Rozvrh hodín ZS 2022/23

K nahliadnutiu je rozvrh hodín na Technologickom inštitúte športu, ktorý bude platný počas zimného semestra 2022/23. 
(v rozvrhu môže nastať update) 


ROZVRH NA ZS 2022/23