Slovensko HÝBME SA!

Aj náš kolega Mgr. Michal Jeleň, PhD. z Technologického inštitútu športu sa podieľa na šírení skvelého projektu.
 
Hlavnou myšlienkou nového projektu HÝBSA SLOVENSKO je dať hravým, nenúteným a zábavným spôsobom základný návod rodičom, ako vychovávať aktívne a zdravé deti. Motivovať ich, aby súčasťou ich spoločných rodinných chvíľ boli rôzne športové aktivity. Ukázať im, ako dbať na stravu, resp. výživu svojich detí. Zdravý životný štýl totiž nutne neznamená len sériu obmedzení, ale i množstvo zaujímavých aktivít, ktoré prinášajú radosť. Šport zase nemusí byť len o víťazstvách, ale tiež – a obzvlášť pre deti - o radosti, zábave s rodičmi a rovesníkmi a upevňovaní vzájomných vzťahov. A ani zdravé jedlo nemusí byť bez chuti s komplikovanou prípravou a množstvom neznámych surovín.

 
 

Má vaše dieťa problémy v škole? Dajte ho na šport!

Je známe, že cvičenie pôsobí ako liek, aj ako prevencia pred zlým zdravotným stavom (napríklad detskou obezitou, či srdcovo-cievnymi ochoreniami). Zďaleka to však nie je jediný dôvod, prečo sa hýbať. Pohyb totiž výrazne prospieva k rastu mozgových buniek, zlepšeniu funkcií mozgu a zvýšeniu koncentrácie
 
 
ŠPORTOVÁ DIAGNOSTIKA DIEŤAŤA
 
V ramci projektu HÝBSA Slovenko hovoril náš kolega Michal Jeleň o diagnostike deti a prečo je dôležitá. 
Funkčná diagnostika detí je vykonávaná z rôznych dôvodov, no z profesionálneho hľadiska je to predovšetkým kvôli identifikácii silných a slabých stránok vnútornej odozvy organizmu a vonkajšieho prejavu tela. Prostredníctvom diagnostiky vieme odporučiť, akému športu by sa dieťa malo venovať. 
Diagnostika pomáha nájsť medzi deťmi športové talenty. Ide o náročný proces, ktorý súvisí s dlhodobou prípravou. Dôležitý je však prístup k dieťaťu. Odborný personál by mal vedieť citlivo výsledky interpretovať. Pri interpretácii je potrebné brať do úvahy, obzvlášť v detskom veku, aj faktor rastu a dospievania.