Rozvrh

ZÁPOČTY Z TK ZA LS 2019/20. V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou Covid 19 budú ZÁPOČTY z TK udelené VŠETKÝM študentom, ktorí ju mali na LS 2019/20 zapísanú. Zápočty budú pripísané do AIS-u. 

ODKAZY súvisiace s rozvrhom hodín TK
 Kde je telocvičňa MLADOSŤ?  Docvičovanie vymeškaných hodín TK   NAŠLI ste si v AISe "FX","FN" z TK? Voľné termíny na prenájom telocviční
Konzultačné hodiny pedagógov + kontakty  Podmienky absolvovania predemetu Telesná kultúra  Športové aktivity na TIŠ FEI STU  KONTAKTY na vyučujúcich

Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa.


ROZVRH NA ZIMNÝ SEMESTER 2019/20
 

*ŠPORTOVÁ STREĽBA
 
streľnica FEI ,
blok "A" suterén pod dekanátom

 
Štvrtok
11:30-13:00
Jurkovič

 ***NEPLAVCI
 
Plaváreň

Pondelok
20:00-21:00
Jurkovič 

     **VŠ liga PLÁVANIE
 
Plaváreň

 Pondelok
20:00-21:00
Jurkovič

*(prvé stretnutie pred vrátnicou TIŠ), Zásady_TIŠ_streľba.pdf , ** Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf

Rozvrh hodín  LS 2019/20
 
Zásady_TIŠ_telocvičňa.pdf , Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf , Zásady_TIŠ_posilovňa.pdf , Zásady_TIŠ_lezecka stena.pdf
Červenou je oznáčený posun začiatku/konca hodiny , biele pozadie = I.ročník alebo krúžky FIIT
NEPÍŠTE NÁM Z ADRESY XY@IS.STUBA.SK , VIĎ KONTAKTY
 PONDELOK 7:30 - 8:50 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 obed 13:00 - 14:30 15:00 -16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
 STOLNÝ TENIS
Lamošová
BASKETBAL
Lamošová 
 FIIT 8
Lamošová
  FIIT 1
12:30 - 14:00
Lamošová 
JOGA
komp. cvič
14-15:00
Dunajčík
FLORBAL
Májek 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
 ŠH I.ročník
Májek
FIIT 85 
Májek
 FIIT 81
Májek
  VOLEJBAL 
Dariusová
VOLEJBAL
Dariusová 
 POSILŇOVŇA   POSILŇOVANIE
Lackovič
POSILŇOVANIE 
Lackovič
   POSILŇOVANIE
Jeleň
POSILŇOVANIE 
Jeleň
 PLAVÁREŇ
 PL. I. ročník
8:30 - 9:45
Jurkovič

PLÁVANIE
9:45 - 11:00
Jurkovič

        
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA
 
 KRAV MAGA
Jurkovič
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
UTOROK   7:30 - 8:50  9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
ŠH I.ročník
Jeleň
FUTBAL 
Dunajčík
FIIT 3 
Dunajčík
   BASKETBAL
Lamošová 
BASKETBAL 
Lamošová 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
ŠH I.ročník 
Pajkoš
 BEDMINTON
Pajkoš
FIIT 2
Jeleň
  ŠH I.ročník 
Dariusová
 
 POSILŇOVŇA       POSILŇOVANIE
Pajkoš
  POSILŇOVANIE 
Jeleň
POSILŇOVANIE
Jeleň
 
 PLAVÁREŇ
 PL. I. ročník
8:30 - 9:45 
Lackovič
PL. I. ročník
9:45 - 11:00
Lackovič
       PLÁVANIE
15:00 - 16:00
Dariusová
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 STREDA  7:30 - 8:50  9:00 - 10:30 11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
ŠH I.ročník
Májek
 
FLORBAL
Májek
ŠH I.ročník 
Dunajčík
  FIIT 82
12:30 - 14:00
Dunajčík
 ŠH I.ročník
14:00 - 15:30
Dunajčík
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
ŠH I.ročník 
Lamošová 
ŠH I.ročník 
Lamošová 
  BEDMINTON
Pajkoš
  FIIT 4 
Pajkoš
BODY FORMING
14:30 - 15:30
Jeleň
 POSILŇOVŇA

 

 POSILŇOVANIE
Pajkoš
    POSILŇOVANIE
Jeleň
 
 PLAVÁREŇ
  PL. I. ročník
9:45 - 11:00 
Dunajčík
      PL. I. ročník
15:00 - 16:00
Dariusová
 LEZ. STENA             
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
 
 FUNKČNÝ TRÉNING
Jurkovič
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 ŠTVRTOK  7:30 - 8:50 9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

FIIT 83
Dunajčík
FIIT 7
Dunajčík
FIIT 5
Dunajčík
   FIIT 84
12:30 - 14:00
Jeleň
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
    FUNKČNÝ TRÉNING
9:30 - 11:00
Pajkoš
FIIT 6
Lackovič
   FIIT 9
12:30 - 14:00
Dariusová
VOLEJBAL
14:00 - 15:30
Dariusová
 POSILŇOVŇA   POSILŇOVANIE
Pajkoš

 

      POSILŇOVANIE
14:30 - 16:00
Jeleň
PLAVÁREŇ
  PL. I. ročník
9:00 - 10:00 
Jurkovič
 PLÁVANIE
10:00 - 11:00
Jurkovič
     
 LEZ. STENA      ŠP. LEZENIE
Pajkoš
     
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
PIATOK   7:30 - 8:50 9:00 -10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
  ŠH I.ročník 
Májek
 
       
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
    STOLNÝ TENIS
Májek 
     
 POSILŇOVŇA  

POSILŇOVANIE 
Pajkoš

       
 PLAVÁREŇ
   PL. I. ročník
8:30 - 9:45
Jurkovič
       
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           


Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa. 

Našli ste si v AIS "FX" ALEBO "FN" z Telesnej kultúry? Kontaktujte učiteľa, ku ktorému ste chodili na TV, nie toho, kto Vám FX zapísal! Ak ste splnili podmienky účasti, potom vám ten, ku komu ste chodili prepíše FX na "Z". FX vám učiteľ udelil na základe toho, že vás mal v zozname a VY ste k nemu nechodili a neinformovali ste ho, že chodíte inde.                                                                                                                                         TOP

Docvičovanie vymeškaných hodín TK 

Ak z rôzných neospravedlniteľných príčin vymeškáte hodinu TK, je vašou povinnosťou si túto hodinu docvičiť do 2 týždňov od vymeškania. Nenechávajte si docvičovanie na záver semestra. 

1. Nájdite si okno vo vašom  osobnom rozvrhu, kedy by ste  sa mohli zúčastniť nahdradenej hodiny.

2. Pozrite si v tom čase rozvrh v objektoch KTV http://elfsport.sk/stranky/rozvrh.html 

3. Vyberte si hodiny, kde by ste si chceli docviciť a  skôr než na hodinu prídete, tak KONTAKTUJTE daného vyučujúceho (stačí 10 min pred hodinou OSOBNE, alebo ešte lepšie deň vopred), či vás tam učiteľ zoberie (musí vám to povoliť). Ak o tom nebude vedieť, že si docvičujete,a len tak sa zjavíte na jeho hodine, pošle vás z hodiny preč! Ak je na hodine príliš veľa ľudí, tak vás môže aj odmietnuť, preto je dobre dohodnúť si termín včas vopred.  Dohodnuť si termín dovcičenej hodiny TK môžete aj emailom. Kontakty na vyučujúcich nájdete TU. Pokiaľ vám nepríde odpoveď emailom, potom musíte prísť osobne pred hodinou.

4. Po docvičení, si vypýtajte potvdrenie, že ste odcvičili a to doneste vášmu učiteľovi kam chodievate na hodiny TK.  
       
Ak vás môžeme poprosiť, pokiaľ je to možné, tak nás kontaktujte z iných adries ako je ....@IS.stuba.sk. Ďakujeme, je to čiste len kvôli technickej veci nakoľko, ak máme odpovedať na adresu ...@IS.stuba.sk, musíme sa nalogovať na webmail stuba, aby vám odpoveď došla. Väčšina z nás pracuje s gmailom (vrátane konta ...@stuba.sk) , či outlookom alebo mobilnou aplikaciou, ktorú IS stuba neakceptuje.

Vyučujúci: Lamošová , Májek , Pajkoš , Jeleň , Jurkovič , Suttnerová , Lackovič , Dunajčík , Dariusová .

              TOP

Voľné termíny na prenájom telocvičníkontakt: martin.majek@stuba.sk

VEĽKA TELOCVOČŇA = VT, MALÁ TELOCVIČŇA = MT 
Telocvične sa po karanténnych opatreniach otvárajú od 3.6. do 23.6. 2019. Voľné termíny na prenájom - kedykoľvek po dohode.

Pondelok: VT --- , MT ---
Utorok: VT ---, MT
Streda: VT ---, MT ---
Stvrtok: VT ---, MT ---
Piatok: VT ---, MT 1---

Po dohode možný prenájom aj cez víkendy (minimálne 3 hodiny), kontakt martin.majek@stuba.sk a 0905744045

Telocvičňa Mladosť sa nachádza v Mlynskej doline (Staré Grunty) medzi Manželskými internátmi a Št. domovom Ľ. Štúra. Od zástavky 39 smerom hore vľavo ako vedie chodník k internátom Mladosť a Manželským internátom, miniete po pravej strane tenisové kurty a hore vpravo za nimi smerom k Št. domovu Ľ.Štúra nájdete telocvičnu MLADOSŤ. 


ANDROID SÚRADNICE 

http://goo.gl/maps/OUUnC                                                                                                                                                                                   
TOP