Sebeobrana

Sebaobrana
je neoddeliteľnou súčasťou všetkých úpolových športov ako je džudo, tae-kwo do, karate atď. Sebaobrana je ako každá iná činnosť, ktorá nebola daná človeku od prírody - naučená a preto sa musí pravidelne precvičovať. V sebaobrane platí - čo nemáte naučené, nemôžete použiť a preto si myslieť, že sa ubránime v každej situácii iba úderom, iba kopom, iba hodom alebo pákou je veľmi mylné. Preto je dôležité poznať tento repertoár techník a vhodným spôsobom ich skombinovať. Faktom však zostáva, že športové úpolové disciplíny majú k sebeobrane najbližšie. Sebaobrana je nedeliteľnou súčasťou skutočného stretného boja. Je ochranou a obranou oprávneného jedinca a jeho majetku. V športovom zápase sú technické prostriedky a postupy súperenia vymedzené jednotlivými schválenými pravidlami. V skutočnej bojovej situácii nie je útočník obmedzený pravidlami ani morálnymi zábranami. Útočník sa rozhoduje na základe čisto sebeckom. Voľba technických prostriedkov a zbraní mieri k totálnemu zrušeniu obranných akcií napadnutého. Športové pravidlá zaručujú každému rovnocenné podmienky. V skutočnej bojovej situácii však útočník určuje za akých podmienok sa povedie boj výhodný pre neho. Rozdiel medzi športovým zápasom a skutočným bojom, sebaobranou spočíva v intenzite útoku, možným ťažkým zranením, prípadne usmrtením obráncu alebo útočníka. Skutočný boj býva často zahájený bez varovania a napadnutý býva útokom prekvapený, dostáva sa do časovej tiesne, dostavujú sa stresové situácie. Všetky tieto vplyvy môžu spôsobiť to, že obránca nie je schopný sa brániť ani uplatniť aj perfektne nacvičené techniky, ktoré používa v športovom zápase. Sebaobranné prvky majú byť také, aby sa s nimi ubránili malí a slabí a nie veľkí a silní. Z tohoto dôvodu vznikali sebaobranné systémy a ďalej vznikajú s ohľadom na dobu a potreby spoločnosti. Sebaobrana musí vojsť do podvedomia človeka, aby ju vykonával inštinktívne, bez premýšľania, s možnosťou kombinovať, tak ako pláva, jazdí na bicykli, korčuľuje atď. Najvyššou formou riešenia sebaobrany je situácia, kedy ku stretu s útočníkom vôbec nedôjde. 
Fotogaléria

Sebeobrana