Rozvrh


ROZVRH ZIMNÝ SEMESTER 2023/24  

  
Zásady_TIŠ_telocvičňa.pdf , Zásady_TIŠ_plaváreň.pdf , Zásady_TIŠ_posilňovňa.pdf , Zásady_TIŠ_lezecká stena.pdf


PROSÍME,

NEPÍŠTE NÁM Z ADRESY ...@IS.STUBA.SK,

NIE VŽDY VIEME NA MAIL PRICHÁDZAJÚCI Z AIS ODPOVEDAŤ!


 PONDELOK 7:30 - 9:00 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30 15:00 - 16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

Stolný tenis
Lamošová 

Basketbal
Lamošová 
   VTV Florbal
Dunajčík
            Futbal
          Dunajčík
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

   Volejbal
Pajkoš 
   
 POSILŇOVŇA

 Fitness
Jeleň

             Fitness
              Jeleň
  Fitness
Dunajčík
             Fitness
          Hižnayová

 

 PLAVÁREŇ
    IKT 7,9
Lackovič
10,00-11,00
 Jurkovič
14,00 - 15,00
 
 LEZ. STENA       LEZENIE
Pajkoš
 
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA 1

 

Krav Maga
Jurkovič
Funkčný tréning
Jurkovič
10,30 - 12,00
   
 ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA 2
         
 Strelnica    

 Športová streľba
Jurkovič 
12,30-14,00

   
UTOROK  7:30 - 9:00 9:00 - 10:30  11:00 - 12:30   13:00 - 14:30  15:00 - 16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

RK 7
Lamošová

              IKT 1
         Lamošová
 Futbal 
Dunajčík
 Basketbal
 Lamošová 
 Florbal
Dunajčík
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

            IKT 2
            Jeleň

RK 3
Lamošová 

RK 4
Pajkoš 
 
 POSILŇOVŇA           Fitness
           Jeleň
  Fitness
Hižnayová
Fitness
Pajkoš
  Fitness
 Lackovič
 Fitness
Jeleň
 PLAVÁREŇ
 API 3,7
Pajkoš
8,00-9,00

 API 2,4
Jurkovič
9,00-10,00

IKT 5,6
Jurkovič

10,00-11,00
Plávanie
Jurkovič
12,00-13,00
RK 1,2
Dunajčík
13,00-14,00
 LEZ. STENA          
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA 1
         
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA 2
     Funkčný tréning
Lackovič
10,30 - 12,00
Tance
Hižnayová
12,30 - 14,00 
 
 Strelnica          
 STREDA 7:30 - 9:00 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30 15:00 - 16:30 
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
AM 2
Lamošová
 Basketbal
Lamošová
API 5
Dunajčík
AM 3
Dunajčík
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

AM 1
Pajkoš 

Volejbal
Pajkoš
Bedminton
Pajkoš
   
 POSILŇOVŇA

 

           Fitness
        Hižnayová
   Fitness
Jeleň
 
 PLAVÁREŇ

 

ENE 1,2
Lackovič
9,00-10,00
 API 1,10
Jurkovič
10,00 - 11,00
 Neplavci
Jurkovič
12,00 - 13,00
 API 11,12
Jurkovič
14,00-15,00
 LEZ. STENA         

 

ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA 1
   Krav Maga
Jurkovič
10,00-11,30
     
ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA 2
     Funkčný tréning
Jeleň
Skupinové
cvičenia
Hižnayová 
 
Strelnica          
 ŠTVRTOK 7:30 - 9:00 9:00 - 10:30 11:00 - 12:30 13:00 - 14:30 15:00 - 16:30

 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA

Basketbal
Lamošová
    IKT 8
Dunajčík
 
 MALÁ
 TELOCVIČŇA

 

     Funkčný tréning
Jeleň
 
 POSILŇOVŇA              Fitness
        Hižnayová
 Fitness
Jeleň
Fitness
 Hižnayová
 Fitness
Jeleň
PLAVÁREŇ
        ELN 1,2
       Dunajčík
     8,00 - 9,00


Plávanie
Dunajčík

12,00 - 13,00
 

 

 LEZ. STENA    
   
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA 1
         
 ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA 2
      Funkčný tréning
         Lackovič
   
 Strelnica          
PIATOK  7:30 - 9:00 9:00 - 10:30  11:00 - 12:30  13:00 - 14:30 15:00 - 16:30
 VEĽKÁ
 TELOCVIČŇA
           AM 4
           Jeleň
           ENE 3
            Jeleň
RK 6
Jurkovič
               RK 5
            Dunajčík

 

 MALÁ
 TELOCVIČŇA

ET 1
Pajkoš

ET 2
Pajkoš
Bedminton
Pajkoš
   
 POSILŇOVŇA    Fitness
Hižnayová
  Fitness
Hižnayová
  Fitness
Hižnayová
12,30 - 14,00
 
 PLAVÁREŇ
API 6,9
Hižnayová
8,00 - 9,00
  API 8, JFI 1
Lackovič
10,00 - 11,00
   
 LEZ. STENA          
ÚPOLOVÁ 
TELOCVIČŇA 1
    Funkčný tréning
       Jurkovič
     
 ÚPOLOVÁ
TELOCVIČŇA 2
         
 Strelnica          

Vyučujúci TIŠ: Lamošová , Pajkoš , Jeleň , JurkovičLackovič , Dunajčík , Hižnayová     


Basketbal ako výberová telesná kultúra.

Družstvo tvorí 12 - 18 poslucháčov z rôznych ročníkov, s rôznym študijným zameraním. Je to vlastne reprezentačné družstvo našej fakulty v basketbale. Družstvo je zapojené do dlhodobej súťaže vo vysokoškolskej lige v Bratislave.

Skladá sa z hráčov, ktorí sa už pred príchodom na vysokú školu venovali basketbalu v organizovanej forme buď v rámci strednej školy alebo v športových kluboch. V tomto výberovom družstve nastáva nepravidelná výmena hráčov. Tí, ktorí končia štúdium, samozrejme odchádzajú a družstvo sa dopĺňa hráčmi z nižších ročníkov.

Pre viac informácii o výberovej telesnej kultúre "basketbal" kontaktujte PaedDr. Janu Lamošovú, PhD.: jana.lamosova@stuba.sk


Florbal ako výberová telesná výchova

Florbalový tím tvoria poslucháči rôznych ročníkov s rôznym študijným zameraním. Je to reprezentačné družstvo našej fakulty vo florbale. Družstvo je zapojené do dlhodobej súťaže vo vysokoškolskej lige v Bratislave. Skladá sa z hráčov, ktorí sa už pred príchodom na vysokú školu venovali florbalu v organizovanej forme buď v rámci strednej školy alebo v športových kluboch. V tomto výberovom družstve nastáva nepravidelná výmena hráčov. Tí, ktorí končia štúdium, samozrejme odchádzajú a družstvo sa dopĺňa hráčmi z nižších ročníkov.

Pre viac informácii o výberovej telesnej kultúre "florbal" kontaktujte PaedDr. Aleša Dunajčíka: ales.dunajcik@stuba.sk


Volejbal  ako výberová telesná výchova

Volejbalový tím sa skladá z 12-15 hráčov, tvoria poslucháči rôznych ročníkov s rôznym študijným zameraním na FEI a FIIT STU. Je to reprezentačné družstvo našej fakulty resp.FEI a FIIT STU vo volejbale. Družstvo je zapojené do dlhodobej súťaže vo vysokoškolskej lige v Bratislave. Skladá sa z hráčov, ktorí sa už pred príchodom na vysokú školu venovali volejbalu v organizovanej forme buď v rámci strednej školy alebo v športových kluboch. Reprezentanti fakulty sú často aktívnymi hráčmi v rôznych slovenských volejbalových kluboch vrátane Extraligy. V tomto výberovom družstve nastáva nepravidelná výmena hráčov. Tí, ktorí končia štúdium, samozrejme odchádzajú a družstvo sa dopĺňa hráčmi z nižších ročníkov.

Pre viac informácii o výberovej telesnej kultúre "VOLEJBAL" kontaktujte PaedDr. Vladimíra Pajkoš:vladimir.pajkos@stuba.sk

                                                                                                                 

 

 TOP