Lezecká stena

 

Lezecká stena na FEI STU sa nachádza na II. poschodí v priestoroch Technologického inštitútu športu v bloku "T" FEI STU. Je dielom nadšených študentov- 

športových lezcov, ktorý pod vedením   Ing. Tomáša Micovčina stenu aj prevádzkujú. Lezecká stena je bouldrovka s lezeckou plochou takmer 250 m2 a približne s 2500 chytmi. Kvalitné doskočisko zaisťuje bezpečnosť v pasážach pre začiatočníkov ako aj v priestoroch určených pre skúsených lezcov. Pre silový a vytrvalostný tréning je k dispozícii campus board. Lezeckú  stenu na FEI STU mimo vyučovania telesnej výchovy spravuje Oddiel športového lezenia VŠK FEI (v prípade záujmu o členstvo v oddiely sa musíte zaregistrovať cez rezervačný systém a uhradiť členský poplatok.
Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 

Lezeckú stenu môžu navštevovať iba členovia oddielu športového lezenia VŠK FEI STU. Členom VŠK FEI STU môže byť každý (nie len "feikaár"), kto sa zaregistruje a zaplatí členský poplatok. 


Výstroj na lezenie si zabezpečuje každý sám. 

  

 

Fotogaléria

Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena Lezecká stena