Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník).

Katedra športov v prírode a plávania Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského  v Bratislave a Katedra telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Slovenskou asociáciou lyžovania organizovali v termíne 30.11. až 04.12.2016 v Rakúskom stredisku Pitztal Odborný seminár s praktickou výučbou pre učiteľov zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár bol súčasťou týždňa vedy a techniky na vysokých školách.

Po dvojročnej prestávke sa seminára zúčastnili aj zástupcovia TIŠ FEI STU a to PaedDr. Vladimír PAJKOŠ a riaditeľ TIŠ Mgr. Pavel LACKOVIČ, PhD.

Cieľom seminára bola teoretická aj praktická prezentácia metodík nácviku a zdokonaľovania techniky zjazdového lyžovania a snowboardingu využívaných učiteľmi a inštruktormi týchto zimných športov pôsobiacich na vysokých školách telovýchovného zamerania, Slovenskej lyžiarskej asociácie, na Katedrách telesnej výchovy ostatných vysokých škôl a počas kurzov lyžovania na stredných a základných školách.

Prezentované metodiky vychádzali z najaktuálnejších teoretických poznatkov a praktických skúseností svetových lyžiarskych a snowboardových veľmocí.

Novinkou pre tento rok bola aj vzájomná konfrontácia teoretických aj praktických skúseností v oblastiach didaktík zjazdového lyžovania a snowboardingu s kolegami z FTVS UK v Prahe, ktorí v rovnakom čase na Pitztali organizovali podobný seminár. Vedeckým výstupom zo seminára bol recenzovaný elektronický zborník zostavený z vedeckých a odborných príspevkov účastníkov z oblasti techniky a didaktiky zimných a letných športov v prírode.

Organizátori: Mgr. Martin Pach, PhD., PaedDr. Jaroslav Krajčovič, PhD. a PaedDr. Martin Belás, PhD.

Garantmi a lektormi praktickej a teoretickej časti konferencie boli inštruktori lyžovania a snowboardingu z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave a Katedry telesnej výchovy a športu Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Seminár prebehol podľa sprievodného programu a okrem kvalitnej teoretickej a odbornej časti jeho kvalitu umocnilo krásne slnečné počasie. Praktická časť sa konala v nadmorskej výške od 2786 m do 3440 m. 


 

Fotogaléria

Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník). Seminár zjazdového lyžovania a snowboardingu (5 ročník).