Hviezdicový pochod 2023 - 50.ročník

Vysokoškolský športový klub, TIŠ FEI STU Bratislava, turistický oddiel

Správa o akcii

H v i e z d i c o v ý p o c h o d

50. ročník Hviezdicového pochodu sa uskutočnil dňa 2. apríla 2023 v M. Karpatoch s miestom zrazu už tradične na Malom Slavíne. V jubilejnom roku Hviezdicového pochodu sme zvolili iba tri trasy, z ktorých bola jedna trasa diaľková ( štart zo železničnej stanice Pezinok– Baba – Bielý kríž – M. Slavín, kontrola – Krasňany, 37 km, prevýšenie 750 m). Počet diaľkarov bol 10, všetci zo smeru Trnava. Na štarte bol vedúci akcie L. Harmatha. Okrem účastníkov diaľkového pochodu sa tejto akcie zúčastnilo mnoho turistických priateľov, ale aj iných, informovaných návštevníkov M. Karpát. Najviac turistov (26) prišlo od Železnej Studienky (trasa C).Túto trasu viedol, ako aj po minulé roky Martin Florovič. Z Rače (trasa B) prišlo 14 všetko známych priateľov. Nepríjemné ani nie jarné počasie kládlo zvýšené nároky na motiváciu zúčastniť sa tejto pešej turistiky. Mierne pršalo a bolo chladno, 2-5°C. Napriek tomu sa nás zišlo v hojnom počte 50, čo bolo symbolické k počtu existujúcich ročníkov. Inšpiráciou všetkých turistov bola účasť na mimoriadnom pochode, ktorý sa nepretržite koná už 50 rokov. Za zmienku treba spomenúť, že vedúcim tejto vydarenej akcie bol až na prvý ročník (vedúci prvého ročníka bol prof. Ing. Pavol Kvasnica CSc., v tom čase predseda turistického oddielu Slávia SVŠT Bratislava) nepretržite doc. Ing. Ladislav Harmatha, PhD. Pri čakaní na diaľkárov a vzájomných rozhovorov účastníkov sme vynechali tradičné opekanie pri ohníčku. Nový areál Malého Slavína nám to pri stálom daždi ani neumožnil. Oslava 50. ročníka zostala len na vedúceho akcie. Účasťou ako po iné roky nás potešili vzácni priatelia Sveťo Krno, Roman Ravinger, Miro Toman, Paľo Krchnák, Janko Hribik, Karol Kováč, Maťo Tomaška. Príjemne bolo znovu sa stretnúť už s 91. ročným Vladom Svrčkom, ktorý pravidelne robil diaľkový pochod. Tento rok si to skrátil z Rače ale patrí mu úcta a obdiv. Prajeme mu aj do ďalších matuzalemských rokov veľa síl a pevné zdravie. Pobyt na Malom Slavíne už bol pod novým prístreškom a upraveným okolím. Vedúcim akcie bol Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD. Až na prvý ročník, organizoval všetky ostatné zrazy. Vedúci jednotlivých trás boli: Trasa A (diaľková) – Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD. Odštartoval pochod zo stanice Pezinok a potom sa vrátil do Rače. Trasa B z Rače – Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD. Trasa C od Železnej Studienky – Ing. Martin Florovič, PhD. Kontrolu na M. Slavíne zabezpečovali vedúci akcie. Jarný 51. Hviezdicový pochod pre dlhoročných priateľov turistiky chystáme v pozmenenej forme. Stále zostáva miesto zrazu Malý Slavín ale jednotlivé trasy smerujúce do hviezdice na M. Slavín môžu byť rôzne podľa vlastnej voľby účastníkov. Nevylučujeme ani diaľkový pochod z Pezinka cez Pezinskú Babu ale nebudeme robiť kontroly ani štart. Všetci účastníci dostanú potvrdenie na Malom Slavíne a to vo vymedzenom čase od 12,00 hod do 14,00 hod. Termín pozmeneného 51. ročníka sme naplánovali na nedeľu pred veľkonočnými sviatkami, 24. marca 2024. (nedeľa) so zrazom na M. Slavíne.

Bratislava, 12.5.2023 Doc. Ing. Ladislav Harmatha,PhD. predseda TO VŠK FEI STU a vedúci akcie