Lezecká stena

 

Lezecká stena na FEI STU sa nachádza na II. poschodí v priestoroch Technologického inštitútu športu v bloku "T" FEI STU. Je dielom nadšených študentov- 

športových lezcov, ktorý pod vedením   Ing. Tomáša Micovčina stenu aj prevádzkujú. Lezecká stena je bouldrovka s lezeckou plochou takmer 250 m2 a približne s 2500 chytmi. Kvalitné doskočisko zaisťuje bezpečnosť v pasážach pre začiatočníkov ako aj v priestoroch určených pre skúsených lezcov. Pre silový a vytrvalostný tréning je k dispozícii campus board. Lezeckú  stenu na FEI STU mimo vyučovania telesnej výchovy spravuje Oddiel športového lezenia VŠK FEI (v prípade záujmu o členstvo v oddiely kontaktujte Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk).
Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

Lezeckú stenu môžu navštevovať iba členovia oddielu športového lezenia VŠK FEI STU!!! Členom VŠK FEI STU môže byť každý (nie len "feikaár"), kto sa zaregistruje a zaplatí členský poplatok. Študenti FEI a FIIT STU majú možnosť ZDARMA absolvovať Základný skalolezecký kurz 

ČLENSTVO V ODDIELI ŠPORTOVÉHO LEZENIA VŠK FEI STU

       Členstvo v Oddiely športového lezenia VŠK FEI STU sa priznáva na základe zaplatenia členského poplatku. Okrem práv a povinností, ktoré členovi určujú platné stanovy VŠK FEI STU, má člen lezeckého oddielu po zaplatení členského príspevku možnosť využívať priestory lezeckej steny v časoch vyhradených pre oddiel. 

Platbu členského príspevku je možné platiť prevodom na účet (č. ú.: SK2465000000000020308715, správa pre prijímateľa napíšte slovo "lezenie") alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na sekretariáte TIŠ FEI STU od 9:00 do 13:00). Oddielový členský príspevok je platný odo dňa zaplatenia na obdobie určené jeho výškou. Do dĺžky 

tohto obdobia sa nezarátavajú vianočné sviatky (24.12. až 1.1.) a mesiace júl, august. V týchto termínoch je lezecká stena uzavretá. O platbe je nevyhnutné informovať Mgr. Michala Jeleňa, PhD. (michal.jelen@stuba.sk) v nasledovnom tvare:

Priezvisko
Meno
Rok narodenia
Oddiel
Zaplatená suma

Členský príspevok do VŠK FEI STU spolu s členským príspevkom lezeckého oddielu:

 

Študenti a zamestnanci FEI STU Ostatní
ročný 75,- € ročný 100,-€
polročný 38,- € polročný 52,-€
štvrťročný 20,- € štvrťročný 27,-€

 

Prevádzkové hodiny od 21.9.2021 

Pondelok ---------- ----------- ---------- 15,00 - 21,00 ---------- ----------    
Utorok ---------- ---------- ---------- --------------- 18,30 - 21,00 ----------    
Streda  ---------- ---------- ---------- 15,00 - 21,00 ----------  ----------    
Štvrtok ---------- ---------- ---------- 15,00 - 21,00 ---------- ----------    
Piatok ---------- ---------- ---------- 15,00 - 21,00 ---------- ----------    

Výstroj na lezenie (lezečky, magnézium,...) si zabezpečuje každý sám. 

 


 

 

Fotogaléria

Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena