Lezecká stena

Lezecká stena na FEI STU sa nachádza na II. poschodí v priestoroch Technologického inštitútu športu v bloku "T" FEI STU. Je dielom nadšených študentov- 

športových lezcov, ktorý pod vedením   Ing. Tomáša Micovčina stenu aj prevádzkujú. Lezecká stena je bouldrovka s lezeckou plochou takmer 250 m2 a približne s 2500 chytmi. Kvalitné doskočisko zaisťuje bezpečnosť v pasážach pre začiatočníkov ako aj v priestoroch určených pre skúsených lezcov. Pre silový a vytrvalostný tréning je k dispozícii campus board. Lezeckú  stenu na FEI STU mimo vyučovania telesnej výchovy spravuje Oddiel športového lezenia VŠK FEI (v prípade záujmu o členstvo v oddiely kontaktujte Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk).
Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

Lezeckú stenu môžu navštevovať iba členovia oddielu športového lezenia VŠK FEI STU!!! Členom VŠK FEI STU môže byť každý (nie len "feikaár"), kto sa zaregistruje a zaplatí členský poplatok. Študenti FEI a FIIT STU majú možnosť ZDARMA absolvovať Základný skalolezecký kurz (V ZIMNOM SEMESTRI 2019/20 SA KURZ OTVÁRA, viď info nižšie)

ČLENSTVO V ODDIELI ŠPORTOVÉHO LEZENIA VŠK FEI STU

       Členstvo v Oddiely športového lezenia VŠK FEI STU sa priznáva na základe prihlásenia sa do rezervačného systému a zaplatenia členského poplatku. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen lezeckého oddielu po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory lezeckej steny v časoch vyhradených pre oddiel. 

Platbu členského príspevku je možné platiť prevodom na účet (č. ú.: SK2465000000000020308715, správa pre prijímateľa napíšte slovo "lezenie") alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na sekretariáte TIŠ FEI STU od 9:00 do 13:00). Oddielový členský príspevok je platný odo dňa zaplatenia na obdobie určené jeho výškou. Do dĺžky 

tohto obdobia sa nezarátavajú vianočné sviatky (24.12. až 1.1.) a mesiace júl, august. V týchto termínoch je lezecká stena uzavretá. O platbe je nevyhnutné informovať Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk) v nasledovnom tvare:

Priezvisko
Meno
Rok narodenia
Oddiel
Zaplatená suma

Členský príspevok do VŠK FEI STU spolu s členským príspevkom lezeckého oddielu:

 

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
ročný 75,- € ročný 100,-€
polročný 38,- € polročný 52,-€
štvrťročný 20,- € štvrťročný 27,-€

PREVÁDZKOVÉ HODINY LEZECKEJ STENY 
Ako funguje Rezervačný systém
Registrácia nových členov do Rezervačného systému

Prihlasenie platných členov do Rezervačného systemu (rezervácia konkrétneho termínu)

Prevádzkové hodiny platné na ZS 2019/20 aj počas skúškového obdobia. Po sviatkoch sa otvára LS 8.1. 2020. 

Pondelok 7:00-8:00 ----------- 9:00-11:00 11:00-13:00 13:00-15:00 15:00 - 17:00 17:00 -19:00 19:00 - 21:00
Utorok 7:00-8:00 ---------- 9:00-11:00 11:00-13:00 ---------- 15:00 - 17:00  17:00 -19:00 19:00 - 21:00
Streda  7:00-8:00 ---------- 9:00-11:00 ------------ 13:00-15:00 15:00 - 17:00 17:00 -19:00 19:00 - 21:00
Štvrtok 7:00-8:00 ---------- ---------- ----------- 13:00-15:00 15:00 - 17:00 17:00 -19:00 19:00 - 21:00
Piatok 7:00-8:00 ---------- 9:00-11:00 11:00-13:00 13:00-15:00 15:00 - 17:00 17:00 - 19:00 ------- 

Výstroj na lezenie (lezečky, magnézium,...) si zabezpečuje každý sám. 

TIŠ FEI STU v spolupráci s Alpin Club Lokomotíva v zimnom období organizuje pre záujemcov "Základný skalolezecký kurz ". 

Kurz bude aj v ZS 2019/20. Začína 16.10.2019 prednáškou v  miestnosti AB 35 o 18:00. 

Cieľ kurzu: samostatné a bezpečné lezenie v neveľhorských skalných terénoch. Získanie základných vedomostí, zručností a návykov potrebných pre bezpečný pohyb vo vertikálach.

Obsah kurzu:  http://www.aclokomotiva.sk/kurz/WEB-Osnova_ZK.pdf

Priebeh kurzu: od polovice októbra do konca decembra absolvujete základnú teóriu a materiálovú náuku formou prednášok na posluchárni v priestoroch FEI, vrátane praktických nácvikov činností, ktorých povaha ich umožňuje praktizovať indoor. V obdobi január - apríl prechádzame na nácviky a praktické lezenie v reálnych skalolezeckých terénoch. Prednášky a nácviky v období október - december budú prebiehať raz týždenne, vždy v stredu, v čase od 18:00 do 20:00hod, AB 35.

Poznámka: nie je podmienkou aby ste ním boli vybavení počas alebo v začiatkoch kurzu. Potrebné veci vám zapožičiame. Dokonca vám odporúčame počkať s nákupom - radi vám poradíme pri výbere.

Kurz budú viesť certifikovaní Inštruktori skalného lezenia z Alpin Clubu Lokomotíva Bratislava.

Miesto konania kurzu – v priestoroch FEI STU v Bratislave, v AB 35. 

Cena kurzu
pre študentov FEI STU je kurz zdarma. Počet miest v kurze 25.

Prihlásiť do kurzu
sa môžete na jaster.u36@gmail.com (Ľubo Galanský). Uveďte celé meno, číslo telefónu a e-mail pre uľahčenie komunikácie

Kontakt na cvičiteľov, ktorí zabezpečujú kurz:
Jašter (Ľubo Galanský) - 0905 410 950

 

Fotogaléria

Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena