Rozvrh

Možnosť docvičenia vymeškaných hodín TK po skončení ZS bude v termínoch 14. a 15.1. 2020 v čase 9:00 -10:30 v POSILŇOVNI. 
 
ODKAZY súvisiace s rozvrhom hodín TK
 Kde je telocvičňa MLADOSŤ?  Docvičovanie vymeškaných hodín TK   NAŠLI ste si v AISe "FX","FN" z TK? Voľné termíny na prenájom telocviční
Konzultačné hodiny pedagógov + kontakty  Podmienky absolvovania predemetu Telesná kultúra  Športové aktivity na TIŠ FEI STU  KONTAKTY na vyučujúcich

Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa.


ROZVRH NA ZIMNÝ SEMESTER 2019/20
 

*ŠPORTOVÁ STREĽBA
 
streľnica FEI ,
blok "A" suterén pod dekanátom

 
Pondelok
13:00-14:30
Jurkovič

 ***NEPLAVCI
 
Plaváreň

Pondelok
20:00-21:00
Jurkovič 

     **VŠ liga PLÁVANIE
 
Plaváreň

 Pondelok
20:00-21:00
Jurkovič

*(prvé stretnutie pred vrátnicou TIŠ), Zásady_TIŠ_streľba.pdf , ** Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf

Rozvrh hodín  ZS 2019/20
 
Zásady_TIŠ_telocvičňa.pdf , Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf , Zásady_TIŠ_posilovňa.pdf , Zásady_TIŠ_lezecka stena.pdf
Červenou je oznáčený posun začiatku/konca hodiny , biele pozadie = I.ročník
NEPÍŠTE NÁM Z ADRESY XY@IS.STUBA.SK , VIĎ KONTAKTY
 PONDELOK 7:30 - 8:50 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 obed 13:00 - 14:30 15:00 -16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
STOLNÝ TENIS
Lamošová
BASKETBAL
Lamošová
API 7
Lamošová
  JOGA
Suttnerová
FLORBAL
Májek
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
  FLORBAL
Májek
API 8
Suttnerová
  VOLEJBAL
Dariusová
VOLEJBAL
Dariusová
 POSILŇOVŇA  POSIĽŇOVANIE
Májek
  POSIĽŇOVANIE
Májek
  POSIĽŇOVANIE
Jeleň
POSIĽŇOVANIE
Jeleň
 PLAVÁREŇ
 PLÁVANIE
8:30-9:45
Jurkovič
 API 5,6
9:45-11:00
Jurkovič
        
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA
 
 KRAVMAGA
Jurkovič
     
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
UTOROK   7:30 - 8:50  9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
TLK 1, 2
Pajkoš , Jeleň
FUNKČNÝ TRÉNING
Jeleň
RK 5
Lackovič
  BASKETBAL
Lamošová
BASKETBAL
Lamošová
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
  BEDMINTON
Pajkoš 
FUTBAL
Dunajčík
  API 12
Dunajčík
 
 POSILŇOVŇA       POSIĽŇOVANIE
Pajkoš
  POSIĽŇOVANIE
Jeleň
POSIĽŇOVANIE
Jeleň
 PLAVÁREŇ
TLK 3,4
8:30-9:45
Dunajčík
 ELN 1,2
9:45-11:00
Dunajčík
      PLÁVANIE
15:00-16:00  
Dariusová
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 STREDA  7:30 - 8:50  9:00 - 10:30 11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
 RK 1
Lamošová
 BASKETBAL
Lamošová
 VOLEJBAL
Dariusová
  API 10
12:30-14:00
Dariusová
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
 RK 2
Pajkoš
BEDMINTON
Pajkoš
FUNKČNÝ TRÉNING
Pajkoš
     BODYFORMIING
14:30-16:00
Jeleň
 POSILŇOVŇA

 POSIĽŇOVANIE
Májek

 POSIĽŇOVANIE
Májek
POSIĽŇOVANIE
Suttnerová
   POSIĽŇOVANIE
Suttnerová
 
 PLAVÁREŇ
 ET 1,2, JFI
7:15-8:30
Dunajčík
API 9,13
09:45 - 11:00
Jurkovič
   
ENE 1,3
15:00 - 16:00
Dariusová
 LEZ. STENA             
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
  FUNKČNÝ TRÉNING
9:30 - 11:00

Dunajčík
       
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
 ŠTVRTOK  7:30 - 8:50 9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

AM 1
Lamošová

FUTBAL
Dunajčík
  RK 3
Dunajčík
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
   BEDMIN./FLORBAL
9:30 -11:00

Dunajčík
FUNKČNÝ TRÉNING
Lackovič
  RK 4
Suttnerová
 VOLEJBAL
Dariusová
 POSILŇOVŇA   

POSIĽŇOVANIE
Lackovič

POSIĽŇOVANIE
Suttnerová
     
PLAVÁREŇ
   AM 2
9:00 - 10:00
Jurkovič
 PLÁVANIE
10:00-11:00
Jurkovič
     
 LEZ. STENA     ŠPORT. LEZENIE
Pajkoš 
     
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           
PIATOK   7:30 - 8:50 9:00 -10:30  11:00 - 12:30  obed  13:00 - 14:30  15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
 API 3
7:15 - 8:45
Suttnerová
 API 11
Suttnerová
JOGA
Suttnerová
     
 MALÁ
 TELOCVIČŇA
API 4
Jeleň
ENE 2
Májek
STOLNÝ TENIS
Májek
     
 POSILŇOVŇA  

POSIĽŇOVANIE
Jeleň

       
 PLAVÁREŇ
API 1,2
7:15 - 8:30
Jurkovič

AM 3,4
8:30 - 9:45
Pajkoš

API 14,15
9:45 - 11:00
Pajkoš
 
     
 LEZ. STENA            
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA
           
 T. MLADOSŤ            
 T. ŠT. Domov 
 Ľ.ŠTÚRA, ML. DOL.
           


Na hodiny TK si noste čistý športový úbor (športovú obuv, tepláky, šusťáky, tričko..), ktorý si po každej hodine vymenťe (preperte), NENECHÁVAJTE ho v igelitke!!! Po každej hodine máte možnosť využiť sprchy a osprchovať sa. 

Našli ste si v AIS "FX" ALEBO "FN" z Telesnej kultúry? Kontaktujte učiteľa, ku ktorému ste chodili na TV, nie toho, kto Vám FX zapísal! Ak ste splnili podmienky účasti, potom vám ten, ku komu ste chodili prepíše FX na "Z". FX vám učiteľ udelil na základe toho, že vás mal v zozname a VY ste k nemu nechodili a neinformovali ste ho, že chodíte inde.                                                                                                                                         TOP

Docvičovanie vymeškaných hodín TK 

Ak z rôzných neospravedlniteľných príčin vymeškáte hodinu TK, je vašou povinnosťou si túto hodinu docvičiť do 2 týždňov od vymeškania. Nenechávajte si docvičovanie na záver semestra. 

1. Nájdite si okno vo vašom  osobnom rozvrhu, kedy by ste  sa mohli zúčastniť nahdradenej hodiny.

2. Pozrite si v tom čase rozvrh v objektoch KTV http://elfsport.sk/stranky/rozvrh.html 

3. Vyberte si hodiny, kde by ste si chceli docviciť a  skôr než na hodinu prídete, tak KONTAKTUJTE daného vyučujúceho (stačí 10 min pred hodinou OSOBNE, alebo ešte lepšie deň vopred), či vás tam učiteľ zoberie (musí vám to povoliť). Ak o tom nebude vedieť, že si docvičujete,a len tak sa zjavíte na jeho hodine, pošle vás z hodiny preč! Ak je na hodine príliš veľa ľudí, tak vás môže aj odmietnuť, preto je dobre dohodnúť si termín včas vopred.  Dohodnuť si termín dovcičenej hodiny TK môžete aj emailom. Kontakty na vyučujúcich nájdete TU. Pokiaľ vám nepríde odpoveď emailom, potom musíte prísť osobne pred hodinou.

4. Po docvičení, si vypýtajte potvdrenie, že ste odcvičili a to doneste vášmu učiteľovi kam chodievate na hodiny TK.  
       
Ak vás môžeme poprosiť, pokiaľ je to možné, tak nás kontaktujte z iných adries ako je ....@IS.stuba.sk. Ďakujeme, je to čiste len kvôli technickej veci nakoľko, ak máme odpovedať na adresu ...@IS.stuba.sk, musíme sa nalogovať na webmail stuba, aby vám odpoveď došla. Väčšina z nás pracuje s gmailom (vrátane konta ...@stuba.sk) , či outlookom alebo mobilnou aplikaciou, ktorú IS stuba neakceptuje.

              TOP

Voľné termíny na prenájom telocvičníkontakt: martin.majek@stuba.sk

VEĽKA TELOCVOČŇA = VT, MALÁ TELOCVIČŇA = MT 
Momentálne plne vyťažené.

Pondelok: VT --- , MT ---
Utorok: VT ---, MT ---
Streda: VT ---, MT ---
Stvrtok: VT ---, MT ---
Piatok: VT ---, MT 1---

Po dohode možný prenájom aj cez víkendy (minimálne 3 hodiny), kontakt martin.majek@stuba.sk a 0905744045

Telocvičňa Mladosť sa nachádza v Mlynskej doline (Staré Grunty) medzi Manželskými internátmi a Št. domovom Ľ. Štúra. Od zástavky 39 smerom hore vľavo ako vedie chodník k internátom Mladosť a Manželským internátom, miniete po pravej strane tenisové kurty a hore vpravo za nimi smerom k Št. domovu Ľ.Štúra nájdete telocvičnu MLADOSŤ. 


ANDROID SÚRADNICE 

http://goo.gl/maps/OUUnC                                                                                                                                                                                   
TOP