Rozvrh

 

ODKAZY súvisiace s rozvrhom hodín TK
 Kde je telocvičňa MLADOSŤ?  Docvičovanie vymeškaných hodín TK   NAŠLI ste si v AISe "FX","FN" z TK? Voľné termíny na prenájom telocviční
Konzultačné hodiny pedagógov + kontakty  Podmienky absolvovania predemetu Telesná kultúra  Športové aktivity na TIŠ FEI STU  KONTAKTY na vyučujúcich

Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa.


ROZVRH NA ZIMNÝ SEMESTER 2021/22
 

*ŠPORTOVÁ STREĽBA
 
streľnica FEI ,
blok "A" suterén pod dekanátom

 

 ***NEPLAVCI
 
Plaváreň

 

     **VŠ liga PLÁVANIE
 
Plaváreň

 

*(prvé stretnutie pred vrátnicou TIŠ), Zásady_TIŠ_streľba.pdf , ** Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf 
Zásady_TIŠ_telocvičňa.pdf , Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf , Zásady_TIŠ_posilovňa.pdf , Zásady_TIŠ_lezecka stena.pdf
Červenou je oznáčený posun začiatku/konca hodiny , biele pozadie = I.ročník alebo krúžky FIIT
NEPÍŠTE NÁM Z ADRESY XY@IS.STUBA.SK , VIĎ KONTAKTY
 PONDELOK 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 -14:00
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

 TK3,5+FIIT
Lamošová

 TK3,5+FIIT
Lamošová
  TK3,5+FIIT
Lamošová
  TK3,5+FIIT
Pajkoš
  TK3,5+FIIT
Pajkoš
 TK3,5
Pajkoš
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

   TK3,5
Dunajčík
 TK3,5
Jeleň
 TK3,5
Jeleň
 
 POSILŇOVŇA

 

    TK3,5+FIIT
Jurkovič
     
 PLAVÁREŇ
 
        
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA

      
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
UTOROK  8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00  11:00 - 12:00   12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

API1,2
Jeleň

API3,4
Jeleň
API5,6
Jurkovič
API7,8
Lamošová
 API 9
Lackovič
  TK3,5
Lamošová
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

RK1,2
Pajkoš

RK3,4
Hižnayová
RK4,5
Hižnayová
 RK7 + TKL4
Hižnayová
 TK3,5
Lamošová
 
 POSILŇOVŇA     TK3,5+FIIT
Jeleň
 TK3,5+FIIT
Jurkovič
 TK3,5+FIIT
Jurkovič
 TK3,5+FIIT
Dunajčík
 PLAVÁREŇ
           
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 STREDA  8:00 - 9:00  9:00 - 10:00 10:00 - 11:00  11:00 - 12:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
TK3,5
Lamošová
ET1+ENE1
Lamošová
ETE2+ ENE2
Dunajčík
AM2 + JFI1
Dunajčík
   
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
  TK3,5
Lackovič
    TK3,5+FIIT
Pajkoš
TK3,5+FIIT
Pajkoš
 POSILŇOVŇA

 

  TK3,5+FIIT
Jurkovič
TK3,5+FIIT
Jurkovič
TK3,5+FIIT
Jurkovič
 TK3,5+FIIT
Jurkovič
 PLAVÁREŇ

 

         
 LEZ. STENA         

 

 
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 ŠTVRTOK 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00  10:00 - 11:00  11:00 - 12:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00 

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

TLK1,2
Dunajčík
TLK3 + AM1
Jeleň
ELN1,2
Dunajčík
     
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

     TK3,5
Miklovič
   
 POSILŇOVŇA TK3,5 + FIIT
Jeleň
TK3,5 + FIIT
Dunajčík
TK3,5 + FIIT
Jeleň 
 TK3,5 + FIIT
Hižnayová
 TK3,5 + FIIT
Hižnayová
 TK3,5 + FIIT
Dunajčík
PLAVÁREŇ
       

 

 
 LEZ. STENA    
     
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
PIATOK  8:00 - 9:00 9:00 - 10:00   10:00 - 11:00   11:00 - 12:00 12:00 - 13:00  13:00 - 14:00
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
  TK3,5 + FIIT
Pajkoš
  TK3,5 + FIIT
Pajkoš
  TK3,5 + FIIT
Hižnayová
  TK3,5 + FIIT
Hižnayová

  TK3,5 + FIIT
Hižnayová

 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

         
 POSILŇOVŇA            
 PLAVÁREŇ
            
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           


Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa. 

Našli ste si v AIS "FX" ALEBO "FN" z Telesnej kultúry? Kontaktujte učiteľa, ku ktorému ste chodili na TV, nie toho, kto Vám FX zapísal! Ak ste splnili podmienky účasti, potom vám ten, ku komu ste chodili prepíše FX na "Z". FX vám učiteľ udelil na základe toho, že vás mal v zozname a VY ste k nemu nechodili a neinformovali ste ho, že chodíte inde.                                                                                                                                         TOP

Docvičovanie vymeškaných hodín TK 

Ak z rôzných neospravedlniteľných príčin vymeškáte hodinu TK, je vašou povinnosťou si túto hodinu docvičiť do 2 týždňov od vymeškania. Nenechávajte si docvičovanie na záver semestra. 

1. Nájdite si okno vo vašom  osobnom rozvrhu, kedy by ste  sa mohli zúčastniť nahdradenej hodiny.

2. Pozrite si v tom čase rozvrh v objektoch KTV http://elfsport.sk/stranky/rozvrh.html 

3. Vyberte si hodiny, kde by ste si chceli docviciť a  skôr než na hodinu prídete, tak KONTAKTUJTE daného vyučujúceho (stačí 10 min pred hodinou OSOBNE, alebo ešte lepšie deň vopred), či vás tam učiteľ zoberie (musí vám to povoliť). Ak o tom nebude vedieť, že si docvičujete,a len tak sa zjavíte na jeho hodine, pošle vás z hodiny preč! Ak je na hodine príliš veľa ľudí, tak vás môže aj odmietnuť, preto je dobre dohodnúť si termín včas vopred.  Dohodnuť si termín dovcičenej hodiny TK môžete aj emailom. Kontakty na vyučujúcich nájdete TU. Pokiaľ vám nepríde odpoveď emailom, potom musíte prísť osobne pred hodinou.

4. Po docvičení, si vypýtajte potvdrenie, že ste odcvičili a to doneste vášmu učiteľovi kam chodievate na hodiny TK.  
       
Ak vás môžeme poprosiť, pokiaľ je to možné, tak nás kontaktujte z iných adries ako je ....@IS.stuba.sk. Ďakujeme, je to čiste len kvôli technickej veci nakoľko, ak máme odpovedať na adresu ...@IS.stuba.sk, musíme sa nalogovať na webmail stuba, aby vám odpoveď došla. Väčšina z nás pracuje s gmailom (vrátane konta ...@stuba.sk) , či outlookom alebo mobilnou aplikaciou, ktorú IS stuba neakceptuje.

Vyučujúci: Lamošová , Májek , Pajkoš , Jeleň , Jurkovič , Suttnerová , Lackovič , Dunajčík , Dariusová .

              TOP

Voľné termíny na prenájom telocvičníkontakt: martin.majek@stuba.sk

VEĽKA TELOCVOČŇA = VT, MALÁ TELOCVIČŇA = MT 

Pondelok: VT --- , MT ---
Utorok: VT ---, MT
Streda: VT ---, MT ---
Stvrtok: VT ---, MT ---
Piatok: VT ---, MT 1---

Po dohode možný prenájom aj cez víkendy (minimálne 3 hodiny), kontakt martin.majek@stuba.sk a 0905744045

Telocvičňa Mladosť sa nachádza v Mlynskej doline (Staré Grunty) medzi Manželskými internátmi a Št. domovom Ľ. Štúra. Od zástavky 39 smerom hore vľavo ako vedie chodník k internátom Mladosť a Manželským internátom, miniete po pravej strane tenisové kurty a hore vpravo za nimi smerom k Št. domovu Ľ.Štúra nájdete telocvičnu MLADOSŤ. 


ANDROID SÚRADNICE 

http://goo.gl/maps/OUUnC                                                                                                                                                                                   
TOP