Športové hry zamestancov FEI STU 2016

V. ročník ŠH FEI STU máme úspešne za sebou. Uskutočnil sa v dňoch 12.-13.9. 2016. Ako sa stalo zvykom, tak aj tento krát bol charakter ŠH odlišný od predošlých ročníkov. Princíp súťaživosti a spolupráce tímov však ostáva, menia sa len úlohy a disciplíny. Ostali sme pri dvojdňovej schéme hier podobne ako minulý rok, dva dni a jedna noc,  ba dokonca by sme to mohli rátať aj jedna noc a jeden deň, keďže začiatok hier bol neskoro večer. ŠH sa uskutočnili vo Vysokých Tatrách. Áno, nie je to preklep, začali sa v Bratislave, prebiehali na trase Bratislava – Poprad a v teréne Štrbské pleso – Jamské pleso - Solisko. Na chate pod Soliskom boli ukončené a po dobrom obede vyhodnotené  a nasledoval presun do Bratislavy. Všetko to sa udialo v priebehu 24 hodín. Začiatok, nazvime to oficiálny štart bol v BA na TIŠ FEI STU v podzemí niekdajšieho CO krytu, kde bol o 21:30 zraz a oficiálny úvod hier. V atmosfére zapálených fakieľ sme privítali súťažiacich, rozdali im večeru (1,5 l minerálky a bagetu) a povedali, že prvá „úloha“ je dostaviť sa do 23:00 k SAV na Štefánikovej 49. Program hier bol ešte stále utajený. O 23:00 sme sa stretli pred Savkou  a oznámili, že 23:45 odchádzame nočným vlakom do Popradu. Prekvapenie pre všetkých!  Veliteľom tímov sme odovzdali lístky na vlak. Každý tím mal zabezpečené 6-lôžkové kupé na trase BA – PP Tatry.  Vo vlaku prebiehali nočné súťaže, ktoré zamestnali absolútne všetkých členov aj organizátorov. Je jasné, že spánok bol na vedľajšej koľaji, nie na tej našej z BA do PP. :-) 
Pre každý tím boli pripravené logické šifry, ktoré mohli súťažiaci lúštiť celú noc a výsledky museli odovzdať na Štrbskom plese pri raňajkách. Ak mali problém s riešením, mohli si zvoliť za niekoľko trestných bodov nápovedu.  Päť šifrovacích úloh pripravil Tomáš Fabšic z UIM, ktorý je už tradične spoluorganizátor našich ŠH. Okrem šifier boli pripravené pre účastníkov rozrastrované obrázkové hádanky. Každý obrázok pozostával z 5-tich úrovni ostrosti. Cieľom bolo uhádnuť motív na obrázku. Dva krát bola indícia „Čo je to?“,  2 x „Kde je to?“ a  2 x „Kto je to?“. Čas letel rýchlejšie ako náš rýchlik a ani sme sa nenazdali a vystupovali sme na stanici v PP o 4:30. Zhruba o polhodinku sme nasadli na osobný vlak smerujúci na Štrbské Pleso. O 6:12 sme vystúpili na ŠP a zasadli k raňajkám, ktoré pripravili naše milé kolegyne Majka a Alenka. Zvyšok organizačného tímu (V. Pajkoš, P. Lackovič, M. Jeleň, T. Fabšič a A. Dunajčík) sa pobral do terénu pripraviť súťaže. Pri raňajkách Majka a Alenka rozdali každému tímu hárok s 18 obrázkami netradičných predmetov a úlohou bolo napísať o aký predmet sa jedná alebo načo sa to používa. Po raňajkách dievčence pozbierali hárky a neskôr sme to vyhodnotili spolu s ostanými úlohami a súťažami. 7:30 bol štart. Po prebdenej noci to teda bolo riadne sebazaprenie vyraziť do kopcov. Medzitým zvyšní zástupcovia organizačného tímu pomaly prichádzali na stanovištia a pripravovali úlohy. Aleš, Michal a Tomáš sa rozložili pri Jamskom plese, Pajky a Palo mierili na rázcestie Škutnastá Poľana.
Stanovište Jamské pleso:

Vykonať jednotlivé pohybové činnosti s naplnenou nádobou (4 l vedierko). Po vykonaní všetkých činností sa zmeria výška hladiny vody v nádobe, resp. množstvo vody, ktoré tam ostalo. Najviac bodov majú tí, ktorým ostalo najviac vody. Činnosti pre jednotlivcov 5 x kľuk, 3 x preskok cez prekážku znožmo, 3 x zo stoja do sedu a späť do stoja, 2 x preloženie nádoby s vodou okolo osi tela v stoji.

Tímové činnosti. Tím vytvorí kruh a každý zaujme pozíciu široký stoj rozkročný. Podávanie nádoby pomedzi nohy jeden druhému spredu dozadu v tvare osmičky, dve kola. Ďalej tím vytvorí zástup. Prvý chytí nádobu s vodou, otočí sa o 180 °, nohy ostávajú pevne na zemi a podá nádobu ďalšiemu členovi tímu. Ak dorazí nádoba s vodou na koniec zástupu, potom posledný  člen spraví predklon, širší postoj a pomedzi nohy posiela nádobu späť prvému členovi.

O zábavu, súťaživosť a kreativitu nebola núdza. :-) Viď foto v galérii. Po skončení aktivít boli tímom podané informácie, kde je ďalšie stanovište. Keďže celkový čas sa hodnotil, tímy nezaháľali a v rýchlom tempe sa presúvali ďalej. Niektorí aj zlým smerom. Prepotení a aj pomerne zmorení sa blížili k Škutnastej poľane, kde ich čakali ďalšie úlohy:

-          Určiť, ktoré z vymenovaných vrcholov a plies sa nachádzajú z daného stanovištia smerom na východ a kt. na západ. Kriváň, Slávkovský štít, Popradské pleso, Zelené pleso, Rysy, Batizovské pleso, Ostrý Roháč, Baranec, Jahňací štít, Lomnický štít, Nižné Terianské pleso, Veľké Hincovo Pleso, Jamská Kopa, Krátka, Hruba kopa, Spálená.

-          Postaviť „kamenného mužíka“. Čím vyšší kamenný mužík, tým viac bodov. Čas 5 min.  Kamenný mužík sa začína merať od prvhého „pohyblivého“ kameňa, na ktorom ho tím začal stavať.

Musíme uznať, že naši fejkári sa v slovenských veľhorách celkom vyznajú a svetové strany im nerobili väčšie problémy. Pri stavaní kamenných mužíkov takmer prišli poniektorí k úrazu, ale našťastie sa nik nezranil. No a tu sa dozvedeli naši milí súťažiaci, že ďalej a to na Prednom Solisku vo výške 2093 m ich čakajú Majka s Alenkou a musia si s nimi urobiť selfie. :-) A tak sa naši vyčerpaní súťažiaci pobrali hore. Po odfotení im dievčatá povedali, že už ich čaká len zostup na Chatu pod Soliskom (1840 m), kde bude obed a vyhodnotenie hier. Po chutnom obede nasledovalo poďakovanie a vyhlásenie výsledkov.  Vecnú cenu si po jednoročnej pauze prebral tím ÚEF1 pod taktovkou Martina Donovala.  Nasledoval presun na Štrbské pleso. Viacerí zvolili lanovku :-). O 15:13 sme vyrazili osobákom do Popradu (16:18). Tu nás už čakal Aleš, ktorý doviezol pre každého krabicu s pizzou. O 17:20 sme vyrazili vlakom do BA. Každý tím mal celé 6-miestne kupé. Presne o 22:10 sme vystúpili v BA na hlavnej stanici. Prešlo necelých 24 hodín od chvíle, čo sme nastupovali v BA do nočného vlaku a už sme boli späť. Veríme, že pre každého to bol skvelý zážitok a intenzívne strávený čas hoci s únavou na pleciach, ale na druhej strane pevnejšou a oddýchnutou mysľou.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník ŠH v roku 2017. Skôr ako si prejdete výsledkovú tabuľku sa v mene TIŠu chcem poďakovať všetkým súťažiacim, ktorí si našli čas a prišli súťažiť, všetkým riaditeľom ústavov na FEI STU, ktorí svoje tímy podporili a vyslali na hry. Ďalej srdečná vďaka Tomášovi Fabšičovi z UIM, ktorý pripravil hlavolamy a celému tímu TIŠ, ktorý hry zrealizoval a dohliadal na ich priebeh. Vďaka patrí Alenke Suttnerovej, Majke Dobrotovej, Pavlovi Lackovičovi, Michalovi Jeleňovi, Alešovi Dunajčíkovi a Vladimírovi Pajkošovi.
A vďaka za počasie tam hore. :-) 

VP. 

  Tím Disciplíny, úlohy a dosiahnuté body.
 šifra 1   šifra 2  šifra 3  šifra 4  šifra 5  rastrovanie
obrázky 
 netradičné
predmety
 Jamské
pelso
 kamenný
mužík
 vrcholy a
svetové strany
 Solisko a
čas v cieli 
CELKOVÉ
skóre
 ÚE

 50

 50 50 25 210  180 80 30

 260

 80 1015
 ÚEF1  50 50  50  250   160 90  60  300   100 1110 
 ÚEF2  25 25  25  200  90  70  20  320  60  835 
ÚJFI  25 25  25  200  130  60  40  280  40 (-20) 805 
ÚIM  25 25  25  190  110  50  50  280  20 (-80)  695 
 ÚEAE  50  50 25  25  230   180  100  ---  ---  --- 660

Ak by tím ÚEAE šiel spravnou cestou z Jamského plesa, tak by určite šľapal na päty víťazovi, ale žiaľ časová strata bola pomerne veľká a zvyšné úlohy tím už nestihol absolvovať. 
 

Zoznam zúčastnených (bez titulov):

ÚEMikuláš Bittera, Martin Mierka, Michal Paulina, Gabriel Války, Marek Vimpeľ, Daniel Vašút.
ÚEAE - Boris Cintula, Jozef Bendík, Matej Cenký, Marián Ivanič.
ÚEF 1 - Martin Donoval, Peter Miklovič, Anton Kuzma, Peter Telek, Ján Šubjak, Martin Daříček.
ÚEF 2 - Jaroslav Kováč, Erik Vavrinský, Juraj Brenkuš, Pavol Michaniak, Miroslav Behúl, Michal Mičjan. 
ÚJFI - Stanislav Pecko, Tomáš Iliť, Eva Vitkovská, Eva Maníková, Martin Petriska, Jozef Bokor.
ÚIM - Maroš Čavojský, Dominik Sopiak, Stanislav Marček, Martin Drozda, Zuzana Šeďová.
 

Výsledky minulých ročníkov najdtete TU. ŠPORTOVÉ HRY FEI STU 2016 INFO PLAGAT.pdf

Fotogaléria

Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016 Športové hry zamestancov FEI STU 2016