Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI

PROPOZÍCIE, XXIII. ročník , VÝSLEDKY 2014 nižšie

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Technologický inštitút, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a Vysokoškolský športový klub FEI STU;
Termín: 10. december 2015;
Miesto: telocvične  FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava;
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, od 8,30 hod.
Otvorenie súťaže: 10.12.2015 (štvrtok ) o 9.00 hod vo veľkej telocvični FEI STU;
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení súťaže;
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD., e-mail: jana.lamosova@stuba.sk;
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860;
Prihlášky: Prihlásiť sa môžu koedukačné  družstvá ústavov do 4.12.2015 u riaditeľa turnaja č.t.0903 95 65 30, alebo na sekretariáte KTV, kl. 860 (v prípade, že ústav nemôže sám zostaviť družstvo, môže sa skladať z viacerých ústavov)
Hlavný rozhodca: deleguje ZR BBZ
Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže;
Vložné: každé družstvo vloží 5,- Eur pred zahájením turnaja
Ceny: víťaz získava pohár a vecné ceny podľa možností usporiadateľa;

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel basketbalu;
Kategórie: mix;
Systém súťaže: podľa počtu prihlásených družstiev
Hrací čas: 4 x 8 min čistý čas
Dresy: každé družstvo musí mať biele a tmavé tričká   

Časový rozpis:
Vylosovanie: oznámime elektronickou poštou, alebo telefonicky

Protesty: písomne do 15 minút po zápase riaditeľovi turnaja, poplatok 5.-Eur nenávratne

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

VÝSLEDKY 2014

Tri ústavy sa odhodlali bojovať o putovný Pohár dekana FEI STU v basketbale. Už  XXII. ročník basketbalového turnaja medzi ústavmi sa konal ako každý rok pred Vianocami   11. decembra vo veľkej   telocvični.   Hralo sa systémom každý s každým v hracom čase 4x 8 minút, pod taktovkou delegovaných rozhodcov. Hoci zápasy prebiehali v priateľskom duchu, urputne sa bojovalo o každú loptu. Pohár dekana a sladkú odmenu v podobe torty si z minulého roka obhájilo  družstvo  Ústavu elektroniky a fotoniky vedené riaditeľom ústavu prof. Ing. Danielom Donovalom, DrSc.. Turnaj vyhodnotil, vecné ceny  a diplomy pre všetky družstvá  ako spomienku na toto príjemné podujatie odovzdal riaditeľ  Technologického inštitútu FEI STU Mgr. Peter Miklovič, PhD. a riaditeľka podujatia PaedDr. Jana Lamošová,PhD.

Za Ústavy hrali:

Ústav  elektroniky a fotoniky: Donoval Daniel, Uherek František, Harmatha Ladislav, Miklovič Peter, Donoval Martin, Záluský Roman,  Vavrinský Erik,
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva: Bokor Jozef, Pecko Stanislav, Bartošová Iveta, Bouhaddane Amine, Snopek Jozef, Brodziansky Tomáš, Cerman Anton
Ústav automobilovej mechatroniky: Noge Filip, Valach Peter, Osuský Jakub, Cigánek Ján, Ribar Eduard, Lackovič Pavel

Výsledky:

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - Ústav  automobilovej mechatroniky

69 : 43 (31:23)

ÚJFI    - Cerman 31, Brodziansky21,Snopek 7, Pecko 4, Bokor 4, Bartošová 2
ÚAMt - Ribar 18, Osuský 7, Noge 6, Valach 4, Cigánek 4, Lackovič 4

Ústav  automobilovej mechatroniky -  Ústav  elektroniky a fotoniky

24 : 40 (14 : 19)

ÚAMt  - Ribar 8, Noge 6, Valach 5, Osuský 5
ÚEF     - Donoval M. 24, Vavrinský 7, Záluský 5, Uherek 2, Miklovič 2

Ústav  elektroniky a fotoniky - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

53 : 41 (24 : 11)

ÚEF  -  Donoval M. 31, Vavrinský 11, Harmatha 4, Miklovič 4,Donoval D. 1
ÚJFI  - Brodziansky 20, Cerman 19, Bartošová 2

Poradie :

 1. Ústav  elektroniky a fotoniky
 2. Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
 3.  Ústav automobilovej mechatroniky

 Najlepší strelci:

 1. Martin Donoval          55 bodov
 2. Anton Cerman            50 bodov
 3. Tomáš Brodziansky     41 bodov

  Víťazom srdečne blahoželáme !!! Ďalšie fotky najdete nižšie v galérii.

VÝSLEDKY 2013

Dňa 11. 12.  prebiehal v telocvičniach FEI STU ako tradične pred Vianocami už XXI. ročník basketbalového turnaja medzi ústavmi o Pohár dekana FEI STU. Do turnaja sa prihlásili družstvá štyroch ústavov. Hralo sa systémom každý s každým v hracom čase 4x 8 minút, pod taktovkou delegovaných rozhodcov. Hoci zápasy prebiehali v priateľskom duchu, urputne sa bojovalo o každú loptu. Pohár dekana a sladkú odmenu v podobe torty si vybojovalo družstvo Ústavu elektroniky a fotoniky vedené riaditeľom ústavu prof. Ing. Danielom Donovalom, DrSc.. Turnaj vyhodnotil, vecné ceny  a diplomy pre všetky družstvá  ako spomienku na toto príjemné podujatie odovzdal riaditeľ  Technologického inštitútu FEI STU Mgr. Peter Miklovič, PhD.

Za Ústavy hrali:

Ústav  elektroniky a fotoniky
Donoval Daniel, Donoval Martin, Záluský Roman,  Košč Ivan,  Vavrinský Erik, Búc Dalibor, Seck Mamadou Abass

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Bokor Jozef, Petriska Martin, Pecko Stanislav, Vitkovská Eva, Bartošová Iveta, Bouhaddane Amine

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Cerman Anton,  Kováč Matúš,  Šulc Igor, Viglaš Dominik, Koníček Michal, Miklovič Peter

Ústav automobilovej mechatroniky
Noge Filip, Valach Peter, Osuský Jakub, Cigánek Ján, Dunajčík Aleš, Miklovič Peter

Výsledky zápasov:

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
4 : 48

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - Ústav  elektroniky a fotoniky 18 : 60

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - Ústav  automobilovej mechatroniky 6 : 66

Ústav  elektroniky a fotoniky - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 65 : 33

Ústav  elektroniky a fotoniky -  Ústav  automobilovej mechatroniky 46 : 17

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - Ústav  automobilovej mechatroniky 36 : 50

Najlepší strelci:

 1. Anton Cerman            68 bodov
 2. Peter Valach              37 bodov
 3. Roman Záluský           45 bodov

Poradie :

 1. Ústav  elektroniky a fotoniky
 2. Ústav automobilovej mechatroniky
 3. Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

 Víťazom srdečne blahoželáme !!!

 

      

PRIEBEH ZÁPASOV A VÝSLEDKY  z minulého ročníka 2012 (spracovala Mrg. Jana Lamošová, Phd.)

Za Ústavy hrali:

Ústav  elektroniky a fotoniky
Donoval Daniel, Záluský Roman, Nagy Lukáš, Košč Ivan, Lackovič Pavel, Vavrinský Erik, Majer Libor, Búc Dalibor

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky
Holič Ivan, Noge Filip, Osuský Jakub, Slačka Juraj, Števo Stanislav, Mrosko Marián

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
Cirák Julius, Bokor Jozef, Stacho Matúš,, Chlpík Juraj, Vitkovská Eva, Miklovič Peter

Ústav informatiky a matematiky
Juhás Gabriel, Mikuš Michal, Zelina Milan, Suchý Milan, Suchý Ján

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Cerman Anton, Heretík Pavol, Kováč Matúš, Liptáková Marta, Ribar Eduard, Šulc Igor, Viglaš Dominik

Výsledky 2012:

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 8 : 36
Cirák 4, Vitkovská 2,Bokor 2 – Slačka 20, Osuský 10, Noge 4, Števo 2 

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva - Ústav  elektroniky a fotoniky 10 : 42 
Miklovič 4, Bokor 4, Stacho 2 – Záluský 11, Vavrinský 11, Donoval 5, Košč 4, Majer 4, Nagy 3, Búc 2, Lackovič 2 

Ústav informatiky a matematiky - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 33 : 29 
Suchý M. 12, Mikuš 8, Juhás 7, Zelina 4, Suchý J. 2 – Cerman 22, Šulc 3, Heretík 2, Liptáková 2 

Ústav  elektroniky a fotoniky - Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 51 : 21, 
Záluský 18, Donoval 8, Vavrinskž 6,  Košč 6,  Lackovič 5, Majer 4, Búc 2, Nagy 2 – Noge 9, Slačka 6, Števo 4, Mrosko 2

Zápas o 3. miesto

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 41 : 21
Cerman 22, Ribar 8, Kováč 6, Heretík 3, Šulc 2 – Slačka 11, Osuský 6, Noge 4 

FINÁLE 

Ústav informatiky a matematiky - Ústav  elektroniky a fotoniky 38 : 20
Suchý J. 13, Suchý J. 12, Zelina 7, Mikuš 4, Juhás 2 -  Vavrinský 9, Záluský 4, Košč 2, lackovič 2, Nagy 2, Majer 1

Najlepším strelci:

 1. Anton Cerman     44 bodov
 2. Juraj Slačka           37 bodov
 3. Roman Záluský    34 bodov

Poradie :

 1. Ústav informatiky a matematiky
 2. Ústav  elektroniky a fotoniky
 3. Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 

Víťazom srdečne blahoželáme !!!

 


Fotogaléria

Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI Basketbalový turnaj o Pohár Dekana medzi ústavmi FEI