Rozvrh hodín ZS 2023/24


K nahliadnutiu je rozvrh hodín na Technologickom inštitúte športu, ktorý bude platný počas zimnéhoného semestra 2023/24. 
(v rozvrhu môže nastať update) 


Rozvrh (elfsport.sk)