Plaváreň

Krytá plaváreň na FEI STU sa nachádza v priestoroch Technologického inštitútu športu v bloku "T" FEI STU. Plavecký bazén je 25 m dlhý a 12,5 m široký, má  5 plaveckých dráh so štartovacími blokmi a rozdielnu hĺbku. Bazén je pri blokoch 1,6 m hlboký a na náprotivnej strane dosahuje hĺbku 1,2 m. Steny bazéna sú pokryté bazénovou fóliou pričom odtokové žľaby bazéna sú na úrovni  podlažia. Bazén je v prevažnej miere využívaný na výučbu plávania štyroch fakúlt STU (FEI, FIIT, FCHPT, SjF) a dvoch fakúlt UK (PriF, MatFyz), no je možné si ho aj prenajať na komerčné účely. Plaváreň mimo hodín výuky TK spravuje Plavecký oddiel VŠK FEI STU.

Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Kontakt ohľadne prenájmu a hodín pre verejnosť: Mgr. Libor Jurkovič, PhD., e-mail: libor.jurkovic@stuba.sk
Akékoľvek pripomienky, návrhy a sťaznosti ohľadne chodu plavárne posielajte na adresu : pavel.lackovic@stuba.sk (Mgr. Pavel Lackovič, PhD.).
POTVRDENIE O KVALITE VODY (rozbor vody
Hygiena 2017.pdf

Plaváreň na FEI STU bude sprístupnená verejnosti od 14.9.2016 do 30. 6. 2017. Záštitu nad časom pre ňu určeným preberá Plavecký oddiel Vysokoškolského športového klubu FEI STU. V časoch vyhradených pre klub môžu plávať iba členovia Plaveckého oddielu. Akademická, ale aj široká verejnosť, sa môže do oddielu prihlásiť priamo na vrátnici plavárne na FEI STU. Podmienky: vyplnenie prihlášky, súhlas s podmienkami prevádzky a zaplatenie členského.

Vstup do bazénu pre deti od 3 rokov !

Časy vyhradené pre klub (verejnosť):

Pondelok

 06:15 - 07:15, (4 dráhy) , 16:00 – 17:00 (4 dráhy)

Utorok

 06:15 - 07:15 (3 dráhy)

Streda

 06:15 - 07:15 (celý bazén)

Štvrtok

 06:15 - 07:15 (3 dráhy)

Piatok

 06:15 - 07:15 (4 dráhy) , 15:30 – 16:30 (celý bazén)

 

 

Členské príspevky plaveckého oddielu 2016/17

Mesiac

 September 

 Október 

 November 

 December 

 Január 

 Február 

 Marec 

 Apríl 

 Maj 

 jún 

 Zamestnanci FEI STU

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 Dospelí (mimo FEI STU)

17,5

35

35

35

35

35

35

35

35

35

 Učitelia ITIC

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 Studenti (15-26 rokov) ICTIC 

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 Deti

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 Seniori  nad 60 rokov

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 Ceny sú v eurách

Členský príspevok VŠK (platí sa na kalendárny rok):

Všetci študenti a zamestnanci STU 2 €
Ostatní 4 €

Platiť môžete na číslo učtu VŠK FEI STU (č.ú. SK2465000000000020308715, správa pre príjmateľa napíšte slovo "plavaren") alebo v hotovosti u tajomníčky klubu Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na TIŠ FEI STU č.d. 107 od 9:00 do 13:00). 

Po zaplatení prevodom prosím pošlite informáciu o platbe na e-mail maria.dobrotova@stuba.sk v nasledovnom tvare:
Priezvisko
Meno
Rok narodenia
Zaplatená suma
 
V priebehu 24h bude vrátnica na plavárni upovedomá o vašej platbe.
Fotogaléria

Plaváreň Plaváreň Plaváreň Plaváreň Plaváreň Plaváreň Plaváreň Plaváreň Plaváreň Plaváreň