Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016

PROPOZÍCIE 

A/  Všeobecné ustanovenia

Termín: 27. APRÍL 2016 (streda)
Miesto:   Veľká  telocvičňa FEI STU Bratislava (blok T),
Otvorenie: 27. apríl 2016 o 8.30 hod. v telocvični
Prezentácia a losovanie: 27. apríl 2016 od 7.30 hod. v telocvični
Riaditeľ súťaže:  PaedDr. Aleš Dunajčík  Email: ales.dunajcik@stuba.sk 
Prihlášky:  sútažiaci sa prihlasujú e-mailom ales.dunajcik@stuba.sk  alebo počas prezentácie do 8.00.
Podmienky účasti: študenti všetkých foriem štúdia na FEI a FIIT STU, družstvo musí mať k dispozícii minimálne 4 hráčov do poľa a brankára.

B/   Technické ustanovenia

Systém súťaže: Hrá sa podľa pravidiel Medzinárodnej floorbalovej federácie s upraveným počtom hráčov v poli. Systém turnaja bude určený na základe počtu  prihlásených družstiev.

Časový program: 7.30 – 8,30 hod. prezentácia, 8,00 hod. – Otvorenie M – FEI STU
Povinnosti hráča : dostaviť sa včas na zápas, sledovať aktuálne oznamy na tabuli, byť počas celého turnaja k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu.

Ceny: Pohár pre víťazný tím a cena pre najlepšieho hráča turnaja.

C/   Záverečné ustanovenia

-          Hokejky, loptičky a masky pre brankárov zabezpečia organizátori turnaja,

-          v odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo zmeny v časovom a organizačnom rozpise turnaja,

-          hráči sú povinní byť počas turnaja k dispozícii vedeniu turnaja a na požiadanie prevziať funkciu rozhodcu zápasu,

-          vstup zúčastnených hráčov do telocvične iba v športovom oblečení a čistom športovom obutí,

-          pre súťažiacich hráčov je k dispozícii šatňa, usporiadateľ neručí za straty a poškodenie osobných vecí počas trvania turnaja,

-          prihlásení súťažiaci sa zúčastňujú turnaja na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora.

PRAVIDLÁ FLORBALU  pravidla-florbalu.pdf

Výsledky 2014

Tak ako každý rok na jar, aj tento rok si študenti opäť zmerali svoje sily v boji „O pohár dekana FEI STU“. Všetko to vypuklo 31. marca 2014 na podujatí, ktoré všetci poznajú pod názvom Majstrovstvá FEI STU vo florbale. Na základe veľkého záujmu zo strany študentov sme zvýšili počet súťažiacich družstiev zo šesť na osem. Žrebovaním boli rozdelené do dvoch skupín, kde bojovali každý s každým. Hralo sa dvakrát 7 minút hrubého času pod vedením kvalitného delegovaného rozhodcu. Druhí v skupine si zmerali sily v zápase o bronz, ktorého víťaza sme spoznali až na základe samostatných nájazdov. Prví zo skupín postupovali do finále, ktoré bolo tak ako sa predpokladalo napínavé až do konca.

SKUPINA A:                                                                         SKUPINA B:

1. Osobitná delegácia                                                            5.  Nabla ošem

2. Automobilisti                                                                     6.  DataVardians

3. Amine team                                                                      7.  Žlté banány                      

4. FC Elita                                                                             8.  Apička

Poradie zápasov a výsledky:

1. Osobitná delegácia – FC Elita                 2:1

2. Nabla ošem – Apička                                3:1

3. Automobilisti – Amine Team                   0:4

4. DataVardians – Žlté banány                   5:4

5. FC Elita – Amine Team                              0:3                 

6. Apička – Žlté banány                                0:2

7. Osobitná delegácia – Automobilisti        2:1

8. Nabla ošem – DataVardians                   3:3

9. Automobilisti – FC Elita                            2:5

10. DataVardians – Apička                          7:1

11. Amine Team – Osobitná delegácia       2:1

12. Žlté banány – Nabla ošem                     0:4


O 3.miesto

NABLA OŠEM - OSOBITNÁ DELEGÁCIA    3:2 sn

Finále

AMINE TEAM - DATAVARDIANS                  1: 2

Celkové poradie:

 1. 1.      DataVardians
 2. 2.      Amine team
 3. 3.      Nabla ošem
 4. 4.      Osobitná delegácia
 5. 5.      FC Elita
 6. 6.      Žlté banány
 7. 7.      Automobilisti
 8. 8.      Apička

Najlepším hráčom turnaja sa stal Andrej Pazdera (4 góly a 5 asistencií)  z víťazného družstva.

Víťazom blahoželáme ! ! !VÝSLEDKY 2013

Tento rok sa Majstrovstiev FEI STU vo florbale zúčastnilo 5 tímov. Po dlhej dobe sa tak stalo, že si družstvá zmerali svoje sily v boji „O pohár dekana FEI STU“ každý s každým. Hralo sa dvakrát 7 minút hrubého času, počas ktorého mohol každý tím ukázať svoju technickú i fyzickú pripravenosť. Všetky družstvá odohrali 4 kvalitné zápasy. Všetko sa vykryštalizovalo tak, že posledný zápas medzi Nosičmi vody a Čuporák teamom bol také malé finále. Víťaz tohto zápasu získal nakoniec Pohár dekana a cennú vecnú výhru.

Účastníci turnaja:  

 1. Čuporák team
 2. Apička
 3. Nabla ošem
 4. Osobitná delegácia
 5. Nosiči vody

Poradie zápasov a výsledky:

Apička – Nabla ošem                                 2:4

Apička – Nosiči vody                                 0:5

Nabla ošem – Osobitná delegácia            2:3

Nosiči vody – Nabla ošem                        3:2

Čuporák team – Apička                            3:1

Nabla ošem – Čuporák team                   3:3

Osobitná delegácia – Nosiči vody             2:5

Čuporák team – Osobitná delegácia        2:2

Osobitná delegácia – Apička                  0:2

Nosiči vody – Čuporák team                   4:2

FOTKY 

Fotogaléria

Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016 Majstrovstvá FEI a FIIT STU vo florbale 2016