Rozvrh

DOCVIČOVANIE VYMEŠKANÝCH HODÍN TK po ukončení ZS bude v termínoch:
Utorok         18.12.2018   10.00 - 11.00  posilňovňa
Streda         19.12.2018   10.00 - 11.00  posilňovňa
Jednou z možností ako si docvičiť vymeškanú TK je aktívne sa zúčastniť florbalového turnaja vo štvrtok 13.12. 2018. 
 

ODKAZY súvisiace s rozvrhom hodín TK
 Kde je telocvičňa MLADOSŤ?  Docvičovanie vymeškaných hodín TK   NAŠLI ste si v AISe "FX","FN" z TK? Voľné termíny na prenájom telocviční
Konzultačné hodiny pedagógov + kontakty  Podmienky absolvovania predemetu Telesná kultúra  Športové aktivity na TIŠ FEI STU  

Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa.


ROZVRH NA ZIMNÝ SEMESTER 2018/19
 

*ŠPORTOVÁ STREĽBA
 
streľnica FEI ,
blok "A" suterén pod dekanátom

 Pondelok
13:00-14:30
Jurkovič

 ***NEPLAVCI
 
Plaváreň

Pondelok
20:00-21:00
Jurkovič 

     **VŠ liga PLÁVANIE
 
Plaváreň

 Pondelok
20:00-21:00
Jurkovič

*(prvé stretnutie pred vrátnicou TIŠ), Zásady_TIŠ_streľba.pdf , ** Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf

Rozvrh hodín  ZS 2018/19
 
Zásady_TIŠ_telocvičňa.pdf , Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf , Zásady_TIŠ_posilovňa.pdf , Zásady_TIŠ_lezecka stena.pdf
Červenou je oznáčený posun začiatku/konca hodiny , biele pozadie = I.ročník
 PONDELOK 7:30 - 8:50 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 obed 13:00 - 14:30 15:00 -16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
 STOLNÝ TENIS
Lamošová
 BASKETBAL
Lamošová
 API 7 
Lamošová
   JOGA
Suttnerová
 FLORBAL
Májek
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
   FUTBAL
Dunajčík
 API 8
Dunajčík
   ENE 3 + JFI
Dariusová
 VOLEJBAL
Dariusová
 POSILŇOVŇA      POSILŇOVANIE
Suttnerová
   POSILŇOVANIE
Jeleň
 POSILŇOVANIE
Jeleň
 PLAVÁREŇ
 PLÁVANIE I.roč.
RK 1,2
7:15 - 8:30
Májek
 PLÁVANIE I.roč.
RK 3,4
8:30-9:45
Májek
  PLÁVANIE I.roč.
API 5,6
9:45 -11:00
Májek
     
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA
   FUNKČNÝ TRÉNING
Jurkovič
KRAVMAGA
Jurkovič
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
UTOROK   7:30 - 8:50  9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
  TLK 1
Jeleň
Florbal
Jeleň
RK 5
Dunajčík
  BASKETBAL
13:20-14:50
Lamošová
 BASKETBAL
Lamošová
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
 TLK 2
Pajkoš
 BEDMINTON
Pajkoš
FUNKČNÝ TRÉNING
Pajkoš
   API 18
12:30 - 14:00
Dunajčík
 
 POSILŇOVŇA     POSILŇOVANIE
Lackovič
      POSILŇOVANIE
Lackovič
 POSILŇOVANIE
Pajkoš
 PLAVÁREŇ
 PLÁVANIE
8:30 - 9:45 
Dunajčík
 PLÁVANIE I.roč
ELN 1, 2 RK 6
9:45-11:00
Dunajčík
    PLÁVANIE I.roč.
API 1,2
14:00 - 15:00
Jeleň
  PLÁVANIE I.roč
API 3,4
15:00-16:00
Jeleň
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 STREDA  7:30 - 8:50  9:00 - 10:30 11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
  ELT 1
Lamošová
  VOLEJBAL
Dariusová
 API 9
Miklovič
   AM 1
12:45 - 14:15
Májek
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
ET 2
Miklovič
FUNKČNÝ TRÉNING
Jeleň
 API 17
Suttnerová
  AM 2
Jeleň
 BODYFORMING
14:30 - 15:30
Jeleň
 POSILŇOVŇA

 POSILŇOVANIE
Pajkoš

  POSILŇOVANIE
Pajkoš 
   POSILŇOVANIE
Suttnerová
 
 PLAVÁREŇ
  PLÁVANIE  I.roč.
TLK 3,4
10:00 - 11:00
Májek
     PLÁVANIE I.roč.
ENE 1,2
14:00 - 15:00
Jurkovič
PLÁVANIE  I.roč.
AM 3,4
15:00 - 16:00
Jurkovič
 LEZ. STENA     ŠP. LEZENIE
Miklovič
       
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 ŠTVRTOK  7:30 - 8:50 9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

 BASKETBAL 
Lamošová
 FUTBAL
Dunajčík
 FLORBAL
Dunajčík
   API 13 
Dunajčík
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
    BEDMINTON
Pajkoš
 VOLEJBAL
Dariusová
  API 14
Suttnerová 
 
 POSILŇOVŇA      POSILŇOVANIE
Lackovič
 POSILŇOVANIE
Suttnerová
     
PLAVÁREŇ
   PLÁVANIE 
9:00 - 10:00
Jurkovič
 PLÁVANIE
10:00-11:00
Jurkovič
     
 LEZ. STENA      ŠP. LEZENIE
Pajkoš
     
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
PIATOK   7:30 - 8:50 9:00 -10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
     JOGA
Suttnerová
     
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
  STOLNÝ TENIS
Májek
       
 POSILŇOVŇA     POSILŇOVANIE
Lackovič
       
 PLAVÁREŇ
 PLÁVANIE  I.roč.
API 11,12
8:30 - 9:45
Pajkoš 
PLÁVANIE  I.roč.
API 15,16
9:45 - 11:00
Dariusová 
       
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           


Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa. 

Našli ste si v AIS "FX" ALEBO "FN" z Telesnej kultúry? Kontaktujte učiteľa, ku ktorému ste chodili na TV, nie toho, kto Vám FX zapísal! Ak ste splnili podmienky účasti, potom vám ten, ku komu ste chodili prepíše FX na "Z". FX vám učiteľ udelil na základe toho, že vás mal v zozname a VY ste k nemu nechodili a neinformovali ste ho, že chodíte inde.                                                                                                                                         TOP

Docvičovanie vymeškaných hodín TK 

Ak z rôzných neospravedlniteľných príčin vymeškáte hodinu TK, je vašou povinnosťou si túto hodinu docvičiť do 2 týždňov od vymeškania. Nenechávajte si docvičovanie na záver semestra. 

1. Nájdite si okno vo vašom  osobnom rozvrhu, kedy by ste  sa mohli zúčastniť nahdradenej hodiny.

2. Pozrite si v tom čase rozvrh v objektoch KTV http://elfsport.sk/stranky/rozvrh.html 

3. Vyberte si hodiny, kde by ste si chceli docviciť a  skôr než na hodinu prídete, tak KONTAKTUJTE daného vyučujúceho (stačí 10 min pred hodinou OSOBNE, alebo ešte lepšie deň vopred), či vás tam učiteľ zoberie (musí vám to povoliť). Ak o tom nebude vedieť, že si docvičujete,a len tak sa zjavíte na jeho hodine, pošle vás z hodiny preč! Ak je na hodine príliš veľa ľudí, tak vás môže aj odmietnuť, preto je dobre dohodnúť si termín včas vopred.  Dohodnuť si termín dovcičenej hodiny TK môžete aj emailom. Kontakty na vyučujúcich nájdete TU. Pokiaľ vám nepríde odpoveď emailom, potom musíte prísť osobne pred hodinou.

4. Po docvičení, si vypýtajte potvdrenie, že ste odcvičili a to doneste vášmu učiteľovi kam chodievate na hodiny TK.  
       
Ak vás môžeme poprosiť, pokiaľ je to možné, tak nás kontaktujte z iných adries ako je ....@IS.stuba.sk. Ďakujeme, je to čiste len kvôli technickej veci nakoľko, ak máme odpovedať na adresu ...@IS.stuba.sk, musíme sa nalogovať na webmail stuba, aby vám odpoveď došla. Väčšina z nás pracuje s gmailom (vrátane konta ...@stuba.sk) , či outlookom alebo mobilnou aplikaciou, ktorú IS stuba neakceptuje.

              TOP

Voľné termíny na prenájom telocvičníkontakt: martin.majek@stuba.sk

VEĽKA TELOCVOČŇA = VT, MALÁ TELOCVIČŇA = MT 

Pondelok: VT --- , MT ---
Utorok: VT ---, MT ---
Streda: VT ---, MT ---
Stvrtok: VT ---, MT ---
Piatok: VT 20:00 - 22:00, MT 19:30 -22:00

Po dohode možný prenájom aj cez víkendy (minimálne 3 hodiny), kontakt martin.majek@stuba.sk a 0905744045

Telocvičňa Mladosť sa nachádza v Mlynskej doline (Staré Grunty) medzi Manželskými internátmi a Št. domovom Ľ. Štúra. Od zástavky 39 smerom hore vľavo ako vedie chodník k internátom Mladosť a Manželským internátom, miniete po pravej strane tenisové kurty a hore vpravo za nimi smerom k Št. domovu Ľ.Štúra nájdete telocvičnu MLADOSŤ. 


ANDROID SÚRADNICE 

http://goo.gl/maps/OUUnC                                                                                                                                                                                   
TOP