Plavecký oddiel

Prevádzkové hodiny pre verejnosť (členovia klubu)