Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019

PROPOZÍCIE,

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Technologický inštitút športu, Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, Vysokoškolský športový klub FEI STU
Termín: 16. apr. 2019 (utorok)
Miesto: Veľká telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T), adresa: Ilkovičova č. 3, 812 19     Bratislava;
Prezentácia: TIŠ FEI STU Bratislava, od 12:30 hod.
Otvorenie súťaže: 16.4.2019 o 13:00 hod vo veľkej telocvični FEI STU;
Vyhlásenie výsledkov: po ukončení súťaže;
Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD., e-mail: jana.lamosova@stuba.sk;
Sekretariát TIŠ: e-mail: maria.dobrotova@stuba.sk tel.: 02/602 91 850,860;
Prihlášky: zaslaťdo 15. 4. 2019 na jana.lamosova@stuba.sk, telefonicky na č. 0903 956530, alebo osobne na TIŠ FEI STU  kancelária č.d. 111, súťažiace družstvá ( štyria  hráči)
Administrátori: Jana Lamošová
Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže;
Podmienka účasti: študenti všetkých foriem štúdia  na FEI a FIIT STU;
Ceny: víťaz získa pohár, medaily a vecné ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA
Predpis: súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel streetballu;
Kategórie: mix;
Systém súťaže: podľa počtu prihlásených družstiev, hrajú dve družstvá na jeden kôš
Hrací čas: Zápas sa končí dosiahnutím 16 bodov resp. uplynutím hracieho času (zapisuje sa dosiahnutý stav pri ukončení zápasu). Koniec stretnutia odpíska rozhodca. Hracia doba zápasu je 15 min. hrubý čas. V prípade nerozhodného stavu po uplynutí hracej doby, hrá sa o víťazný kôš, o držaní lopty sa rozhoduje losom.  Ak je v družstve žena, hodnota jej premeneného koša je 2 resp. 3 body.
Časový rozpis:
16.4.2019
od 12:30 do 13:00 h. prezentácia súťažiacich
od 13:00 zápasy podľa rozlosovania

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa podujatia na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

PRIHLÁŠKA prihlaska.doc

Výsledky 2019vysledky 2019.pdf
Výsledky 2018Sprava streetball 2018 vysledky x.pdf
Výsledky 2017Výsledky STREETBALL 2017.pdf 
Výsledky 2016Výsledky STREETBALL 2016 X.pdf , 
Výsledky 2014

V rámci športových podujatí, ktoré organizuje Technologický íntitút športu FEI STU,  sa 10. apríla 2014  konali Majstrovstvá FEI STU v streetballe o Pohár dekana.   Zápasy prebiehali vo veľkej telocvični FEI STU.  Turnaj  hrali dve družstvá na jeden kôš podľa platných pravidiel streetballu.  Zápas  sa končil dosiahnutím 21 bodov resp. uplynutím hracieho času 15. minút. 
Pohár dekana a zlaté medaily nakoniec riaditeľ TIŠ FEI STU Mgr. Peter Miklovič, PhD. odovzdal do rúk kapitána družstva Veni, Vidi, Vici  v zložení  Hoffmann, Koren, Bekeč, Svrček, zo striebra sa tešili hráči družstva s názvom Invalidi( Duchoňová, Fabišík, Ferenc, Cút) a bronz získalo družstvo ÚEF ( Zaluský, Vavrinský, Košč).  

Tešíme sa na Vás  aj v budúcom roku, ako aj na ďalších podujatiach organizovanými TIŠ FEI STU.

Zápasy:

Invalidi – JLT                 13:13                                  Invalidi -Veni, Vidi, Vici        8:22

Veni, Vidi, Vici – ÚEF       22:15                                  Veni, Vidi, Vici  – JTL           19: 5

JTL – ÚEF                      6: 13                                  ÚEF   - Invalidii                     11 : 12

Poradie na prvých troch miestach :

1.      Veni, Vidi, Vici

2.      Invalidi

3.      ÚEF

B l a h o ž e l á m e   ! ! ! 
V galérii nájdete fotky z posledného ročníka. 

Fotogaléria

Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019 Majstrovstvá FEI a FIIT STU v streetbale 2019