Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA, Výsledky 2017

Usporiadateľ: TIŠ FEI STU Bratislava

Termín:  24. apríl 2017 pondelok/

Miesto:  Telocvične FEI STU, Iľkovičova 3, Bratislava               

Prezentácia:  8.00 hod., sekretariát TIŠ FEI STU                                                   

Kancelária súťaže: Sekretariát TIŠ FEI STU                                                                  

 Otvorenie súťaže: 8.15 hod., veľká telocvičňa FEI

Ukončenie súťaže:  Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu

Riaditeľ súťaže: PaedDr. Jana Lamošová, PhD.

Sekretariát : TIŠ FEI STU, Iľkovičova 3, Bratislava

Prihlášky:Zasielajte riaditeľovi súťaže do 10.04.2015, e-mail: janalamosova@stuba.sk

Súťažná komisia:riaditeľ súťaže,  hlavný rozhodca          

Dresy :  Každé družstvo si prinesie dve basketbalové sady dresov rozličnej farby

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis:  Súťaž sa uskutoční podľa platných pravidiel basketbalu, súťažného poriadku a tohto rozpisu. Hrá sa s loptami Spalding.                                                 

Systém súťaže:  Hrá sa v dvoch skupinách. Jednotlivé družstvá sú nasadené podľa predchádzajúcich výsledkov. Víťazi zo skupín hrajú finále a druhí zo skupín hrajú o 3. miesto. Počet hráčov je 10.

Rozpis súťaže:Podľa počtu prihlásených družstiev zaslaný ihneď.

Hrací čas: 4x10 minút

Informácie  Súpisky s číslami zabezpečia tréneri družstiev. Tréneri sú zodpovední za účasť hráčov na slávnostnom ukončení súťaže po finálovom zápase.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vedúci výprav sú zodpovední za nástup pretekárov na slávnostné otvorenie a ukončenie súťaží. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže. Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú M-STU na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.

PaedDr. Jana Lamošová, PhD. riaditeľka súťaže 

VÝSLEDKY 2017

vysledky MSTU 2017 basketbal zamestnanci.pdf

Fotogaléria

Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2017