Plaváreň a sauna FEI STU

Od pondelka 8.6.2020 opätovne otvárame plaváreň. V prípade záujmu poprosíme nových klientov kontaktovať Mgr. Libora Jurkoviča, PhD. libor.jurkovic@stuba.sk Voľné termíny ešte sú. 

Krytá plaváreň na FEI STU sa nachádza v priestoroch Technologického inštitútu športu v bloku "T" FEI STU. Plavecký bazén je 25 m dlhý a 12,5 m široký, má  5 plaveckých dráh so štartovacími blokmi a rozdielnu hĺbku. Bazén je pri blokoch 1,6 m hlboký a na náprotivnej strane dosahuje hĺbku 1,2 m. Steny bazéna sú pokryté bazénovou fóliou pričom odtokové žľaby bazéna sú na úrovni  podlažia. Bazén je v prevažnej miere využívaný na výučbu plávania štyroch fakúlt STU (FEI, FIIT, FCHPT, SjF) a dvoch fakúlt UK (PriF, MatFyz), no je možné si ho aj prenajať na komerčné účely. Plaváreň mimo hodín výuky TK spravuje Plavecký oddiel VŠK FEI STU.

Adresa: FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Kontakt ohľadne prenájmu a hodín pre verejnosť: Mgr. Libor Jurkovič, PhD., e-mail: libor.jurkovic@stuba.sk
Akékoľvek pripomienky, návrhy a sťažnosti ohľadne chodu plavárne posielajte na adresu : pavel.lackovic@stuba.sk (Mgr. Pavel Lackovič, PhD.).
POTVRDENIE O KVALITE VODY (rozbor vody
 sken bazen voda aug 2018.pdf

Plaváreň na FEI STU je sprístupnená verejnosti od 11.9.2017 do 29. 6. 2018. Záštitu nad časom pre ňu určeným preberá Plavecký oddiel Vysokoškolského športového klubu FEI STU. V časoch vyhradených pre klub môžu plávať iba členovia Plaveckého oddielu. Akademická, ale aj široká verejnosť, sa môže do oddielu prihlásiť priamo na
sekretariáte TIŠ FEI STU, č.dv. 104 v pracovných dňoch v čase od 9:00-13:00hod. Podmienky: vyplnenie prihlášky, súhlas s podmienkami prevádzky a zaplatenie členského príspevku.

Vstup do bazénu pre deti od 3 rokov !

Čas vyhradený pre klub (verejnosť):

Pondelok

 06:15 - 07:15, (4 dráhy) , 16:00 – 17:00 (4 dráhy)

Utorok

 06:15 - 07:15 (3 dráhy)

Streda

 06:15 - 07:15 (celý bazén)

Štvrtok

 06:15 - 07:15 (3 dráhy)

Piatok

 06:15 - 07:15 (4 dráhy) , 15:30 – 16:30 (celý bazén)

 

 

Členské príspevky plaveckého oddielu 2017/18, Ceny sú v eurách

Mesiac

 September 

 Október 

 November 

 December 

 Január 

 Február 

 Marec 

 Apríl 

 Maj 

 jún 

 Zamestnanci FEI STU

12

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 Dospelí (mimo FEI STU)

21,5

39

39

39

39

39

39

39

39

39

 Učitelia ITIC

12

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 Studenti (15-26 rokov) ISIC 

12

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 Deti

12

22

22

22

22

22

22

22

22

22

 Seniori  nad 60 rokov

12

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Platiť môžete na číslo účtu VŠK FEI STU (č.ú. SK2465000000000020308715, správa pre prijímateľa napíšte slovo "plaváreň") alebo v hotovosti na sekretariáte u  Márie Dobrotovej (v pracovných dňoch na TIŠ FEI STU č.d. 104 od 9:00 do 13:00). 

Po zaplatení prevodom prosím pošlite informáciu o platbe na e-mail maria.dobrotova@stuba.sk v nasledovnom tvare:
Priezvisko
Meno
Rok narodenia
Zaplatená suma
 
V priebehu 24h bude vrátnica na plavárni upovedomená o vašej platbe.
 
SAUNOVANIE na FEI STU Sauna FEI.pdf
Fotogaléria

Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU Plaváreň a sauna FEI STU