Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI

Podujatie sa neuskutoční z dôvodu bezpečnostných opatrení tykajúcich sa pandémie Covid-19.

PROPOZÍCIE - MAJSTROVSTVÁ STU O POHÁR REKTORA 2020, BASKETBAL – študenti  

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ: Technologický inštitút športu FEI STU Bratislava          

Termín:02.04.2020 /štvrtok/

Miesto: Telocvične FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava                

Prezentácia: 8.00 hod., sekretariát TIŠ FEI STU                                                   

Kancelária súťaže: Sekretariát TIŠ FEI STU                                                                    

Otvorenie súťaže: 8.15 hod., veľká telocvičňa FEI

Ukončenie súťaže: Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu

Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD.

Hlavný rozhodca:  Miroslav Hančík, ZBR

Sekretariát : TIŠ FEI STU, Iľkovičova 3, Bratislava

Prihlášky: Zasielajte riaditeľovi súťaže do 13.03.2020, e-mail:  jana.lamosova@stuba.sk

Súťažná komisia: Riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca          

Podmienka účasti: Študenti prvého (Bc.) a druhého (Ing.) stupňa vysokoškolského štúdia na STU 2019/2020

Ceny: Víťaz získava titul Majster STU 2020 a putovný pohár, za 1. – 3. miesto  diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Predpis:  Súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel basketbalu, súťažného poriadku a tohoto rozpisu.                                           

Systém súťaže:  Hrá sa v dvoch skupinách. Jednotlivé družstvá sú nasadené podľa predchádzajúcich výsledkov. Víťazi zo skupín hrajú finále a druhí zo skupín hrajú o 3. miesto. Pokiaľ budú prihlásené štyri družstvá  tak systém turnaja sa mení na každý s každým. Počet hráčov je 12.

Rozpis súťaže: Podľa počtu prihlásených družstiev zaslaný ihneď.

Hrací čas: 4x10 minút

Upozornenie!:   Každé družstvo si prinesie svoju univerzitnú sadu dresov. 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú M-STU na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa.Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

PaedDr. Jana Lamošová, PhD. riaditeľka súťaže 

VÝSLEDKY 2019Feikári Majstri STU v BASKETBALE 2019 x.pdf

VÝSLEDKY 2018, Výsledky M STU 2018 basketbal študenti.pdf

VÝSLEDKY 2017Správa M STU 2017 basketbal študenti.pdf

VÝSLEDKY 2016 ,Výsledky M STU 2016 basketbal študenti O - kópia.pdf Foto nižšie v galérii.

VÝSLEDKY 2015 Výsledky M STU 2015 študenti o pohar rektora BASKET.pdf

Výsledky MSTU 2014  nájdete tu Správa MSTU 2014 študenti.pdf 
FOTKY z MSTU nájdete nižšie v galérii. 

Feika obhájila titul v 2013.

V rámci súťaží Majstrovstiev  STU  o Pohár rektora  2013 sa bojovalo okrem iných športov aj v basketbale.  Turnaj , ktorého organizátorom  bol Technologický inštitút športu FEI STU,  sa uskutočnil 17. apríla 2013. Riaditeľkou turnaja bola  PaedDr. Jana Lamošová,PhD.   Podujatie príhovorom otvorila a nastúpené družstvá  jednotlivých fakúlt privítala a do športového zápolenia povzbudila prodekanka FEI STU doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.  Zápasy prebiehali  v dvoch  telocvičniach FE I STU pod taktovkou delegovaných  rozhodcov v hracom čase 4x10 minút. Družstvá boli rozdelené  do dvoch skupín, kde sa hralo systémom každý s každým. Víťazi skupín zabojovali o celkové prvenstvo a druhí v skupine sa stretli v boji o tretie miesto. Zápasy boli napínavé a o poradí v B skupine nakoniec muselo rozhodnúť skóre zo vzájomných zápasov. Diváci videli množstvo pekných individuálnych akcií. Bojovalo sa o titul Majster STU 2013 a o putovný Pohár rektora , ktorý  nakoniec  z rúk  Mgr. Aleny  Suttnerovej , vedúcej oddelenia telesnej výchovy a športu TIŠ FEI STU prebral Maroš Karabáš kapitán domáceho tímu Fakulty elektrotechniky a informatiky. Vo finále feikari zdolali výber Strojníckej fakulty a z tretieho miesta sa tešili basketbalisti Fakulty architektúry.

O úspech FEI STU sa zaslúžili:  Polcer Patrik,  Karabáš Martin, Brodziansky Tomáš, Kolibaš Maroš, Gašparík Andrej, Bekeč Kamil, Šovčík Michal,  Balejík Róbert, Fabišík Filip, Duman Umutcan,Štefan Faix.

Výsledky 2013

Skupina A

2

FEI

MTF

FA

Skóre

Body

Poradie

FEI

0

56 : 42

44 : 39

100 : 79

4

1

MTF

42 : 56

1

28 : 53

70 : 109

2

3

FA

39 : 44

53 : 28

3

92 : 72

3

2

 Skupina B

MSTU  

SjF

FIIT

FCHPT

SvF

Skóre

Body

Poradie

SjF

2

64 : 53

47 : 49

20 : 0

131:102

5

1

FIIT

53 : 64

0

77 : 60

20 : 0

150:124

5

2

FCHPT

49 : 47

60 : 77

1

20: 0

129:124

5

3

SvF

0 : 20

0 : 20

0 : 20

3

0 : 60

0

4

O 3. miesto          FIIT – FA          47 . 54

Finále                   FEI -  SjF          63 : 29

Konečné poradie:

  1. FEI STU
  2. SjF STU
  3. FA STU
  4. FIIT STU
  5. FCHPT STU
  6. MTF STU
  7. SvF STU

 

Fotogaléria

Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI Majstrovstvá STU v basketbale o pohár rektora 2020, ŠTUDENTI