Má vaše dieťa problémy v škole? Dajte ho na šport!

Je známe, že cvičenie pôsobí ako liek, aj ako prevencia pred zlým zdravotným stavom (napríklad detskou obezitou, či srdcovo-cievnymi ochoreniami). Zďaleka to však nie je jediný dôvod, prečo sa hýbať. Pohyb totiž výrazne prospieva k rastu mozgových buniek, zlepšeniu funkcií mozgu a zvýšeniu koncentrácie.
 
 
http://hybsa.markiza.sk/aktualne/1866918_ma-vase-dieta-problemy-v-skole-dajte-ho-na-sport
 
ŠPORTOVÁ DIAGNOSTIKA DIEŤAŤA
 
V ramci projektu HÝBSA Slovenko hovoril náš kolega Michal Jeleň o diagnostike deti a prečo je dôležitá. 
 
Funkčná diagnostika detí je vykonávaná z rôznych dôvodov, no z profesionálneho hľadiska je to predovšetkým kvôli identifikácii silných a slabých stránok vnútornej odozvy organizmu a vonkajšieho prejavu tela. Prostredníctvom diagnostiky vieme odporučiť, akému športu by sa dieťa malo venovať. 
Diagnostika pomáha nájsť medzi deťmi športové talenty. Ide o náročný proces, ktorý súvisí s dlhodobou prípravou. Dôležitý je však prístup k dieťaťu. Odborný personál by mal vedieť citlivo výsledky interpretovať. Pri interpretácii je potrebné brať do úvahy, obzvlášť v detskom veku, aj faktor rastu a dospievania.