Letné aktivity

Turistika

Medzi letné aktivity poriadané našou katedrou radíme pohybové aktivity v prírode organizované pre skupiny študentov a zamestnancov FEI a FIIT STU. Môžu sa uskutočniť formou telovýchovného sústredenia (kurz) alebo krátkym výletom do prírody. Nami poriadané letné telovýchovne sústredenia sú predovšetkým turistické akcie, vysokohorské túry na Slovensku, ale aj v zahraničí. Doteraz sme okrem slovenských hôr spoločne navštívili hory v Chorvátsku, Rumunsku, Čiernej hore a v Taliansku. Snažíme sa vyberať destinácie, tak aby neboli príliš ďaleko z Bratislavy a náklady na nocľah a dopravu boli čo najnižšie, finančne dostupné študentom. Dbáme na rotáciu ponúk. Nechceme opakovať akciu z predošlého leta, naopak snažíme sa pridať nové destinácie, kde sme ešte neboli. Samozrejme, že k dobrým destináciam sa budeme po čase vracať. 

Okrem Letných telovýchovných sústredení v spolopráci s Turistickým oddielom VŠK FEI STU občas pripravíme jednodňové alebo aj viacdenné turistické alebo cykloturistické výlety do prírody.

Snažíme sa uskutočniť  tiež aspoň jeden splav. Niekedy je to spoločná akcia s KTV zo SJF STU.

 

Fotogaléria

Letné aktivity