Športové hry FEI STU pre zamestnacov 2013

Propozície a pokyny na cestu

PROPOZÍCIE sportove_hry_2013.pdf

 

Výsledky ŠPORTOVÝCH HIER FEI STU pre zamestnacov

Aj napriek tomu, že nie každý ústav FEI STU mal svoje zastúpenie na ŠH, s potešením môžeme skonštatovať, že ŠH dopadli úspešne. Celkovo sa ich zúčastnilo 47 jednotlivcov, ktorí reprezentovali 6 ústavov FEI STU. 

 

Úst. jadrového a
 fyzikálneho inžinierstva
Úst. elektroniky
 a fotoniky A
Úst. elektroniky
 a fotoniky B
Úst. Elektrotech. Ú riadenia 
a priem. Info.
Ústav automobilovej
mechatroniky
Úst. Elektroenerg.
a aplik. Elektrotech.
Amine Bouhaddane Martin Donoval Roman Záluský Mikuláš Bittera Marián Mrosko Filip Noge Dominik Viglaš
Veronika Sabelová Martin Daříček Juraj Brenkuš Karol Kováč Ivan Holič Edo Ribar Michal Koníček
Jozef Bokor Martin Jagelka Jozef Mihálov Lukáš Maršálka Juraj Hnát Jano Ciganek Vladimír Volčko
Katka Bombarová Magdaléna Majorošová Jaroslav Kováč
 (junior)
Gabriel Války Martin Kajan Martin Bugar Peter Janiga
Tomáš Váry Anton Kuzma Lukáš Nagy Miroslav Kamenský Ján Sovčík Juro Madaras Lukáš Lipnický
Iveta Bartošová Peter Vančo Erik Vavrinský     Braňo Dvorščak  
Tomáš Hatala  Tomáš Štibraný       Robo Krasňanský  

Suťažilo sa v rôznych disciplínach a v rôznych podmienkach. Po príchode na stanovisko, po dobrej večeri (guláš z diviny) nasledoval kvíz. Ten pozostával z pixelovej hry meno, mesto, zviera, vec, kedy sa na premietacej ploche postupne zaostrovali obrazce a jednotlivci sa ich snažili uhádnuť v čo najkratšom čase. Ďalšou kvízovou úlohou bolo uhádnuť v limitovanom čase 7 neobvyklých predmetov. Medzi predmetmi boli veci ako historické strúhadlo na ceruzky, automatické krmítko pre rybky v akváriu, orezávač konských kopýt, kliešte na nitovanie klincov v kopyte, krajčírsky rezač látky, magnetická škrabka na riasy v akváriu a stojan na vonnú tyčinku. Po skončení tejto úlohy nasledovala skladačka obrázkových príbehov. Každé družstvo dostalo 5 príbehov. Jeden príbeh pozostával z 6 až 8 obrázkov. Úlohou súťažiacich bolo zoradiť obrázky v správnom poradí, aby vysvetľovali daný presne určený dej príbehu. Poslednou úlohou bolo v čo najkratšom čase poskladať z poskytnutého materiálu lampión šťastia a spojazdniť ho tak, aby odletel. Každý tím dostal rovnaký materiál. Bolo zážitkom sledovať nasadenosť a spoluprácu všetkých tímov vo všetkých úlohách. Radosť z odletu balónov bola veľká. Neskrývali ju ani majitelia objektu a tešili sa keď už boli všetky lietajúce ohníčky vysoko preč. 
Po kvíze nasledovala krátka prestávka a po nej Nočná hra. Nočná hra  sa konala v teréne a pozostávala z hádanky, ktorej správne riešenie ponúklo súťažiacim šifru. Správne rozlúštenie šifry doviedlo tím ku stanovištiu, kde ich čakala úloha. Úlohou bolo prekonať natiahnutý "elektrický" kábel pod "napätím 220 V" vo výške asi 1 m na zemou, tak aby sa nik nedotkol "kábla". Meral sa čas celého tímu. "Kábel" sa nesmel podliezť a ani preskočiť s rozbehom a odrazom. Len pomocou spolupráce vlastných tiel museli tímy dostať na druhú stranu všetkých svojich členov. Hlavne premiestňovanie toho posledného člena bolo zaujímavé. Nočná hra, jej princíp bol prípravou na dennú hru. 

Nasledujúci deň po raňajkách vyzdvihli súťažiacich dva mikrobusy, ktoré ich odviedli k Zochovej chate. Tu ich vysadili a nechali, aby sa už sami vrátili cez Karpaty k Rohožníku, kde bol základný tábor. Podobným spôsobom ako pri nočnej hre museli cez šifry a kódy nájsť súťažiaci 4 stanovištia a tam ich čakali úlohy, 1. záchrana, preprava zraneného lezca, 2. nabrať presne 4 L vody do bandasky pričom k dispozícii bola 3 a 5 L nádoba bez mierky - ala Bruce Willis v Smrtonosnej pasci, 3. hádaj, kto som. Na stanovišti ich čakal človek z TIŠ, ktorý skrýval identitu známej osobnosti, ktorú museli súťažiaci odhaliť otázkami. 4. posledné stanovište bolo pri jazere Vývrat, kde na súťažiacich čakala vymedzená "slalomová" dráha pre kanoe, no kanoe bola deravá, aby to nebolo príliš jednoduché. Menej zdatní vodáci museli pomocou vedierok aj odčerpávať, aby sa nepotopili :-). Aj pri nočnej, aj pri dennej hre boli tímy rozdelené na dve časti. Každý tím mal minimálne jedného a maximálne dvoch svojich členov v base campe pri jazere Vývrat a časť v teréne. Úlohou base campu bolo spolupracovať, lúštiť, navigovať, správne rozdeliť čas a hlavne trasu terénej zložky tímu, riešiť hlavolami, hrať šach... Komunikácia bola cez mobil. Presnejšie podmienky hodnotenia a pravidlá nájdete v propozíciach (vyššie). 

Po celom dni nasledovalo vyhodnotenie a večera v podobe do chrumkava upečeného prasiatka. Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa zúčastnili ŠH, všetkým členom organizačného výboru TIŠ (Miklovič, Pajkoš, Kociánová, Lamošová, Lackovič, Jurkovič), ktorí hry pripravili a dbali na ich spravodlivý a plynulý priebeh. Taktiež p. Belanovi, ktorý hral s každým členom base campu šach (aj ten sa hodnotil). A v neposlednom rade Tomášovi Fabšičovi, ktorý dômyselne pripravil šifry a kódy pre súťažiacich.  VÍŤAZOM SRDEČNE BLAHOŽELÁME!!! :-) 

Za kolektív TIŠ FEI STU Vladimír Pajkoš

Celkové poradie po vyhodnotení všetkých disciplín.

ŠPORTOVÉ HRY FEI STU 2013 CELKOVÉ PORADIE BODY Kvíz Nočná hra Denná hra
Ústav automobilovej mechatroniky 2 1605 140 265 1200
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky 3 1575 170 255 1150
Ústav elektroniky a fotoniky A 1 1685 180 290 1215
Ústav elektroniky a fotoniky B 6 1440 150 195 1095
Ústav elektrotechniky 4 1525 190 235 1100
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva 7 1205 130 195 880
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky 5 1490 120 245 1125