Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: CAŠ STU a TIŠ FEI STU

Termín:  23.5.2019

Prihlášky do:   3.5.2019 (piatok) – po termíne bez nároku na občerstvenie

 na adresu:    alexander.gejmovsky@stuba.sk

Miesto:  Telocvičňa FEI STU, Iľkovičova 3, Bratislava

Riaditeľ súťaže:  PaedDr. Jana Lamošová, PhD

Otvorenie súťaže:  8.30 hod., veľká telocvičňa FEI

Ukončenie súťaže:  Slávnostné vyhlásenie výsledkov po skončení posledného zápasu        

Podmienka účasti:   zamestnanci STU a študenti tretieho stupňa štúdia (doktorandi) na STU v akademickom roku 2018/2019

Ceny: víťaz získava putovný pohár, pamätné tričko a za 1. – 3. diplom

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Systém súťaže:  Hrá sa   v dvoch skupinách. Jednotlivé družstvá sú nasadené podľa predchádzajúcich výsledkov. Víťazi zo skupín hrajú finále a druhí zo skupín hrajú o 3. miesto. Počet hráčov je 10.  Ak sa prihlásia štyri družstvá a menej systém sa mení na každý s každým.

Rozpis súťaže: Podľa počtu prihlásených družstiev zaslaný ihneď.

Hrací čas:  4x10 minút

Upozornenie: Každé družstvo si prinesie svoju univerzitnú sadu dresov.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.  Všetci nominovaní hráči, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú Majstrovstiev STU na vlastné nebezpečenstvo  a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaži.            

PaedDr. Jana Lamošová, PhD. riaditeľka súťaže 

Výsledky 2019Správa MSTU 2019 basketbal zamestnanci.pdf ,Fotky

VÝSLEDKY 2017

vysledky MSTU 2017 basketbal zamestnanci.pdf

V galérii nájdete fotky z posledných ročníkov. 

Fotogaléria

Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019 Majstrovstvá STU zamestnancov v basketbale o pohár rektora 2019