Rozvrh

 

ROZVRH NA LETNÝ SEMESTER 2021/22 

  
Zásady_TIŠ_telocvičňa.pdf , Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf , Zásady_TIŠ_posilňovňa.pdf , Zásady_TIŠ_lezecká stena.pdf

NEPÍŠTE NÁM Z ADRESY XY@IS.STUBA.SK , VIĎ KONTAKTY
 PONDELOK 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 -14:00
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

 TK 2
Lamošová

 TK4,6
Lamošová
   TK4,6
Lamošová
 TK 2
Pajkoš
 TK 2
Pajkoš
 TK 4,6
Pajkoš
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

   TK4,6
Dunajčík
 TK 4,6
Jurkovič
 TK4,6
Lackovič
 
 POSILŇOVŇA

 

     

 TK 2
Jurkovič

 
 PLAVÁREŇ
 
        
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA

      
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
UTOROK  8:00 - 9:00 9:00 - 10:00 10:00 - 11:00  11:00 - 12:00   12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

FIIT 1,2
Lackovič

FIIT 5,6
Jeleň
FIIT 83,84
Jurkovič
TK 2
Lamošová
TK 2
Lamošová
  FIIT 81,82
Lamošová
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

FIIT 3,4
Pajkoš

FIIT 7
Hižnayová
TK 4,6
Hižnayová
TK 2
Hižnayová

TK 4,6
Dunajčík

 
 POSILŇOVŇA     TK 4,6
Jeleň
TK 4,6
Jurkovič
 TK 4,6
Jurkovič
 TK 4,6
Dunajčík
 PLAVÁREŇ
           
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 STREDA  8:00 - 9:00  9:00 - 10:00 10:00 - 11:00  11:00 - 12:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
TK 2
Lamošová
TK 4,6
Lamošová
TK 4,6
Dunajčík
TK 4,6
Dunajčík
   
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 TK 2
Jeleň

TK 4,6
Jeleň
    TK 4,6
Pajkoš
TK 4,6
Pajkoš
 POSILŇOVŇA

 

  TK 4,6
Jurkovič
TK 4,6
Jurkovič
TK 4,6
Jurkovič
 TK 4,6
Jurkovič
 PLAVÁREŇ

 

         
 LEZ. STENA         

 

 
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 ŠTVRTOK 8:00 - 9:00 9:00 - 10:00  10:00 - 11:00  11:00 - 12:00  12:00 - 13:00  13:00 - 14:00 

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

TK 2
Dunajčík
TK 4,6
Jeleň
TK 4,6
Dunajčík
     
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

         
 POSILŇOVŇA TK 4,6
Jeleň
TK 4,6
Dunajčík
TK 4,6
Jeleň
 TK 4,6
Hižnayová
 TK 4,6
Hižnayová
 TK 4,6
Dunajčík
PLAVÁREŇ
       

 

 
 LEZ. STENA    
     
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
PIATOK  8:00 - 9:00 9:00 - 10:00   10:00 - 11:00   11:00 - 12:00 12:00 - 13:00  13:00 - 14:00
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
TK 2
Pajkoš
  TK 2
Pajkoš
  TK 2
Hižnayová
  TK 2
Hižnayová

 

 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

   TK 2
Hižnayová
       
 POSILŇOVŇA            
 PLAVÁREŇ
            
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           

     

Basketbal ako výberová telesná kultúra.

Družstvo tvorí 12 - 18 poslucháčov z rôznych ročníkov, s rôznym študijným zameraním. Je to vlastne reprezentačné družstvo našej fakulty v basketbale. Družstvo je zapojené do dlhodobej súťaže vo vysokoškolskej lige v Bratislave.

Skladá sa z hráčov, ktorí sa už pred príchodom na vysokú školu venovali basketbalu v organizovanej forme buď v rámci strednej školy alebo v športových kluboch. V tomto výberovom družstve nastáva nepravidelná výmena hráčov. Tí, ktorí končia štúdium, samozrejme odchádzajú a družstvo sa dopĺňa hráčmi z nižších ročníkov.

Pre viac informácii o výberovej telesnej kultúre "basketbal" kontaktujte PaedDr. Janu Lamošovú, PhD.: jana.lamosova@stuba.sk


Florbal ako výberová telesná výchova

Florbalový tím tvoria poslucháči rôznych ročníkov s rôznym študijným zameraním. Je to reprezentačné družstvo našej fakulty vo florbale. Družstvo je zapojené do dlhodobej súťaže vo vysokoškolskej lige v Bratislave. Skladá sa z hráčov, ktorí sa už pred príchodom na vysokú školu venovali basketbalu v organizovanej forme buď v rámci strednej školy alebo v športových kluboch. V tomto výberovom družstve nastáva nepravidelná výmena hráčov. Tí, ktorí končia štúdium, samozrejme odchádzajú a družstvo sa dopĺňa hráčmi z nižších ročníkov.

Pre viac informácii o výberovej telesnej kultúre "florbal" kontaktujte PaedDr. Aleša Dunajčíka: ales.dunajcik@stuba.sk

 

                                                                                                                 

Vyučujúci TIŠ: Lamošová , Pajkoš , Jeleň , JurkovičLackovič , Dunajčík , Hižnayová

 TOP