S veľkým smútkom spomíname na Alenku

 


S veľkým smútkom v srdci spomíname na ALENKU SUTTNEROVÚ, našu drahú kolegyňu, kamarátku a v prvom rade milého a dobrého človeka.

Na Slovenskej technickej univerzite pracovala od roku 1979 do súčasnosti. Na jej svedomitú prácu spomína množstvo študentov a zamestnancov. 

Navždy s úctou a láskou kolektív TIŠ FEI STU.