 -21:00
 Jurkovič
 **VŠ liga PLÁVANIE
 
Plaváreň

 PO:20:00 - 21:00
Jurkovič 

*(prvé stretnutie pred vrátnicou TIŠ), Zásady_TIŠ_streľba.pdf , ** Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf

Rozvrh hodín  ZS 2017/18
 
Zásady_TIŠ_telocvičňa.pdf , Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf , Zásady_TIŠ_posilovňa.pdf , Zásady_TIŠ_lezecka stena.pdf
Červenou je oznáčený posun začiatku/konca hodiny , biele pozadie = I.ročník
 PONDELOK 7:30 - 8:50 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 obed 13:00 - 14:30 15:00 -16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
 STOLNÝ TENIS
Lamošová
 BASKETBAL
Lamošová
FLORBAL
Májek 
  JOGA
Suttnerová 
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
 FUNKČNÝ TRÉNING
Jurkovič
  FUTBAL
Dunajčík 
  VOLEJBAL
Dariusová 
 AM 3,4
Dariusová
 POSILŇOVŇA   POSILŇOVANIE
Lackovič
POSILŇOVANIE
Lackovič 
  POSILŇOVANIE
Jeleň 
POSILŇOVANIE
14:45-16:15

Jeleň 
 PLAVÁREŇ
API 3,4
Májek 7:15-8:30
API 1,2
Májek 8:30-9:45 
 PLÁVANIE
Dunajčík, 9:45-11:00
     
 LEZ. STENA            
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
UTOROK   7:30 - 8:50  9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
 TLK 1, 2
Májek, Jeleň
 STOLNÝ TENIS
Májek
 API 9
Májek
  API 13
Lamošová 
13:20-14:50
BASKETBAL
Lamošová 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
   FUNKČNÝ TRENING
Jeleň
 API 10
Dariusová
   VOLEJBAL
Dariusová 
 
 POSILŇOVŇA   POSILŇOVANIE
Lackovič 
POSILŇOVANIE
Pajkoš
  POSILŇOVANIE
Lackovič 
 
 PLAVÁREŇ
 RK 1,2
Dunajčík 
8:15-9:30
 TLK 3,4
Jurkovič 
9:30-10:45
    PLÁVANIE
Pajkoš
14:00-15:00 
ENE 1,2
Pajkoš
15:00-16:00 
 LEZ. STENA            
 T. MLADOSŤ     FUTBAL
Dunajčík  
     
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
        FLORBAL
Dunajčík
 
 STREDA  7:30 - 8:50  9:00 - 10:30 11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

     AM5 + JFI
Miklovič
   API 11
Miklovič
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
 BEDMINTON
Pajkoš
 FUNKČNÝ TRENING
Pajkoš 
VOLEJBAL
Dariusová
  API 12 
Dariusová
 BODY FORM
Jeleň
 POSILŇOVŇA

 POSILŇOVANIE
Lamošová

   POSILŇOVANIE
Lackovič
  POSILŇOVANIE
Jeleň 
 
 PLAVÁREŇ
   AM 1,2
Dariusová, 
10:00-11:00
    API 5,6
Jurkovič, 
14:00-15:00
RK 3,4
Jurkovič, 
15:00-16:00
 LEZ. STENA     ŠPORT. LEZENIE
Pajkoš 
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 ŠTVRTOK  7:30 - 8:50 9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

 ENE 3
Lamošová
 BASKETBAL
Lamošová 
BASKETBAL
Lamošová  
  JOGA
Suttnerová  
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
FLORBAL VTV
Májek 
  BEDMINTON
Pajkoš
 FLORBAL
Dunajčík
   FUTBAL
Dunajčík  
 
 POSILŇOVŇA  POSILŇOVANIE
Pajkoš
POSILŇOVANIE
Dunajčík 
 POSILŇOVANIE
Jeleň 
  POSILŇOVANIE
Jeleň 
 
PLAVÁREŇ
  ELN 1,2
Jurkovič, 9:00-10:15
       
 LEZ. STENA      ŠPORT. LEZENIE
Pajkoš
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
PIATOK   7:30 - 8:50 9:00 -10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
  FLORBAL
Dunajčík
9:15 - 10:30
 RK 5 + ELN 3
Dunajčík
10:30 - 12:00
     
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
   STOLNÝ TENIS
Májek
9:15 - 10:30
 TLK 5
Májek
10:30 - 12:00
     
 POSILŇOVŇA    POSILŇOVANIE
Pajkoš
9:30 - 11:00
     POSILŇOVANIE
Jeleň
12:30 - 14:00
 
 PLAVÁREŇ
 API 14,15
Pajkoš, 8:15-9:30
API 7,8
Miklovič, 9:50-11:00
     ET 1,2
Jeleň, 14:00-15:00
 
 LEZ. STENA            
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           


Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa. 

Našli ste si v AIS "FX" ALEBO "FN" z Telesnej kultúry? Kontaktujte učiteľa, ku ktorému ste chodili na TV, nie toho, kto Vám FX zapísal! Ak ste splnili podmienky účasti, potom vám ten, ku komu ste chodili prepíše FX na "Z". FX vám učiteľ udelil na základe toho, že vás mal v zozname a VY ste k nemu nechodili a neinformovali ste ho, že chodíte inde.                                                                                                                                         TOP

Docvičovanie vymeškaných hodín TK 

Ak z rôzných neospravedlniteľných príčin vymeškáte hodinu TK, je vašou povinnosťou si túto hodinu docvičiť do 2 týždňov od vymeškania. Nenechávajte si docvičovanie na záver semestra. 

1. Nájdite si okno vo vašom  osobnom rozvrhu, kedy by ste  sa mohli zúčastniť nahdradenej hodiny.

2. Pozrite si v tom čase rozvrh v objektoch KTV http://elfsport.sk/stranky/rozvrh.html 

3. Vyberte si hodiny, kde by ste si chceli docviciť a  skôr než na hodinu prídete, tak KONTAKTUJTE daného vyučujúceho (stačí 10 min pred hodinou OSOBNE, alebo ešte lepšie deň vopred), či vás tam učiteľ zoberie (musí vám to povoliť). Ak o tom nebude vedieť, že si docvičujete,a len tak sa zjavíte na jeho hodine, pošle vás z hodiny preč! Ak je na hodine príliš veľa ľudí, tak vás môže aj odmietnuť, preto je dobre dohodnúť si termín včas vopred.  Dohodnuť si termín dovcičenej hodiny TK môžete aj emailom. Kontakty na vyučujúcich nájdete TU. Pokiaľ vám nepríde odpoveď emailom, potom musíte prísť osobne pred hodinou.

4. Po docvičení, si vypýtajte potvdrenie, že ste odcvičili a to doneste vášmu učiteľovi kam chodievate na hodiny TK.  
       
Ak vás môžeme poprosiť, pokiaľ je to možné, tak nás kontaktujte z iných adries ako je ....@IS.stuba.sk. Ďakujeme, je to čiste len kvôli technickej veci nakoľko, ak máme odpovedať na adresu ...@IS.stuba.sk, musíme sa nalogovať na webmail stuba, aby vám odpoveď došla. Väčšina z nás pracuje s gmailom (vrátane konta ...@stuba.sk) , či outlookom alebo mobilnou aplikaciou, ktorú IS stuba neakceptuje.

              TOP

Voľné termíny na prenájom telocvičníkontakt: martin.majek@stuba.sk

VEĽKA TELOCVOČŇA = VT, MALÁ TELOCVIČŇA = MT 

Pondelok: VT --- , MT ---
Utorok: VT ---, MT ---
Streda: VT ---, MT ---
Stvrtok: VT ---, MT ---
Piatok: VT 15.00 - 20.00, MT 17.00 -22.00

Po dohode možný prenájom aj cez víkendy (minimálne 3 hodiny), kontakt martin.majek@stuba.sk a 0905744045

Telocvičňa Mladosť sa nachádza v Mlynskej doline (Staré Grunty) medzi Manželskými internátmi a Št. domovom Ľ. Štúra. Od zástavky 39 smerom hore vľavo ako vedie chodník k internátom Mladosť a Manželským internátom, miniete po pravej strane tenisové kurty a hore vpravo za nimi smerom k Št. domovu Ľ.Štúra nájdete telocvičnu MLADOSŤ. 


ANDROID SÚRADNICE 

http://goo.gl/maps/OUUnC                                                                                                                                                                                   
TOP