Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020

Podujatie sa neuskutoční z dôvodu bezpečnostných opatrení tykajúcich sa pandémie Covid-19.

PROPOZÍCIE                             VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKOV

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, 
Termín: 20. máj 2020 (streda);
Miesto: Malá telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava; 
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, o 10.00 hod.
Otvorenie súťaže: 20.5.2020 o 10.00 hod v malej telocvični FEI STU; 
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení sútaže; 
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Vladimír Pajkoš, vladimir.pajkos@stuba.sk 
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860; 
Prihlášky: sútažiaci sa prihlasujú e-maillom ( vladimir.pajkos@stuba.sk ) alebo počas prezentácie od 09:50; 
Podmienka účasti: zamestnanci a doktorandi FEI a FIIT STU; 
Ceny: víťaz získava diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa;

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel bedmintonu; 
Kategórie: dvojhra (len jedna spoločná kategória, do ktorej budú spadať muži, ženy, v prípade, že sa turnaja zúčastnia viac ako dve ženy bude kategória mužská a ženská).
Systém súťaže: bude určený na základe počtu prihlásených hráčov;

III. ZÁVEREčNÉ USTANOVENIA 

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci sútaži.

Pravidlá bedmintonu
Výsledky 2019Výsledky LT zam FEI STU 2019 v BED.pdffoto nižšie v galérii.
Výsledky 2018Výsledky LT zam FEI STU 2018 v BED.pdf , foto nižšie v galérii.
Výsledky 2017 :Výsledky LT zam FEI STU 2017 v BED.pdf foto nižšie v galérii.
Výsledky 2016: Výsledky LT zam FEI STU 2016 v BED.pdf , foto nižšie v galérii.
Výsledky 2015:
Do turnaja sa zapojilo 5 hráčov. Hralo sa na 2 víťazné krátke sety (do 15) systémom každý s každým a víťaz sa stanovil na základe počtu bodov (každý vyhraný set = bod). 
 
   vzájomné zápasy     vzájomné zápasy
Jaroslav Kováč 15:10
 15:12 
Miroslav Pánik Filip Noge 15:01
 15:05 
Maroš Čavojský
 Jaroslav Kováč 08:15
 06:15 
 Dominik Sopiak  Dominik Sopiak 15:11
 15:07 
 Filip Noge
 Jaroslav Kováč 15:05
 15:03 
 Maroš Čavojvský Maroš Čavojský 06:15
 07:15 
 Dominik Sopiak
 Filip Noge 13:15
15:13
 15:07 
 Jaroslav Kováč  Miroslav Pánik 10:15
 07:15 
 Filip Noge
 Dominik Sopiak  15:11
 15:05
 Miroslav Pánik  Miroslav Pánik 15:06
15:00 
 Maroš Čavojský

1. miesto:  Dominik Sopiak, 8 bodov
2. miesto: Filip Noge, 6 bodov
3. miesto: Jaroslav Kováč, 5 bodov 

Blahoželáme!!!
 

VÝSLEDKY 2014
Do turnaja sa zapojilo 6 hráčov. Hralo sa v dvoch skupinách. Tí, čo vyhrali skupinu, hrali finále a druhí zo skupín hrali o tretie miesto. Hralo sa na dva vyhraté sety do 21 bodov.
 
SKUPINA A

Belan Miroslav - Mihálov  Jozef  21:5, 21:11
Belan Miroslav - Miklovič Peter 21:7, 21:7
Miklovič Peter - Mihálov  Jozef  18:21, 13:21

Poradie v A skupine: Belan 4 body, Mihálov 2 body, Miklovič 0 bodov

SKUPINA B

Dunajčík Aleš - Pánik Miroslav  21:14, 21:15
Pánik Miroslav -  Záluský Roman 21:10, 21:14
Dunajčík Aleš - Záluský Roman  21:8, 21:12
 
Poradie v B skupine: Dunajčík 4 body, Pánik 2 body, Zálusky 0 bodov
 
O 3.miesto

Pánik Miroslav - Mihálov  Jozef 11:21, 12:21

FINÁLE

Belan Miroslav - Dunajčík Aleš 21:11, 15:21, 23:21

Víťazovi srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalši ročník v budúcom roku. Fotky nájdede nižšie v galérii. 


Výsledky 2013


Do turnaja sa zapojilo 7 hráčov. Hralo sa v dvoch skupinách a víťazi skupín hrali s druhým z inej skupiny. Tí, čo vyhrali semifinále, hrali finále a porazení zo semifinále hrali o tretie miesto. Hralo sa na dva vyhraté sety do 15 bodov.
 
SKUPINA A

Belan - Pánik   15:8, 15:6
Belan - Miklovič 15:7, 15:7
Pánik - Miklovič  15:11, 8:15, 16:14

Poradie v A skupine: Belan 4 body, Pánik 2 body, Miklovič 1 bod

SKUPINA B

Kováč - Packa  15:10, 15:9
Pajkoš -  Flyckingerová 15:8, 15:7
Kováč - Pajkoš  6:15, 13:15
Flyckingerová - Packa  15:9, 10:15, 5:15
Pajkoš - Packa 15:11, 15:7
Kováč - Flyckingerová 15:12, 17:15

Poradie v B skupine: Pajkoš 6 bodov, Kováč 4 body, Packa 2 body, Flyckingerová 1 bod

SEMIFINÁLE

Pajkoš - Pánik 15:7, 15:8
Belan - Kováč 12:15, 14:16

O 3.miesto

Pánik - Belan 13:15, 15:13, 13:15

FINÁLE

Pajkoš - Kováč 15:11, 14:16, 15:13
 
V GALÉRII sú fotky z posledných 2 ročníkov LT.
Fotogaléria

Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020 Letný turnaj zamestnancov a doktorandov FEI a FIIT v Bedmintone 2020